Hoppa till huvudinnehåll

OACCEPTABEL SITUATION FÖR FLYKTINGAR FRÅN DARFUR

Publicerad 26 juni 2013
Läkare Utan Gränsers personal behandlar flyktingar som slagit sig ned i läger nära Tissi i Chad.
Foto: Max Gertler
Läkare Utan Gränsers personal behandlar flyktingar som slagit sig ned i läger nära Tissi i Chad.

Tiotusentals människor som flytt undan våld i Darfur till grannlandet Tchad är fortfarande i desperat behov av rent vatten, skydd och sjukvård. Våra team är på plats och vittnar om det växande behovet av humanitär hjälp.

Läkare Utan Gränser startade upp sin medicinska verksamhet i provinsen Tissi i sydöstra Tchad i början av april. Innan fanns inget fungerande sjukhus, men nu driver vi en vårdcentral, en hälsoklinik i Um Dukkum och mobila kliniker i Gadar och Ab Gadam.

– Vi är mycket oroliga för de människor som har tagit sig till flyktinglägren i Tchad och som inte har tillgång till humanitär hjälp, säger Tom Roth, projektansvarig i Tchad.

Återvändande tchadier utsatta

Situationen är även mycket svår för över 22 000 återvändande tchadier, som tidigare flytt till Darfur undan våldet i Tchad. Väl tillbaka i Tchad kvalificerar sig dessa återvändande flyktingar endast för ett begränsat stöd och de flesta hushåll består av ensamma kvinnor, ungdomar och barn under fem år, som är en särskilt utsatt grupp.

Vi utökar våra insatser i området, bland annat delar vi ut grundläggande förnödenheter på flera platser och i flyktinglägret Ad Gadam bygger vi latriner och distribuerar rent vatten. Situationen i lägret är fortfarande kritisk och tillgången till rent vatten är långt under minimigränsen för att täcka grundläggande behov.

– När regnsäsongen nu börjar är vi oroliga att bristen på rent vatten och latriner ska leda till utbrott av sjukdomar som kolera, säger Jason Mills, vår landansvarige i Tchad.

– Vi ser också ökande nivåer av undernäring och vi befarar att matbristen bland de återvändande flyktringarna kommer förvärra situationen.

På grund av förflyttningen av flyktingar från Tissi till Ab Gadam, 30 km bort, har våra team delat upp sig för att kunna se till de akuta behoven i flyktinglägret. Vi kommer fortsätta med akutinsatsen i området fram till regnsäsongens slut i november.

Läkare Utan Gränser har sedan april i år behandlat över 200 barn för undernäring, gett vård till 4 700 patienter, varav 24 procent hade våldsrelaterade skador. Här kan du läsa mer om läget i Tissi och flyktingarna som kommer dit.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare