Hoppa till huvudinnehåll

NY RAPPORT: Krafttag behövs i kampen mot tbc

Publicerad 23 oktober 2013
Vår läkare Natalia visar en röntgenbild för en patient med extremt multiresistent tbc på sjukhuset Kara Suu, Kirgizistan.
Foto: Vincent Tremeau
Vår läkare Natalia visar en röntgenbild för en patient med extremt multiresistent tbc på sjukhuset Kara Suu, Kirgizistan.

Idag släpper Världshälsoorganisationen, WHO, sin årliga rapport om det globala tillståndet för tuberkulos. Detta är oroande läsning – det finns oerhört mycket kvar att göra i kampen mot sjukdomen som varje år dödar 1,3 miljoner människor. Nu uppmanar vi regeringar, internationella givare och WHO att mobilisera den politiska vilja och den finansiering som krävs för att vända utvecklingen.

– Vi ser ett misslyckande globalt i kampen mot läkemedelsresistent tuberkulos, utökningen av behandlingsprogram är otillräcklig och tillgång till diagnostisering och behandling är idag mycket begränsad på många platser. Tack vare förbättrad teknologi kan många fler människor diagnostiseras, vilket förstås är positivt. Ändå förblir tre av fyra fall oupptäckta, och av personer med den svårbehandlade multiresistenta formen av tbc står 17 000 utan behandling, säger vår medarbetare Anna Sjöblom, sjuksköterska och medicinsk humanitär rådgivare.
Uppskattningsvis behövs cirka 10,1 miljarder kronor per år i finansiering av den globala kampen mot sjukdomen.

Bättre behandling och diagnos

I många av de länder där Läkare Utan Gränser arbetar med tbc-behandling möter medarbetarna en alarmerande hög andel patienter med läkemedelsresistent tbc. Till stor del upptäcks de tack vare ett genombrott i diagnosteknik som gör att testresultaten blir klara på två timmar istället för, som tidigare, på två månader. Det är ett viktigt steg framåt; det förbättrade diagnosverktyget har gjort att nästan dubbelt så många fall av läkemedelsresistent tbc har kunnat diagnostiseras globalt sett under 2012 jämfört med året innan. Men tre av fyra personer med läkemedelsresistent tbc får fortfarande inte rätt diagnos, och 17 000 av dem som diagnostiserats har inte påbörjat behandling. Så de verkliga framstegen i kampen mot denna dödliga sjukdom ligger fortfarande långt bort.

 

Mer finansiering

Vad gäller Globala fonden* har Sverige verkligen visat vägen när man beslutade sig för att öka bidraget under nästa finansieringsperiod.
– Vad som behövs nu är en tudelad strategi: vi behöver hitta nya förbättrade alternativ till dagens långa, plågsamma och kostsamma behandling för resistent tuberkulos. Och länder behöver, precis som Sverige har gjort, fortsätta att ge stöd så att den nödvändiga utökningen av behandlingsprogram kan ske, till exempel genom finansiering av Globala fonden mot aids, tbc och malaria. Detta behövs nu för att rädda liv och minska spridningen av sjukdomen, säger Anna Sjöblom.

Läkare Utan Gränser har arbetat med behandling av tuberkulos i 25 år. Läkare Utan Gränser började behandla multiresistent tbc 1999 och har vuxit till att bli en av de största icke-statliga organisationer som tillhandahåller behandling av multiresistent tbc. Under 2012 behandlade Läkare Utan Gränser 29 000 patienter för läkemedelsresistent tbc i 30 länder, och 1 780 patienter för multiresistent tbc i 18 länder.

*Global fonden grundades 2002 i syfte att bekämpa de tre infektionssjukdomarna hiv/aids, tbc och malaria. Globala fonden har inga egna projekt utan finansieras en stor andel av världens länder och stödjer olika organisationer och andra aktörers kamp mot de tre sjukdomarna. Mer info finns på deras hemsida.

TBC 2013 – KORTA FAKTA

•    8,6 miljoner smittade, 1,3 miljoner döda
•    450 000 människor har utvecklat, och 170 000 har dött av, multiresistent tbc
•    2 miljarder dollar per år saknas i finansieringen av kampen mot sjukdomen. Då är inte kostnaden för forskning och utveckling på området inkluderade.
•    530 000 barn smittade och 74 000 barn döda i tbc
•    Mindre än 25 % av de människor som misstänks ha multiresistent tbc upptäcktes under 2012
•    9,6 % av de människor som har multiresistent tbc är också drabbade av extremt multiresistent tbc
•    48 % av de som drabbats av multiresistent tbc har kunnat behandlas som de ska
(Uppgifterna är hämtade ur den årliga rapport om tuberkulos som WHO släpper idag)

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare