Hoppa till huvudinnehåll

Osynliga sår i krigets Irak

Publicerad 5 juli 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En pojke leker i flyktinglägret i Amriyat Al Fallujah, Irak.

En pojke leker i flyktinglägret i Amriyat Al Fallujah, Irak.  

Iraks har dominerats av krig under många år och flera generationer av irakier har vuxit upp i splittrade familjer. Varje konflikt har lämnat spår hos befolkningen. I Amriyat Al Fallujahs flyktingläger behandlar våra team patienter med både fysiska och psykiska sår.

När den Islamiska staten (IS) tog kontroll över provinsen Anbar 2014 flydde tusentals människor från sina hem. Två år senare återtog den irakiska armén området, men många familjer väntar fortfarande på att återvända hem. Vi har öppnat en klinik i Amriyat Al Fallujahs flyktingläger, där fler än 50 000 människor bor. På kliniken har vi ett team bestående av fyra psykologer och en psykiater.

– Irakierna har varit igenom flera traumatiska händelser under många år, säger Melissa Robichon, psykolog som arbetar på vår klinik i Amriyat Al Fallujah. När de berättar sin historia för oss går den ofta tillbaka till 2003. Sedan dess har de kontinuerlig levt med konflikt och våld.

Många har bevittnat familjemedlemmarnas våldsamma död och levt i konstant rädsla för sina egna liv. De har tvingats överleva utan tillräckligt med mat och hört sina barn gråta sig till sömns.

Det känns som en oändlig mardröm. Trots att de borde vara i säkerhet när de når flyktinglägret är deras framtid osäker. Livet i lägren är svårt - det finns inga jobb och det finns ingen möjligt att återvända hem. Många har inte ens ett hem kvar eftersom det har förstörts i striderna.

Barn och tonåringar är särskilt utsatta

Våld, flykt och separation är sådant som kan leda till psykiska problem, enligt psykologen Melissa Robichon.

– Situationen påverkar alla, men på olika sätt, säger hon.

Barn och tonåringar är en särskilt utsatt grupp, berättar Melissa Robichon. Detta för att psykologiskt trauma kan få en betydande inverkan på deras långsiktiga utveckling. Det kan ibland leda till problem som inlärningssvårigheter och beteenden som påverkar deras hälsa.

– Eftersom barn och tonåringar inte kan be om hjälp själva försöker vi nå ut till dem genom vår personal som arbetar ute i områdena. De besöker skolor och andra platser där barnen i flyktinglägren vistas. Vi arbetar också med föräldrarna för att öka deras medvetenhet om symtom på psykiskt trauma hos barn.

Stigmatisering är en stor utmaning

Människors har ett enormt behov av psykiskt stöd. Vår klinik i flyktinglägret Amriyat Al Fallujah är en av få hälsoinrättningar i provinsen Anbar som tillhandahåller psykologisk och psykiatrisk behandling utöver vår ordinarie medicinska verksamhet. Där träffar vi patienter med både synliga och osynliga sår.

– Behovet av stöd är uppenbart när jag ser hur många patienter vi har och hur dåligt de mår, säger Melissa. Men det finns många utmaningar, som stigmatiseringen som omger psykisk sjukdom. Många människor som skulle dra nytta av behandlingen deltar inte i vårt projekt av rädsla för vad samhället skulle tro om dem. Det är också brist på psykiatriker och psykologer i Irak, så vi lägger mycket arbete på att utbilda vår irakiska personal. Några av dem har också sitt eget trauma att hantera. De är från samma region och har varit med om liknande upplevelser som patienterna.

I ett land där människor har enorma behov, men där det också är brist på psykiatriker och psykologer och finns ett stort stigma kring psykisk sjukdom, kommer det att ta tid att utveckla ett starkt psykologiskt stödsystem. Men det är också något som är avgörande för Iraks framtid.

Relaterade nyheter

I Irak finns fortfarande landminor och granater som inte har exploderat. På bilden, femåriga Faten som skadat sitt ben.
Irak

Än idag är barnen inte säkra i Irak

"För att få bättre insyn i arbetet på sjukhuset följde jag en dag med en kirurg på akutmottagningen. Det är framförallt tre patienter som jag aldrig någonsin kommer att glömma."
- Claes Silfverhjelm, logistiker i Irak.

Mohammad, nio dagar gammal., föddes på vår förlossningsklinik i Domiz flyktingläger i Irak.
Irak

Från tältgolv till förlossningsrum

Tidigare fick de syriska flyktingarna i Domiz flyktingläger i Irak föda sina barn på tältgolvet. 2014 öppnade vi därför en förlossningsklinik så att kvinnor kan genomgå en säker graviditet och förlossning.

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård.