Hoppa till huvudinnehåll

SANERING KAN ÄNTLIGEN BÖRJA

Publicerad 18 februari 2013

Saneringsarbetet i den av blyförgiftning drabbade byn Bagega, i delstaten Zamfara i nordvästra Nigeria, har äntligen kunnat påbörjas. Det är en viktig del i kampen mot blyförgiftningen - utan saneringsarbetet kommer barnen i området att fortsätta exponeras för blyförgiftningar, vilket till stor del gör den medicinska behandlingen ineffektiv.

I mer än två år har hundratals barn från byn Bagega väntat på att deras by ska saneras, så att de kan få akut medicinsk vård. I förra veckan besökte nationella myndigheter delstaten Zamfara för att meddela att saneringen i Bagega kan påbörjas. Arbetet sker i nära samarbete med miljömyndigheter i Zamfara och den ideella organisationen Terragraphics International.

Förberedda länge

Vi är väldigt glada för att det äntligen finns medel för att åtgärda situationen i Bagega.
– Vi är mycket glada över att arbetet äntligen har kunnat påbörjas efter en så lång försening. Vi har stått beredda länge för att ge livräddande behandling till barnen i Bagega men kan inte börja behandla de drabbade förrän saneringsprocessen har kommit en bra bit på väg och stora delar av grannskapet är helt fritt från blygifter, säger Ivan Gayton, ansvarig för vårt arbete i Nigeria. 

Kan leda till döden

Akut blyförgiftning hos barn kan orsaka allvarliga hjärnskador och död. Barnen tappar ofta aptiten, får kräkningar, buksmärtor och tappar i vikt, samt riskerar långsiktig mental utvecklinsstörning, beteendeproblem och njursvikt. I samarbete med lokala hälsovårdsmyndigheter har vi behandlat patienter för kritisk blyförgiftning i Zamfara – det värsta dokumenterade utbrottet av blyförgiftning någonsin i historien – sedan det upptäcktes 2010. Hittills har vi behandlat över 2 500 barn.
Vi ser fram emot ett nära samarbete med lokala miljömyndigheter och förväntar oss att de nyligen frigjorda ekonomiska medlen kommer att användas omedelbart, på bästa sätt och enligt planen på det sätt som undertecknats i en överenskommelse mellan Terragraphics och lokala myndigheter.

Måste saneras innan regnperioden

Sanering kan endast utföras under torrperioden, och en halvfärdig sanering är inte effektiv eftersom det finns en risk för giftspridning från områden som ännu inte rengjorts.
– Tyvärr kommer den försenade lanseringen av finansieringen att sätta extra press på våra fältteam så att de ska kunna slutföra saneringen i tid, säger Simba Tirima, chef för fältoperationen på stiftelsen Terragraphics.
 
– Om vi inte slutför saneringen innan regnet kommer kan saneringsarbetet äventyras. Men Terragraphics, i samarbete med utredare och team från lokala miljömyndigheter, kommer att arbeta dygnet runt för att se till så att barnen i Bagega kan få vård av Läkare Utan Gränser så snart som möjligt.
 
För att lösa krisen i Zamfara krävs en kombination av medicinsk behandling, sanering av miljön och säkrare metoder för gruvdrift. Vi står fast vid vår ståndpunkt att säkrare metoder för gruvdrift måste införas för att säkerställa att personer som arbetar med brytning och bearbetning av malm kan göra det utan att utsätta sig själva eller andra för blyförgiftning.
 
Läkare Utan Gränser har arbetat i Nigeria sedan 1971. I mars 2010 reagerade vi på en rapport om barn som dog mystiskt i delstaten Zamfara, norra Nigeria. Uppskattningsvis dog 400 barn och tusentals fler upptäcktes ha höga nivåer av bly i blodet. Blyförgiftningen i Zamfara är det värsta dokumenterade blyförgiftningsutbrottet i historien.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare