Hoppa till huvudinnehåll

Modell för psykosocialt stöd lever vidare

Publicerad 13 november 2018

Vårt pilotprojekt för att förbättra asylsökandes psykiska hälsa genomfördes under 2016 och 2017 i Skaraborgs län. Totalt erbjöds 550 asylsökande stöd. De flesta kom från krigsdrabbade länder som Afghanistan, Syrien och Irak. Stödet har bestått av screenings för att identifiera psykisk ohälsa, stödsamtal och sociala aktiviteter.

Khaldoun Al Ali, en palestinier som flytt från Damaskus, Syrien, pratar med en kulturtolken Basel Sief.
Foto: Karin Ekholm/Läkare Utan Gränser

Bräcke Diakoni har sedan i våras tagit över vårt arbete med att ge psykosocialt stöd till asylsökande i Sverige, insatser som är mycket värdefulla för den enskildes psykiska hälsa.

Under 2016 och 2017 drev vi ett projekt i Sverige för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande. Asylsökande bär ofta på traumatiska upplevelser från sitt hemland och flykten hit. Men det är även den ovissa situationen i Sverige, ett liv i limbo, som bidrar till psykisk ohälsa. Under projektet såg vi att asylsökandes livssituation leder till symptom relaterade till depression, ångest och stress.

Det långsiktiga målet med projektet var att inspirera aktörer inom primärvården, kommuner och civilsamhället att använda Läkare Utan Gränsers vårdmodell för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Enkla insatser kan göra stor skillnad

Sedan våren 2018 har Bräcke Diakoni tagit vidare arbetet och deras mobila asylteam använder sig numera av modellen i sina aktiviteter för nyanlända.

– Läkare Utan Gränsers erfarenheter i Skaraborg visade att man med relativt enkla insatser kan åstadkomma en positiv förändring hos människor som befinner sig i en otrygg och osäker situation. Vi samarbetade med Läkare Utan Gränsers team redan under projektet så det var naturligt att ta arbetet vidare, säger Eva Öfwerman, verksamhetschef för Bräcke Diakonis mobila asylteam.

Asylsökande screenas för psykisk ohälsa i samband med de hälsoundersökningar som teamet gör på skolor och asylboenden i Västra götalandsregionen. De som får ett högt värde i screeningen erbjuds uppföljningssamtal.

– De här insatserna behövs verkligen. Idag har Sverige en mycket mindre human asylpolitik än när vi började arbeta med asylsökande för fem år sedan och det får konsekvenser, fortsätter Eva.

Behovet av stöd är enormt

I princip alla ensamkommande som Bräcke Diakoni har screenat får ett högt värde och har egentligen behov för specialiserat stöd, men det finns inte tillräckliga resurser i det svenska samhället för att alla ska få den typen av hjälp. Det är till exempel mycket långa köer till traumabehandling. Då kan enkla psykosociala insatser som de Bräcke Diakoni erbjuder vara till hjälp.  

– Vi får höra ofta att samtalsstödet som Bräcke erbjuder utifrån Läkare Utan Gränsers vårdmodell är mycket uppskattat. Mohammed, en 17-årig ensamkommande, sade till mig att det här är första gången han känt att någon lyssnat på honom, avslutar Eva.

Läs mer om vårt projekt i rapporten Ett liv i limbo.

Läs mer om Bräcke Diakonis arbete med asylsökande.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva