Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

NY EBOLABEHANDLING FÅR ANVÄNDAS PÅ MÄNNISKOR

Publicerad 12 augusti 2014
Två sjukvårdare bär in en person som har varit i kontakt med ebola till Läkare Utan Gränsers klinik i Kailahun, Sierra Leone. FOTO: Sylvain Cherkaoui.
Två sjukvårdare bär in en person som har varit i kontakt med ebola till Läkare Utan Gränsers klinik i Kailahun, Sierra Leone. FOTO: Sylvain Cherkaoui.

“Läkare Utan Gränser välkomnar det steg som Världshälsoorganisationen (WHO) nu tar genom att gå med på användandet av otestad ebolamedicin. Det är ett exceptionellt beslut i kampen mot den extremt allvarliga ebolaepidemin”, säger Stephan Goetghebuer, biträdande generalsekreterare för Läkare Utan Gränser.

”Vår prioritet just nu är att rädda livet på de människor som redan har insjuknat och det är ovisst hur snabbt en klinisk studie av en ny behandling skulle kunna organiseras. Användningen av oregistrerade behandlingsmetoder mot ebola kan inte på egen hand besegra sjukdomen för att detta ska vara möjligt krävs en massiv upptrappning av alla kända åtgärder såsom mobilisering av de drabbade samhällena, utbildning, effektiv smittspårning, tidig upptäckt av misstänkta ebolapatienter och kliniker med lämplig utrustning, utbildad och utrustad vårdpersonal och effektiv samordning av insatsen. Samtidigt står vi helt bakom en upptrappning av åtgärder som leder till att en lovande behandling identifieras, att produktionstakten ökas och att en snabb klinisk studie kan genomföras på plats - allt inom det medicinska, etiska ramverk som har debatterats av WHO:s etiska specialister. Inom Läkare Utan Gränser är vi angelägna om att våra patienter får dra nytta av en behandling som verkar lovande och vi kommer att fortsätta arbeta tillsammans med WHO och andra organisationer för att kunna öka takten när det gäller att ta fram en behandling som är en lämplig kandidat för en medicinsk studie. Ansvaret för vilken behandling det blir, liksom definitionen av de etiska ramarna, kommer att ligga hos WHO och hälsovårdsministerierna i de drabbade länderna."

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva