Hoppa till huvudinnehåll

NY RAPPORT: LÄKEMEDELSRESISTENT TUBERKULOS ÄR EN GLOBAL FOLKHÄLSOKRIS

Published 30 oktober 2014
17-åriga Shahnoza har extremt multiresistent tuberkulos. Hon är mitt i en två år lång behandling med mediciner som bland annat gjort henne blind på ena ögat. FOTO: Wendy Marijnissen
17-åriga Shahnoza har extremt multiresistent tuberkulos. Hon är mitt i en två år lång behandling med mediciner som bland annat gjort henne blind på ena ögat. FOTO: Wendy Marijnissen

Runt 480 000 personer i världen har multiresistent tbc. Av dem är det bara 30 procent som diagnostiseras och bara en av fem som får rätt behandling. Om ingenting görs kommer denna brist på tillgång till behandling och diagnos att förvärra denna globala folkhälsokris. Det framkommer av Läkare Utan Gränsers rapport Out of Step, som baseras på en undersökning i åtta länder och som släpps i dag i samband med den internationella tuberkuloskonferensen i Barcelona

De senaste siffrorna från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att mindre än en tredjedel av patienterna med misstänkt multiresistent tuberkulos (MDR-TB) i världen blir diagnostiserade och att bara en av fem får rätt behandling. Dessa brister när det gäller tillgång till vård gör att läkemedelsresistent tuberkulos sprids allt mer och i en del länder diagnostiseras hela 35 procent av nya tbc-patienter med MDR-TB. Enligt Läkare Utan Gränsers rapport skulle många människors liv kunna räddas med behandling och om de nyare och bättre läkemedlen Delamanid och Bedaquiline gjordes tillgängliga till överkomliga priser.

Fortsätter att spridas

Forskningen visar att man i många länder inte når upp till internationella rekommendationer när det gäller diagnostisering och behandling av tuberkulos, något som gör att läkemedelsresistenta former sprids med oförminskad styrka. Regeringar, givare och läkemedelsindustrin måste reagera nu och med alla medel motverka utvecklingen.

 – Det finns inte tid att slå sig till ro. I delar av forna Sovjetunionen har vi diagnostiserat MDR-TB hos en av tre patienter som inte tidigare behandlats för tbc, vilket betyder att spridningen sker från person till person. I Bombay i Indien ser vi att läkemedelsresistenta stammar sprids i slumområden och inom utsatta grupper, till exempel bland människor som lever med hiv, berättar Petros Isaakidis som arbetar som medicinsk epidemiolog på Läkare Utan Gränsers kontor i Indien.

Av dem som har MDR-TB är det bara 48 procent som botas och vid extremt multiresistent tuberkulos (XDR-TB) tillfrisknar bara 22 procent.

 – Läkemedelsresistent tbc är en katastrof som har uppstått till följd av år av försummelse och som nu förvärras av en långsam och undermålig respons. Länderna måste öka sina ansträngningar att optimera vården av patienter med läkemedelsresistent tuberkulos, i linje med internationella riktlinjer, och de måste använda sig av nya verktyg för att stärka och påskynda kampen mot tuberkulos, säger Petros Isaakidis.

Svår behandling

För dem som haft turen att få behandling har två år av plågsamma injektioner och tusentals piller väntat, en behandling som både är kostsam och ofta ger allvarliga biverkningar som psykoser och livslång dövhet. Bristen på bra och billiga mediciner, den ökade resistensutvecklingen och de många fallen av läkemedelsresistent tbc är en stor global utmaning, konstateras i rapporten.

2012 kom Bedaquiline som den första nya tbc-medicinen på 50 år och en annan, Delamanid, godkändes i år. Men de nya medicinerna finns bara tillgängliga i ett fåtal behandlingsprogram. Det behövs akut fler läkemedel som är användarvänliga, kvalitativa, säkra, effektiva och bättre diagnostiseringsmetoder.

Nya och lovande mediciner mot MDR-TB är fortfarande utom räckhåll för de flesta patienter, mer än ett år efter att de kom ut på marknaden. I fyra av länderna som ingår i rapporten finns de nya läkemedlen bara tillgängliga i ett fåtal behandlingsprogram.

Bara i år har 1,5 miljoner människor dött i tuberkulos. Det behöver inte vara så.

Här kan du läsa rapporten Out of Step på engelska

Här kan du läsa om Gibson Chijaka som överlevde läkemedelsresistent tuberkulos

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare