Hoppa till huvudinnehåll

Modell för psykosocialt stöd lever vidare

Publicerad 13 november 2018

Vårt pilotprojekt för att förbättra asylsökandes psykiska hälsa genomfördes under 2016 och 2017 i Skaraborgs län. Totalt erbjöds 550 asylsökande stöd. De flesta kom från krigsdrabbade länder som Afghanistan, Syrien och Irak. Stödet har bestått av screenings för att identifiera psykisk ohälsa, stödsamtal och sociala aktiviteter.

Foto: Karin Ekholm/Läkare Utan Gränser
Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.

Bräcke Diakoni har sedan i våras tagit över vårt arbete med att ge psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige, insatser som är mycket värdefulla för den enskildes psykiska hälsa.

Under 2016 och 2017 drev vi ett projekt i Sverige för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande. Asylsökande bär ofta på traumatiska upplevelser från sitt hemland och flykten hit. Men det är även den ovissa situationen i Sverige, ett liv i limbo, som bidrar till psykisk ohälsa. Under projektet såg vi att asylsökandes livssituation leder till symptom relaterade till depression, ångest och stress.

Det långsiktiga målet med projektet var att inspirera aktörer inom primärvården, kommuner och civilsamhället att använda Läkare Utan Gränsers vårdmodell för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Enkla insatser kan göra stor skillnad

Sedan våren 2018 har Bräcke Diakoni tagit vidare arbetet och deras mobila asylteam använder sig numera av modellen i sina aktiviteter för nyanlända.

– Läkare Utan Gränsers erfarenheter i Skaraborg visade att man med relativt enkla insatser kan åstadkomma en positiv förändring hos människor som befinner sig i en otrygg och osäker situation. Vi samarbetade med Läkare Utan Gränsers team redan under projektet så det var naturligt att ta arbetet vidare, säger Eva Öfwerman, verksamhetschef för Bräcke Diakonis mobila asylteam.

Asylsökande screenas för psykisk ohälsa i samband med de hälsoundersökningar som teamet gör på skolor och asylboenden i Västra götalandsregionen. De som får ett högt värde i screeningen erbjuds uppföljningssamtal.

– De här insatserna behövs verkligen. Idag har Sverige en mycket mindre human asylpolitik än när vi började arbeta med asylsökande för fem år sedan och det får konsekvenser, fortsätter Eva.

Behovet av stöd är enormt

I princip alla ensamkommande som Bräcke Diakoni har screenat får ett högt värde och har egentligen behov för specialiserat stöd, men det finns inte tillräckliga resurser i det svenska samhället för att alla ska få den typen av hjälp. Det är till exempel mycket långa köer till traumabehandling. Då kan enkla psykosociala insatser som de Bräcke Diakoni erbjuder vara till hjälp.  

– Vi får höra ofta att samtalsstödet som Bräcke erbjuder utifrån Läkare Utan Gränsers vårdmodell är mycket uppskattat. Mohammed, en 17-årig ensamkommande, sade till mig att det här är första gången han känt att någon lyssnat på honom, avslutar Eva.

Läs mer om vårt projekt i rapporten Ett liv i limbo.

Läs mer om Bräcke Diakonis arbete med asylsökande.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare