Hoppa till huvudinnehåll

OM MALARIA HÄRJADE I SVERIGE: SKULLE VI ACCEPTERA ATT 14 337 BARN DOG FÖRE 5 ÅRS ÅLDER?

Publicerad 24 april 2009

Internationella malariadagen. Om Sverige var lika drabbat av barnadödlighet som Sierra Leone, skulle 14 337 av totalt 536 982 svenska småbarn aldrig få uppleva sin femårsdag.

Trots att det finns nya effektiva mediciner och snabbtester, så fortsätter malaria att vara den vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år i Afrika. Just nu driver Läkare Utan Gränser en kampanj för att uppmärksamma en av världens värsta humanitära kriser. Det är hög tid att agera.
   
Att myggan är det djur som dödar flest människor varje år är kanske svårt att föreställa sig. För de flesta av oss är malaria en fråga om att välja mellan malariaprofylax när vi reser på semester. Den dryga miljon barn som varje år dör i malaria har inte detta val. I många delar av världen är malaria istället en fråga om liv och död.
 
Varje minut dör två barn orsakat av malaria i södra Afrika. Detta är oacceptabelt. Ett av FN:s s.k. millenniemål är att minska dödligheten hos barn under 5 år med två tredjedelar innan 2015. Ska detta mål uppfyllas, krävs att såväl nationella som internationella aktörer agerar. Sverige liksom många andra givarländer och institutioner stödjer internationella initiativ för att bekämpa malaria. Tyvärr ser vi som är arbetar ute i de afrikanska byarna ännu inte några verkliga förbättringar. I allt för många länder stänger den utbredda fattigdomen ute stora delar av befolkningen från behandling.
I Sierra Leone får endast 12 procent av de barn som misstänks lida av malaria tillgång till effektiv malariabehandling. Patientavgifter och långa avstånd till hjälpen avskräcker människor från att söka vård i de flesta fattiga områdena.
 
Läkare Utan Gränsers projekt i Sierra Leone program visar dock på möjligheter. Projektet erbjuder gratis sjukvård i hälsocentren samt i de isolerade områdena på landsbygden. Under förra året kom 400 000 patienter - drygt 1 100 personer varje dag - till vår klinik i Bo. Nästan hälften av dessa visade sig ha malaria och fick behandling. 
Den goda nyheten med den här artikeln är att det både finns effektiva sätt att diagnostisera och behandla malaria. Det finns dessutom en uttalad vilja, ambitioner och pengar att kämpa mot malaria. Men för att vi ska se en verklig skillnad måste möjligheten att diagnostisera och behandla med verksamma mediciner bli verkligt tillgängliga för alla, även för de allra fattigaste som också ofta är värst drabbade.
Vi vill att fler barn ska få uppleva sin femårsdag – är det för mycket begärt?
 
Anneli Eriksson, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige
Johan Mast, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Sierra Leone

Kvinna i Läkare Utan Gränser t-shirt öppnar ett paket

För att vara där vi behövs, behöver vi dig

Vi är på plats i krig, kriser och naturkatastrofer. Klädda i enkla t-shirts når vi fram med livräddande vård till människors som annars lämnas utan. Vi gör det för att det behövs, och vi gör det tillsammans. Välkommen att bli en av oss idag!
Bli månadsgivare