Hoppa till huvudinnehåll

Osynliga sår i krigets Irak

Publicerad 5 juli 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En pojke leker i flyktinglägret i Amriyat Al Fallujah, Irak.

En pojke leker i flyktinglägret i Amriyat Al Fallujah, Irak.  

Iraks har dominerats av krig under många år och flera generationer av irakier har vuxit upp i splittrade familjer. Varje konflikt har lämnat spår hos befolkningen. I Amriyat Al Fallujahs flyktingläger behandlar våra team patienter med både fysiska och psykiska sår.

När den Islamiska staten (IS) tog kontroll över provinsen Anbar 2014 flydde tusentals människor från sina hem. Två år senare återtog den irakiska armén området, men många familjer väntar fortfarande på att återvända hem. Vi har öppnat en klinik i Amriyat Al Fallujahs flyktingläger, där fler än 50 000 människor bor. På kliniken har vi ett team bestående av fyra psykologer och en psykiater.

– Irakierna har varit igenom flera traumatiska händelser under många år, säger Melissa Robichon, psykolog som arbetar på vår klinik i Amriyat Al Fallujah. När de berättar sin historia för oss går den ofta tillbaka till 2003. Sedan dess har de kontinuerlig levt med konflikt och våld.

Många har bevittnat familjemedlemmarnas våldsamma död och levt i konstant rädsla för sina egna liv. De har tvingats överleva utan tillräckligt med mat och hört sina barn gråta sig till sömns.

Det känns som en oändlig mardröm. Trots att de borde vara i säkerhet när de når flyktinglägret är deras framtid osäker. Livet i lägren är svårt - det finns inga jobb och det finns ingen möjligt att återvända hem. Många har inte ens ett hem kvar eftersom det har förstörts i striderna.

Barn och tonåringar är särskilt utsatta

Våld, flykt och separation är sådant som kan leda till psykiska problem, enligt psykologen Melissa Robichon.

– Situationen påverkar alla, men på olika sätt, säger hon.

Barn och tonåringar är en särskilt utsatt grupp, berättar Melissa Robichon. Detta för att psykologiskt trauma kan få en betydande inverkan på deras långsiktiga utveckling. Det kan ibland leda till problem som inlärningssvårigheter och beteenden som påverkar deras hälsa.

– Eftersom barn och tonåringar inte kan be om hjälp själva försöker vi nå ut till dem genom vår personal som arbetar ute i områdena. De besöker skolor och andra platser där barnen i flyktinglägren vistas. Vi arbetar också med föräldrarna för att öka deras medvetenhet om symtom på psykiskt trauma hos barn.

Stigmatisering är en stor utmaning

Människors har ett enormt behov av psykiskt stöd. Vår klinik i flyktinglägret Amriyat Al Fallujah är en av få hälsoinrättningar i provinsen Anbar som tillhandahåller psykologisk och psykiatrisk behandling utöver vår ordinarie medicinska verksamhet. Där träffar vi patienter med både synliga och osynliga sår.

– Behovet av stöd är uppenbart när jag ser hur många patienter vi har och hur dåligt de mår, säger Melissa. Men det finns många utmaningar, som stigmatiseringen som omger psykisk sjukdom. Många människor som skulle dra nytta av behandlingen deltar inte i vårt projekt av rädsla för vad samhället skulle tro om dem. Det är också brist på psykiatriker och psykologer i Irak, så vi lägger mycket arbete på att utbilda vår irakiska personal. Några av dem har också sitt eget trauma att hantera. De är från samma region och har varit med om liknande upplevelser som patienterna.

I ett land där människor har enorma behov, men där det också är brist på psykiatriker och psykologer och finns ett stort stigma kring psykisk sjukdom, kommer det att ta tid att utveckla ett starkt psykologiskt stödsystem. Men det är också något som är avgörande för Iraks framtid.

Aktuellt om Irak

Vår undernäringsklinik på sjukhuset i Qayarrah, en stad cirka 60 kilometer söder om Mosul, Irak.
Nyheter från fältet

Krigets trauma drabbar de nyfödda

I början av mars började vi ta emot allvarligt undernärda barn från västra Mosul. Flera människor som flytt från området berättade för oss att det inte fanns någon bröstmjölksersättning kvar och det var brist på mat och rent vatten. 

En patient får behandling på vårt fältsjukhus, söder om Mosul, Irak.
Nyheter från fältet

”Det finns inga hjältar i den här berättelsen”

"När vi sprang vände jag mig om och såg min son kippa efter andan. Han träffades ett flertal gånger i bröstet och ryggen. Jag visste att han var döende och att det inte fanns något jag kunde göra för att rädda honom."
- Ahmed.

En sjuksköterska undersöker ett barn i flyktinglägret Al Alam, nära staden Tikrit i Irak.
Nyheter från fältet

”Människor är extremt sårbara”

I flyktinglägret Al Alam, nära staden Tikrit i Irak, bor cirka 8 000 män, kvinnor och barn som har flytt från sina hem i norra delen av landet. Vid kliniken som vi driver i lägret ringlar kön lång från tidigt på morgonen och området runtomkring fylls snabbt med barn och deras mödrar.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.