Hoppa till huvudinnehåll

Rådgivare ett måste i kampen mot hiv

Publicerad 22 juli 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Edna Maulana är hivpositiv och fick stöd av rådgivare, eller stödmammor, att följa sin behandling när hon blev gravid. Hennes dotter föddes utan hivvirus.

Edna Maulana är hivpositiv och fick stöd av rådgivare, eller stödmammor, att följa sin behandling när hon blev gravid. Hennes dotter föddes utan hivvirus.

Många länder i Afrika söder om Sahara står inför en dubbel utmaning i form av högst antal hiv-och tuberkulossjuka, i relation till lägst antal sjukvårdspersonal. 

Trots detta förbiser de globala insatserna mot hiv/aids de livsavgörande, men underfinansierade, resurser som krävs för att miljontals människor ska få tillgång till livslång behandling.

I rapporten “HIV/TB rådgivning - vem gör jobbet?” har vi dokumenterat hur bristen på både finansiellt och politiskt stöd för hiv/tuberkulos-rådgivare är ett stort hinder på vägen mot att nå UNAIDS 90/90/90-mål. Det vill säga att år 2020 ska 90 procent av alla som lever med hiv vara medvetna om sin sjukdom, 90 procent av dem ska ha påbörjat behandling och 90 procent av dem ska ha en virusmängd i blodet som är så låg att den är omätbar.

Att testa människor för hiv och sätta dem under behandling är som att be dem springa ett livslångt maraton mot viruset. Helen Bygrave

Rapporten som bygger på fallstudier från åtta länder i Afrika söder om Sahara visar att det varierar mycket vad gäller arbetsbeskrivningar, utplacering och utbildning av rådgivare. Fem av åtta länder är helt beroende av givarbidrag för sina program för rådgivare, och fem länder hade inte ens påbörjat arbetet med att inkludera denna viktiga roll i hälsovårdsarbetet. Chanserna att lyckas öka insatser för att testa, ge människor tillgång till och hjälpa dem följa sin behandling, är små om man inte ger stöd till och erkänner rådgivare som grupp.

– Att testa människor för hiv och sätta dem under behandling är som att be dem springa ett livslångt maraton mot viruset, säger Helen Bygrave, läkare och Läkare Utan Gränsers hivexpert, och fortsätter;

– De som lever med hiv behöver stöd för att klara ett lopp utan mål, men det stödet ges bara fläckvis.

Zambia är det enda land som har erkänt rådgivare som en tjänstemannagrupp som delvis finansieras av regeringen. När de nationella hiv-programmen i Lesotho försämrades 2012, tillskrevs det delvis att man misslyckats med att behålla och stötta rådgivarna. Och i Mocambique är det lilla antal rådgivare som finns helt beroende av stöd från internationella givare, trots att en av tre personer slutar med sin behandling inom det första året.

En studie som vi har utfört i Sydafrika visar att det är dubbelt så vanligt bland barn än vuxna att behandlingen inte fungerar. Men om de får hjälp av utbildade rådgivare att följa sin behandling på rätt sätt så minskar virusmängden i blodet till omätbara nivåer bland 77 procent av barnen.

– Personer som lever med en kronisk sjukdom, vare sig det är diabetes, högt blodtryck eller hiv, vet hur svårt det är att följa en livslång behandling och att det är något man måste lära sig, säger Saar Baert, samordnare för patientstöd.

– Det människor som lever med hiv behöver är inte bara medicinsk personal utan även rådgivare som förstår deras vardag och kan hjälpa dem att överkomma de hinder som finns i att fortsätta sin behandling. Framförallt i resursfattiga länder. Rådgivare behöver bli ordentligt utbildade, handledda och få betalt. De är en viktig investering för framtiden.

Aktuellt om Hiv/Aids

Hivtester på hiv-avdelningen på sjukhuset i Arua, Uganda.
Nyheter från fältet

Kraftsamling nödvändig för att stoppa aids, tuberkulos och malaria

Svenska regeringens stöd till Globala fonden är av stor vikt om aids, tuberkulos och malaria ska stoppas till 2030.Vi som arbetar med att bekämpa dessa sjukdomar vill att Sverige skickar en tydlig signal om att vi kommer att fullfölja våra åtaganden för att stoppa dessa epidemier.

Två kvinnor som lever med hiv i Kongo-Kinshasa. För dem är hivmediciner livsviktiga, men de har inte råd att köpa dem.
Nyheter från fältet

Hutlöst dyra läkemedel för resistenta hivpatienter

Priset för nya hivmediciner är så högt att det hotar kampen mot hiv. Det är ett stort hälsoproblem för patienter som är resistenta mot äldre läkemedel.

En hälsoarbetare genomför ett hivtest hemma hos en kvinna i KwaZulu-Natal, Sydafrika.
Nyheter från fältet

Sydafrika: ​Dörrknackning kan rädda många hivsmittade

Att hivtesta människor i deras hem är ett effektivt sätt att förebygga hiv. Det visar vårt pilotprojekt som gett mycket goda resultat i Sydafrika.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.