Hoppa till huvudinnehåll

Nya riktlinjer för hiv-behandling

Published 1 juli 2013
I Mocambique har vi infört en behandlingsmetod med patientgrupper där medlemmarna hjälper varandra med behandlingen.
Foto: Andre Francois
I Mocambique har vi infört en behandlingsmetod med patientgrupper där medlemmarna hjälper varandra med behandlingen.

I söndags presenterade Världshälsoorganisationen (WHO) nya riktlinjer för hiv-behandling. Vi välkomnar de nya riktlinjerna som bland annat innebär att drabbade ska sättas på behandling tidigare. Detta innebär att människor kommer att behöva behandling under en längre tid vilket betyder större kostnader. Vi uppmanar världssamfundet och givare att ge sitt stöd till förbättringar av hiv-behandlingen även i låginkomstländer.

WHO: s rekommendationer inkluderar tidigare antiretroviral behandling för människor som lever med hiv, förbättrade protokoll för att hindra viruset från att överföras från mor till barn, och regelbunden och mer effektiv övervakning av patientens virusnivåer för att säkerställa att behandlingen fungerar.

 – Tidig hiv-behandling gör stor skillnad – den håller människor friskare och förbygger smitta i närsamhället. Men vi behöver politiskt och ekonomiskt stöd för att dessa riktlinjer ska implementeras snabbt, säger Unni Karunakara, Läkare Utan Gränsers internationella ordförande.

Behov av internationellt stöd

I och med de nya riktlinjerna, blir antalet människor som är berättigade till behandling nästan 26 miljoner. Idag får endast 9,7 miljoner människor den behandling de behöver.

– Dessa nya behandlingsrekommendationer är ambitiösa, och behövs. De är också möjliga att genomföra, säger Unni Karunakara.

– Länderna bör implementera de nya riktlinjerna utan dröjsmål. Och vi måste mobilisera internationellt stöd för att göra det möjligt för dem att göra det, inklusive finansiering för hiv- program från givarländernas regeringar och Globala fonden.

Biståndsorgan såsom Globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria, samt den amerikanska regeringens PEPFAR-program måste stödja ett snabbt genomförande av de nya riktlinjerna som en strategisk prioritering. Den globala fonden håller sin givarkonferens senare i år, där givarnas åtaganden bör återspegla de höga behandlingsmålen.

 

Test mäter virusnivåer

Att övervaka virusnivåerna i blodet för att säkerställa att de antiretrovirala läkemedelen verkligen trycker undan viruset är ett annat viktigt inslag i WHO:s rekommendationer.

– Det finns ingen större drivkraft för människor att hålla sig till sin hiv-behandling än att veta att viruset inte längre kan spåras i deras blod, säger läkaren Gilles van Cutsem, vår medicinska koordinator i Sydafrika.

– Virusnivåtest är det optimala sättet att behålla folk på första linjens läkemedel och att veta när man ska byta till andra linjens läkemedel, så det är hög tid att sådana tester görs tillgängliga i länder med en tung sjukdomsbörda. Med dessa nya riktlinjer bör vårt kollektiva mål nu vara att utöka hiv-behandlingen - att nå fler människor, hålla dem på behandling, och med omätbara virusnivåer.

Vår erfarenhet av hiv-behandling i låginkomstländer sedan 2000 har visat att man med hjälp av anpassade behandlingsstrategier kan ge kvalitetsvård till ett stort antal människor. Läkemedel ska vara lätta att ta och överkomliga i pris, behandlingen måste övervakas och vid behov kombineras med effektiv rådgivning för människor som har svårt att genomföra behandlingen. Därtill måste patienter uppmuntras att ta på sig ett större ansvar för sin egen behandling. I Moçambique har vi organiserat patientgrupper för att förenkla vården och hjälpa människor hålla sig till sin behandling.  Varje månad går en gruppmedlem till kliniken för uppföljning och får med sig mediciner till resten av gruppen. Denna modell förenklar för patienterna och frigör resurser i sjukvården.

Många dör fortfarande

Men genom vårt arbete konfronteras vi också med många av de människor som inte får tillgång till behandling och särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att säkerställa att dessa länder inte kommer på efterkälken.

– På platser som Centralafrikanska republiken, Kongo-Kinshasa, Guinea och Myanmar är det som om klockan stannade för över tio år sedan – skamligt många människor dör fortfarande där eftersom de inte kan få behandling. Det finns också ett behov av att utöka behandlingen till sårbara grupper såsom fattiga på landsbygden i områden med hög prevalens, sade Gilles van Cutsem.

– Det internationella samfundet får inte tillåta att människor i behov av behandling försummas i instabila länder, där sjukvårdssystemet är svagt eller den politiska viljan saknas.

Läkare Utan Gränser tillhandahåller idag hiv-behandling till 285 000 människor i 21 länder.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare