Hoppa till huvudinnehåll

PSYKOLOGISK HJÄLP TILL VÅLDSDRABBADE I KONGO

Publicerad 4 februari 2014
Sjuksköterskan Emmanuelle Wahl håller ett undernärt barn i famnen i norra Kivu, Kongo-Kinshasa. Många i flyktinglägret lider av fysiska och psykiska men orsakade av våld.
Sjuksköterskan Emmanuelle Wahl håller ett undernärt barn i famnen i norra Kivu, Kongo-Kinshasa. Många i flyktinglägret lider av fysiska och psykiska men orsakade av våld.

Månader av konflikter mellan beväpnade grupper i norra Kivu i Kongo-Kinshasa har lett till att civilbefolkningens utsatts för mycket våld. Många människor har fått livshotande skador, förlorat familjemedlemmar i striderna och tvingats lämna sina hem. De har även fått psykiska ärr som ofta är mindre uppenbara än de fysiska skadorna och därför riskerar att förbli obehandlade.

Under det senaste året har tusentals familjer sökt sig till flyktingläger i Bibwe i norra Kivu. Mellan januari och augusti 2013 närapå fördubblades befolkningen i området, från runt 8000 till fler än 15 000 människor. Till följd av de stora behoven av psykologisk hjälp i området har vi nu integrerat det i vårt medicinska arbete i Bibwe.

Våld och flyktingar

Bibwe är en stad med några tusen invånare cirka 135 kilometer nordväst om Goma, i den konfliktdrabbade norra Kivu-provinsen. Även om etniska motsättningar tidigare ägt rum även i Bibwe har den senaste tidens våld med etniska förtecken i trakten lett till att fler än 3000 familjer flytt till Bibwe det senaste året.

Det var efter att ha hört oroväckande berättelser från de nyanlända flyktingarna som vi beslöt att göra en undersökning för att bedöma behoven av pyskologiskt stöd bland flyktingarna. Resultatet var alarmerande: av 600 tillfrågade hade 80 procent utsatts för direkt våld och närmare 90 procent uppgav att de bevittnat våldshandlingar. Våldets påverkan på människans psykologiska välbefinnande är väsentlig. 71 procent av de som var med i undersökningen hade mardrömmar och 74 procent fick flashbacks av våldsamma händelser som de upplevt.

 – På morgonen såg jag kroppsdelar överallt. Det gick inte att se vilket ben som hörde till vilket huvud. De minnesbilderna kommer tillbaka både dag och natt, berättar en 38-årig man som såg 30 människor, däribland hans fyra bröder, hackas till döds.

Svara på de humanitära behoven

För att kunna svara på de stora behoven av psykologisk hjälp i Bibweområdet har vi utbildat rådgivare som på plats i lägren ger stöd åt dem som överlevt våldet. Vi har också bildat stödgrupper och bistår med individuell, familje- och gruppterapi. – Majoriteten av de här människorna har antingen själva sett våld eller varit med om en livshotande situation och många av dem har förlorat familjemedlemmar. Behovet av psykologisk hjälp i Bibwe är stort och en viktig del av den humanitära hjälpen i området, säger Isabel Rivera som är psykolog och ansvarig för programmet.

I lägren är endast ett fåtal humanitära organisationer närvarande, vilket innebär att internflyktingarna i stort sett inte har fått någon annan hjälp. De flesta organisationer på plats har haft svårt att regelbundet ta sig in i området på grund av dåliga vägar, jordskred och fallande stenblock orsakade av regnsäsongen. Många familjer berättar att de inte har tillräckligt med mat, vatten och matlagningsutrustning. De har heller inga pengar att köpa säd eller verktyg för att kunna odla egen mat. Skjulen de bor i är provisoriska och skyddar inte mot regnet.

 – De usla levnadsvillkoren som människor lever under gör dem ännu mer sårbara för psykologiska problem som stress och sjukdom. Även om det för närvarande är lugnt i vissa delar av norra Kivu får vi inte glömma bort att många områden fortfarande har problem med våld, ett stort antal flyktingar och att människor behöver hjälp. Vi måste göra något åt den psykologiska nöd som människor här befinner sig i, säger Isabel Rivera.

Läkare Utan Gränser ger primärvård på vårdcentralen i Bibwe och sekundärvård i det närliggande Mweso-sjukhuset. I norra Kivu-provinsen driver Läkare Utan Gränser medicinska projekt i Goma, Walikale, Masisi och Rutshuru. Närmare 3000 internationella och inhemska medarbetare arbetar för närvarande i fler än 20 projekt i Kinshasa, norra Kivu, södra Kivu, Katanga, Maniema och Orientale-provinsen. Vi har arbetat i Kongo-Kinshasa sedan 1981.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare