Hoppa till huvudinnehåll

Ormbett dödar 40 gånger fler än landminor

Publicerad 19 september 2018
Foto: Alexis Huguet
Mer än 100 000 dör årligen till följd av bett från giftormar.

Idag infaller den Internationella dagen för att uppmärksamma ormbett. Ormbettsförgiftning är ett utbrett men försummat hälsoproblem och dödar 40 gånger så många människor som landminor. Trots det lyser satsningar på mer effektiva motgift med sin frånvaro.

Nyajinma blev biten av en orm när hon var sex år gammal. Hennes mamma bar henne i en timme till den närmsta vårdcentralen, men där fanns inget motgift. Nyajinma hänvisades till Läkare Utan Gränsers sjukhus, där hon genast fick två doser. Utan dem hade hon dött. Till skillnad från Nyajinma får majoriteten av de som drabbats av ormbettsförgiftning inte behandling.

 

 

Sexåriga Nyajinma som blev ormbiten. Foto: Alexandra Malm/Läkare Utan Gränser.

Mer än 100 000 dör årligen till följd av bett från giftormar och hundratusentals får bestående fysiska men, något som kan ha förödande konsekvenser i resursfattiga samhällen. Ett bett kan orsaka allvarliga vävnadsskador, som i värsta fall kräver amputation. Bland offren finns dessutom många barn.

För de som bor på landsbygden kan det vara en fråga om liv och död att få tag på vård i tid. Men, lyckas du ta dig till en vårdcentral möts du av nästa problem – kostnaden för behandling kan motsvara en årslön för den som behöver motgift. Dessutom ger de undermåliga behandlingar som är vanligast förekommande inte alltid effekt.

stort mörkertal av obehandlade ormbett

I länder söder om Sahara kräver ormbett mer än 20 000 dödsoffer varje år. Där är bristande tillgång till behandling på grund av svaga hälsosystem eller höga kostnader alltför vanligt. Läkare Utan Gränser ger varje år flera tusen personer kostnadsfri vård i länder som Etiopien, Sydsudan och Centralafrikanska republiken, men det finns ett stort mörkertal av obehandlade ormbett.

För att skydda utsatta människors hälsa och reducera de hundratusentals dödsfall och fysiska men som ormbett leder till varje år vill vi på Läkare Utan Gränser se omfattande satsningar från WHO, medlemsstater, givare och läkemedelsindustrin.

Dessa satsningar handlar om att:

  • Förbättra tillgången till serum av hög kvalitet
  • Drastiskt minska kostnaderna för behandling
  • Satsa mer på forskning och utveckling av betalbara och effektiva diagnostiska verktyg
  • Utbilda och kapacitetsutveckla vårdpersonal och lokalsamhällen i första hjälpen vid ormbett och förebyggande insatser mot ormbett
  • Förbättra kunskapen om ormbett inom epidemiologi och skjuta till finansiella resurser för att förebygga och behandla ormbett.

Läs mer om försummade tropiska sjukdomar.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare