Hoppa till huvudinnehåll

Om vikten av psykisk hälsa

Publicerad 9 september 2016
Minja Westerlund arbetar som psykolog i zimbabwe.
Foto: Läkare Utan Gränser
Minja Westerlund arbetar som psykolog i zimbabwe.

Minja Westerlund är psykolog och arbetar med projekt för psykisk hälsa i Zimbabwe. Hon berättar hur alla inom vården arbetar tillsammans för att hjälpa till och stötta på bästa sätt.

"Det finns många missförstånd när det gäller psykisk hälsa. En av de mest allvarliga är enligt mig uppfattningen att psykisk sjukdom inte är ”någon riktig sjukdom” och att människor med psykiska besvär ska ”rycka upp sig och ta tag i sina liv”.

Sådana uttalanden är farliga; de är en förolämpning mot dem som har psykiska besvär och förringar deras lidande, men i ett större perspektiv kan det också leda till att man slutar se vikten av psykiatrisk vård.

Om vi tittar på statistiken är det tydligt att psykiska sjukdomar är ett allvarligt hot mot människors hälsa över hela världen. Ungefär 350 miljoner människor i världen lider av depressioner, och 2012 var självmord den näst vanligaste dödsorsaken bland människor mellan 15 och 29 år.

MÖTER MÄNNISKOR SOM MÅR DÅLIGT

Det här är en av flera anledningar till att jag är glad att Läkare Utan Gränser fokuserar på psykisk hälsa. Det ligger i våra projekts natur att vi ofta möter människor som mår psykiskt dåligt, och vi har personal som är utbildade för att ge stöd och ta hand om dem.

I Zimbabwe fokuserar vi extra mycket på psykisk hälsa. Vi medverkar i två projekt som behandlar psykisk hälsa; ett på ett sjukhus inom psykiatrin där vi samarbetar med landets hälsovårdsmyndighet, och ett på den psykiatriska avdelningen på ett fängelse där vi arbetar tillsammans med Zimbabwes kriminalvård.

Sjuksköterskor, psykologer, terapeuter, socialarbetare och annan personal arbetar tillsammans för att få ett helhetsperspektiv av vården, och samtidigt lära familjerna hur de bäst kan stötta den sjuka. Ett av målen är att både patienten och familjen ska få de verktyg de behöver för att kunna ge stöd efter att patienten skrivits ut. Detta för att minska risken för återfall.

STÖDJER LOKALA VÅRDCENTRALER

Nästa steg i projektet är att ge stöd åt de lokala vårdcentralerna så att de kan ge grundläggande psykiatrisk vård till sina patienter. De senaste månaderna har jag och ett team bestående av två vårdare, en psykiatriker och två socialarbetare hälsat på alla vårdcentraler i Harare för att ge dem stöd vid konsultationer. En så länge har den feedback vi har fått från patienterna varit väldigt positiv.

Många patienter med psykiska problem föredrar att få behandling på sin vårdcentral där de känner sig hemma i stället för att behöva åka långt för att ta sig till den psykiatriska avdelningen på ett sjukhus. Om patienterna känner sig trygga nog att be om hjälp, medicin och information – och när det är enkelt för dem att göra det – är det möjligt att antalet inlagda på psykiatriska avdelningar går ner, och att både patienterna och deras familjers hälsa och välmående blir väsentligt bättre.

Det är ett spännande arbete och jag är glad över att vara en del av det."