Hoppa till huvudinnehåll

ÖKADE INSATSER I MAURETANIEN

Publicerad 16 maj 2012

Situationen för de 160 000 flyktingarna från Mali är oroande. Nu uppmanar vi andra internationella aktörer till att utöka sina insatser i flyktingläger i Burkina Faso, Mauretanien och Niger.

Vi finns på plats i flyktinglägren i Burkina Faso, Mauretanien och Niger för att bistå maliska flyktingar och vittnar nu om otillräckliga hjälpinsatser från andra internationella aktörer.
– Vi uppmanar FN: s flyktingkommissariat (UNHCR) och livsmedelsprogram (WFP) att utöka och påskynda sina hjälpinsatser i Burkina Faso, Mauretanien och Niger innan regnperioden, säger Malik Allaouna, operativ chef för Läkare Utan Gränser.

Regnsäsong försvårar

Situationen för de maliska flyktingarna är allvarlig och de har litet hopp om att kunna återvända till hemlandet på grund av den rådande säkerhetssituationen där. Den kommande regnsäsongen försvårar hjälpinsatserna ytterligare. 
I det provisoriska flyktinglägret i Mbéra, mitt i den mauretanska öknen, samsas över 220 människor om en latrin och bristen på mat och vatten är allvarlig.

Brist på mat

I Burkina Faso, där vi arbetar i fyra flyktingläger, håller maten som distribueras inte måttet.
– Vi fick fyra kilo ris av dålig kvalitet och fullt av stenar, två koppar olja och två koppar socker för tio dagar, berättar en flykting i Mbéra-lägret.  
– Samma mängd mat fördelas utan hänsyn till antalet personer i en familj - vi är sju personer och efter två dagar tog maten slut, berättar Mohamed El Mokhtar, flykting i Gandafabou lägret i Burkina Faso.

Sjukdomar sprids i lägren

Levnadsvillkoren i dessa läger är betydligt lägre än den internationella standarden för hjälpinsatser. Människor är redan sårbara och försvagade av en lång flykt från Mali. De flesta sjukdomar som vi behandlar i lägren är direkt relaterade till de dåliga levnadsförhållandena.
Sjukdomar som luftvägsinfektioner, hudinfektioner, diarré och undernäring är de vanligaste sjukdomarna som vi behandlar i våra kliniker. I Mbéra-lägret har vi hittills behandlat över 500 barn för undernäring.
 
Läkare Utan Gränser arbetar i flyktinglägren i Ferrerio, Gandafabou, Dibissi och Ngatourou-Niénié i Burkina Faso, i Mbéra, Fassala och Bassikounou i Maurentanien, och i Mangaïzé, Abala, Chinagodrar och Yassan i Niger.
Här kan du läsa mer om situationen i Västafrika.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare