Hoppa till huvudinnehåll

Nödhjälp innan regnet faller

Publicerad 25 juli 2017
Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos
Staden Rann isoleras när regnperioden kommer.

Med regnperioden följer malaria, undernäring och sjukdomsspridning. I väntan på att regnet drar in över nordöstra Nigeria förbereder sig våra team för att rycka ut. 

– Osäkerhet och logistiska utmaningar gör det svårt att förse dessa områden med hjälp. Men vi jobbar hårt för att öka våra insatser innan regnet börjar falla, säger Moussa Sow, läkare och projektkoordinator för de mobila teamen i östra Nigeria.

När regnperioden drar in över Borno-regionen, nordöstra Nigeria, förvandlas delar av landsbygden till gyttjiga träsk och vägar läggs under vatten. Vissa platser blir väldigt svåra att nå och den avlägsna staden Rann förvandlas till en ö, helt avskuren från övriga världen. De ca 40 000 personerna som bor här, samt flyktingar i området, har ingen tillgång till hjälp såtillvida hjälpmedel inte placeras ut i förväg.

Mobila team rustar sig

Regnperioden sammanfaller med ökad spridning av malaria och ökande nivåer av undernäring. För att möta behoven förbereder sig därför våra mobila team för att inom de kommande månaderna leverera material till städerna Rann, Banki och Damasak. Teamen kommer att göra hälsoundersökningar, arbeta preventivt för att förhindra malaria och förbättra vatten- och sanitetsförhållanden. De kommer även att undersöka och behandla barn med undernäring.

– De boende i området har tvingats på flykt och många har utsatts för våld. Våra team kommer att göra sitt allra bästa för att säkerställa att de inte drabbas eller dör av sjukdomar som kan förebyggas, säger Moussa Sow.

Flyktingar särskilt utsatta

Eftersom en ökning av malaria väntas, kommer ett annat team att distribuera förebyggande malariabehandling till städerna Bama och Dikwa.

Levnadsförhållandena i regionen är redan svåra. Många flyktingar är helt beroende av matbistånd för att inte riskera undernäring. Dessutom lever många människor hopträngda på små ytor, vilket skapar grogrund för smittspridning. Ett utbrott av hepatit E har redan upptäckts i regionen. Dessutom råder brist på rent vatten och tillräckligt med latriner. Stora regnmängder kan också leda till spridning av vattenburna sjukdomar så som kolera. Vi står därför redo med akutberedskap om ett utbrott skulle komma.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare