Hoppa till huvudinnehåll

RISKFYLLT UPPDRAG I VÄSTAFRIKA

Publicerad 9 september 2014
En av våra medarbetare tar hand om en avliden flicka som har dött i sitt hem i Foyaregionen i Liberia. Kroppen desinficeras och läggs i en body bag innan den kan begravas. FOTO: Martin Zinggl.
En av våra medarbetare tar hand om en avliden flicka som har dött i sitt hem i Foyaregionen i Liberia. Kroppen desinficeras och läggs i en body bag innan den kan begravas. FOTO: Martin Zinggl.

Trots att vi har infört strikta säkerhetsrutiner på våra behandlingscenter är det omöjligt att skydda personalen till hundra procent. Den största smittorisken finns ute i samhället. Sedan i mars har 14 av våra anställda medarbetare smittats och åtta av dem har tyvärr avlidit.

Vårdpersonal från de lokala hälsomyndigheterna och från hjälporganisationer har sedan utbrottets början kämpat vid frontlinjen för att stoppa ebolautbrottet i Västafrika. Om dessa människor inte noggrant följer säkerhetsrutiner i kontakten med patienterna löper de själva risk att smittas av sjukdomen.

Uppskattningsvis 240 hälsoarbetare har insjuknat i ebola och runt 120 har avlidit. Många andra sjukvårdsarbetare har därför varit för rädda för att gå till jobbet. I Sierra Leone och Liberia har bara några få vårdcentraler fått den nödvändiga utrustningen för att kunna isolera och vårda ebolasjuka, många anställda och patienter riskerar därför fortfarande att smittas. I nuläget är många vårdcentraler övergivna och tusentals människor har inte längre tillgång till vanlig sjukvård.

Strikta säkerhetsrutiner

På grund av riskerna i arbetet har vi infört strikta smittskyddsåtgärder som bland annat innebär obligatorisk skyddsutrustning för personal som kommer i kontakt med smittade patienter. Patienterna vårdas i väl utformade ebolacenter för att garantera säkrast möjlig arbetsmiljö för vår personal. Det finns tillräckligt med utrymme mellan patienter, tydlig avgränsning mellan högrisk- och lågriskområden, bra belysning, säker avfallshantering och avdelningarna städas och desinficeras regelbundet.

Administrativ personal begränsar antalet människor som vistas i högriskzonerna, vilket minskar mängden personal som potentiellt kan bli exponerad för viruset. Endast personal som behövs på högriskavdelningarna tillåts gå in, och de får endast vara inne under en begränsad tid.

Vår internationella personal roteras var fjärde till var sjätte vecka för att garantera att de inte är för trötta, vilket också hjälper oss att minska riskerna. Vår personal jobbar alltid i par enligt ett ”kompis”-system. Detta är oerhört viktigt – de hjälper varandra och ser till att inte någon gör misstag eller blir för trött.

Som organisation har vi många års erfarenhet av att jobba med ebolautbrott och är vana vid att arbeta med riskminimering för vår personal. Det är dock aldrig helt riskfritt att arbeta med ebola och vår personal blir noggrant informerade om detta innan de väljer att arbeta i våra projekt.

Risken finns i samhället

Ebolaviruset finns dock inte bara på kliniker och behandlingscenter utan även ute i samhällena i Guinea, Liberia och Sierra Leone och är därför ett potentiellt hot mot alla. Vi har utbildat vår personal i hur de kan skydda sig på jobbet och i vardagssituationer. Det är vår viktigaste uppgift att skapa en arbetsmiljö som är så säker som möjligt. Men trots alla dessa säkerhetsåtgärder går det inte att helt utesluta att en anställd smittas. Som i många andra länder där vi arbetar lever våra lokalt anställda medarbetare i det lokala samhället där de riskerar att drabbas av sjukdomen.

Fler kommer att insjukna om omvärlden inte agerar

Sedan vi började arbeta med att stoppa epidemin i mars har 14 anställda insjuknat och vårdats på våra behandlingscenter i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Åtta av dem avled i augusti och september 2014. Efter en omfattande utredning har vi kommit fram till att majoriteten av våra anställda smittades utanför arbetstid, men dessa tragiska fall påminner oss om att sjukdomen kan drabba alla.

De tragiska dödsfallen är en stor förlust och ett bakslag i kampen mot epidemin. De visar hur viktigt det är att omedelbart vidta konkreta åtgärder för att stoppa ebolautbrottet.

I nuläget jobbar 3 000 anställda för oss i den eboladrabbade regionen. Med tanke på den snabba spridningen av sjukdomen och de alltför långsamma internationella insatserna är det tyvärr ganska troligt att fler av våra medarbetare och deras familjemedlamar kommer att insjukna i ebola. Vi kan bara ännu en gång uppmana internationella aktörer att omedelbart hjälpa de mest drabbade länderna för att stoppa epidemin. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare