Hoppa till huvudinnehåll

På flykt undan våld och diskriminering

Publicerad 2 juni 2017
Foto: Marta Soszynska/Läkare Utan Gränser
Uppskattningsvis en halv miljon flyktingar korsar varje år gränsen till Mexiko.

Flyktvägen norrut mot Mexiko och USA är kantad av våld och utsatthet. En grupp som löper stor risk att utsättas för våld, både under flykten men också i sina hemländer, är HBTQ-personer.

Varje år flyr människor våldet i Honduras, Guatemala och El Salvador. Uppskattningsvis en halv miljon flyktingar korsar varje år gränsen till Mexiko. Under flykten till Mexiko och USA utsätts de flesta för våld, utpressning och kidnappningar. Vår rapport Forced to Flee från tidigare i våras visade att 68 procent hade blivit offer för våld i Mexiko under sin flykt till USA.

En grupp som ofta utsätts för våld är HBTQ-personer, det vill säga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Våldet och trakasserierna sker inte bara under flykten utan också i hemländerna och inom den egna familjen.

Marco är en 24-årig homosexuell man från Honduras. På grund av sin sexuella läggning diskriminerades han av sin familj och dödshotades av lokala gäng hemma. Idag bor han i Mexiko och drömmer om att arbeta med HBTQ-personers rättigheter.

Läkare Utan Gränser har sedan 2012 vårdat migranter och flyktingar som flytt från Honduras, Guatemala och El Salvador, både genom medicinsk vård och psykologiskt stöd. Vi arbetar i tillfälliga boenden för migranter och driver mobila kliniker längs järnvägsspåren på olika håll i landet. 2016 öppnade vi ett center i Mexico City för människor som utsatts för extremt våld.