Hoppa till huvudinnehåll

NIGERIA: TUSENTALS MÄNNISKOR PÅ FLYKT UNDAN VÅLDET

Publicerad 6 februari 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Maiduguri arbetar vi i de tre mest befolkade lägren och har genomfört nästan 10 000 patientbesök under två månader. I alla läger har vi öppnat kliniker med öppenvårdsmottagning där vi framförallt behandlar undernäring och tillhandahåller mödravård.

I Maiduguri arbetar vi i de tre mest befolkade lägren och har genomfört nästan 10 000 patientbesök under två månader. I alla läger har vi öppnat kliniker med öppenvårdsmottagning där vi framförallt behandlar undernäring och tillhandahåller mödravård.

Efter Boko Harams attacker den 3 januari i Baga, norra Nigeria, flydde 5 000 människor till ett läger i Maiduguri. Våra team finns på plats för att bistå dem där samt även i grannlandet Niger dit många också flyr. I samband med det kommande presidentvalet finns det risk för våldsamheter, därför ser våra team i södra Nigeria till att vi har beredskap att utföra akutinsatser om det skulle behövas.

Situationen i nordöstra Nigeria har fortsatt att förvärras under de senaste fyra åren och förra året dödades och skadades många människor i olika bombattentat i Maiduguri. Boko Haram har attackerat staden tre gånger det senaste året och i januari i år utförde de ytterligare en attack. För näravande är alla utom en av stadens huvudvägar avstängda.
 
Situationen är nu så pass osäker att inga biståndsorganisationer, däribland Läkare Utan Gränser, har kunnat resa till regionen. Det finns satellitbilder som visar omfattningen av förödelsen efter attacken och överlevande berättar om en tom och öde stad.

HUNDRATUSENTALS INTERNFLYKTINGAR

 Enligt NEMA (National Emergency Management Agency) är nu nästan en miljon människor på flykt inom landet och antalet ökar. De flesta befinner sig i de nordöstra delarna av landet, 500 000 uppskattas befinna sig i delstaten Borno varav 400 000 i staden Maiduguri. Det ökande antalet internflyktingar sätter en enorm press på de tillgängliga samhällstjänster som finns, framför allt på sjukvården som redan fungerar dåligt. Det här drabbar även samhällena där flyktingarna sökt skydd då det råder brist på mat och läkemedel.
 
Rädslan för attacker har även fått människor att lämna sina hem i förebyggande syfte, särskilt i staden Mongono, som ligger i ett isolerat område med en befolkning på 300 000 beläget cirka 100 kilometer från Maiduguri. Vi stödjer sjukhuset där med medicinskt material.
 
I Maiduguri arbetar vi i de tre mest befolkade lägren (10 000 till 15 000 personer per plats) och har genomfört nästan 10 000 patientbesök under två månader. I takt med att människor har anlänt har vi utvärderat behoven. I alla läger har vi öppnat kliniker med öppenvårdsmottagning där vi framförallt behandlar undernäring och tillhandahåller mödravård. Vi har även satt upp ett remissystem så att svårt sjuka patienter kan komma till ett sjukhus. Vi utför hygieninsatser och stöttar 10 läger i Maiduguri-området med vattenrening. En vårdcentral med 10 vårdplatser kommer snart att vara i drift i en annan del av staden.

HJÄLP TILL DEM SOM FLYR ÖVER GRÄNSEN TILL NIGER

 Ungefär 100 000 till 150 000 människor har också flytt över gränsen till staden Diffa i Niger för att komma undan våldet. De flesta är kvinnor, barn och äldre som har korsat Tchadsjön för att söka skydd i städer och byar på andra sidan gränsen.
 
I december bröt en koleraepidemi ut i Diffa och Chatimari. Vi satte då upp ett behandlingscenter och utbildade sjukvårdspersonal i hur man klorinerar vatten och desinficerar bostäder. I samarbete med Nigers hälsoministerium behandlade vi mer än 300 patienter för kolera. Vi började även stödja vårdcentraler i N’Garwa och Gueskerou och distribuera förnödenheter till flyktingar som just ankommit till Diffa-regionen. Med tanke på flyktingarnas levnadsförhållanden och det stora antalet barnfamiljer som anländer planerar vi att utföra en vaccinationskampanj under de kommande veckorna.

SÖDRA NIGERIA: KRISBEREDSKAP INFÖR VALET

 Vi förbereder oss för eventuella akutinsatser om det skulle förekomma våldsamheter det kommande presidentvalet. Vid behov kommer vi att inrätta en akutmottagning, en operationssal och postoperativ vårdavdelning på ett sjukhus i River State i södra Nigeria. Vi kommer även att kunna sätta upp två medicinska stationer i andra områden. Fram till valet kommer hälsoministeriets personal och våra team att tränas i hur man ger vård när många patienter kommer på en gång. Ett mobilt kirurgiskt team kommer också att vara i beredskap för att sätta upp en tillfällig operationssal om det skulle behövas.

Aktuellt om Nigeria

Barn undersöks på flyktinglägret i Bama, Nigeria.
Nyheter från fältet

Matbrist slår hårt mot flyktinglägrets barn

Ett team besökte nyligen flyktinglägret i Bama, Nigeria. Många av barnen de mötte var svårt drabbade av sjukdomar och undernäring. 

Amina, 15 år, har precis fött sitt första barn på vår klinik i Maimusari, Nigeria.
Nyheter från fältet

Amina – 15 år och mamma

På vår klinik i Maimusari i Nigeria hjälper vi kvinnor och barn som lever i skuggan av kriget mellan regeringens styrkor och Boko Haram. 

Många barn i delstaten Borno, i nordöstra Nigeria, lider av akut undernäring.
Nyheter från fältet

500 000 människor i Nigeria behöver akut hjälp

Över en halv miljon människor lever under katastrofala förhållanden i nordöstra Nigeria och många saknar helt tillgång till humanitär hjälp.

Behovet av sjukvård är akut. Maiduguri är sjukhuset överfullt och man har tvingats avvisa patienter.
Nyheter från fältet

Katastrofläge i norra Nigeria

Läget är kritiskt i delstaten Borno i nordöstra Nigeria. Minst en halv miljon människor har tvingats fly. Behovet av mat, vård, vatten och skydd är akut.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.