Hoppa till huvudinnehåll

Multiresistent tuberkulos i Colombia

Publicerad 7 november 2013
En tuberkulospatient i Buenaventura får rådgivning av vår personal
Foto: Aurelie Baumel
En tuberkulospatient i Buenaventura får rådgivning av vår personal

I Buenaventura, en hamnstad längs den colombianska stillahavskusten är antalet fall av tuberkulos tre gånger högre än i resten av Colombia. Brister i hälso-och sjukvårdssystemet försvårar tillgången till vård, men även medicinernas biverkningar och behandlingens längd är hinder för tillfrisknande.

Längs vägen som leder ner till Buenaventura, värms den svala luften i de andinska topparna successivt och ger vika för det fuktiga stillahavsklimatet. Barrios (fattiga kvarter) sträcker sig längs båda sidor av gatan Simon Bolivar, pulsådern som delar staden och som leder till landets största hamn. De varor som cirkulerar och det allmänna jäktet döljer en hög arbetslöshet och otrygga levnadsförhållanden. Fattigdomen främjar även tuberkulos (tbc).

 – Förekomsten av tuberkulos i Buenaventura är tre gånger högre än i resten av landet. Vad som är mest slående är andelen människor som utvecklar en resistent form av sjukdomen i början av infektionsfasen, förklarar Luis Fernando Jiménez Abello, ansvarig för Läkare Utan Gränsers tbc-program i Buenaventura.

Systemets problem och svagheter

– Tuberkulos ses som en politisk fråga, i stället för att hanteras som ett folkhälsoproblem. Myndigheterna saknar vilja att förbättra behandlingen eftersom de har andra intressen, säger Jiménez Abelló.

Stadens utveckling följer två separata spår: hamnmyndigheten köpte fem kranar för 25 miljoner dollar vardera, medan investeringar i folkhälsa står helt stilla. Den uppsjö av aktörer som är involverade i diagnos och behandling av tbc föder förvirring och skapar ineffektivitet i vårdsystemet, som även har försvagats av kostnaden för behandlingen och bristen på vissa läkemedel.

 – Mellan maj och juli i år fick vi slut på den medicin som vi huvudsakligen använt i intensivfasen (de första två månaderna) för behandling av vanlig tbc. Med tanke på att vi vet att avbrott i medicineringen främjar utvecklingen av resistens, kan vi kalla detta en hälsorisk, säger Jiménez Abelló.

Behandling och biverkningar

Flera patienter väntar på sin tur vid ingången till vårdcentralen Independencia som är specialiserad på tbc. Alla här är skyldiga att bära mask. Längs korridoren står dörren till ett rum till höger halvöppen. Det är dit patienter med en form av resistent tuberkulos kommer varje dag för behandling. Runt fyrtio lådor står staplade i ett skåp i rummet.

– Varje låda motsvarar en patients behandling. Behandlingen kallas DOTS, som står för direktobserverade terapi. Patienterna måste ta sin medicin varje dag som samtidigt som sjukvårdspersonal ser på, förklarar Jiménez Abelló.

En ung flicka tar sina mediciner. Hon använder fingret för att peka i vilken ordning hon vill ta varje piller. När hon arbetar sig igenom högen går det allt långsammare. Hon tar en större klunk vatten och grimasen i ansiktet blir mer uttalad.

 – Jag tar 20 tabletter varje dag i olika storlek, färg och konsistens.

Hon lider av en extremt resistent form av tbc. Behandlingen är komplicerad, i synnerhet som den ger många biverkningar. Maria Victoria avslutade sin behandling för fem månader sedan. Hon minns processen:

 – Jag hade en hel del huvudvärk och magont. Jag förlorade min aptit och kände mig väldigt svag. Ibland kunde jag inte ens behålla ett glas vatten.

Tuberkulos är en smittsam infektionssjukdom. Det finns inget vaccin och symtomen på sjukdomen varierar. Tbc som svarar på medicinering kan behandlas i ett par månader, medan en resistent form kan ta mer än två år.

Stigmatisering och isolering

Tbc-patienter i Buenaventura känner sig utpekade. En patient, Elix Marina säger:

 – Jag tror att folk här är mer rädda för tuberkulos än för hiv/aids. Jag förstår inte varför.

Många patienter berättar att de lider av samhällets attityd och därför isolerar sig.

– Jag ville inte lämna mitt hus. Jag gick bara från huset till vårdcentralen. När jag gick på gatan tittade jag inte på någon. Mycket få människor vågade röra vid mig, säger Maria Victoria. Denna 45-åriga ​​patient avslutade sin behandling för bara fem månader sedan och känslorna kommer tillbaka när hon minns dessa smärtsamma stunder.

Familjens stöd bidrar till framgångsrik behandling. Det är viktigt att uppmuntra patienter att fortsätta med behandlingen.

 – Detta kan bero på att spridningen eller det faktum att en person med tbc är lätt identifierbar på grund av andningsmasken. Men framför allt tror jag är att det finns en brist på information och utbildning om denna sjukdom, säger Juan Carlos Arteaga España som är psykolog i vårt projekt.

Längden på behandlingen, den dagliga dosen av piller, alkohol- och drogberoende och stigmatisering gör att vissa patienter att avbryter behandlingen. De många biverkningarna är också nedslående. Maria de los Angeles var en av de patienter vars tbc-behandling alltid övervakades av sjukvårdspersonal.

 – Biverkningarna var outhärdliga. Jag hade ont överallt. Jag kunde inte fortsätta.

Viktigt med stöd

För att uppmuntra de resistenta patienterna att fullfölja sin behandling, erbjuder vi en omfattande och tvärvetenskaplig behandlingsform som kombinerar medicinskt, psykologiskt och socialt stöd. Teamet arbetar med 15 offentliga och privata sjukvårdsinrättningar som behandlar tbc-patienter. Vi inledde programmet i Buenaventura för nästan tre år sedan och i år avslutade vi behandlingen av de första patienterna med resistent tuberkulos.

 – När de berättade för mig att behandlingen var över och att jag var frisk vände jag upp och ner på allt på vårdcentralen! Jag skrek, jag grät, jag kramade om och tackade all medicinsk personal. Jag gick ner på knä, säger Maria Victoria.

 – Det var som om jag hade återvänt till livet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare