Hoppa till huvudinnehåll

Satsningar på vaccinteknologi krävs för att rädda fler liv

Publicerad 5 december 2013
En flicka vaccineras mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.
Foto: Marja Scholten
En flicka vaccineras mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.

Publicerad 30 oktober 2013 i Dagens Medicin: Läkare utan gränser uppmanar Sverige att öka ansträngningarna för att göra vacciner mer överkomliga i pris.


Vaccinationsprogram är en av vår tids viktigaste insatser för att minska barnadödligheten och räddar mellan två och tre miljoner liv varje år. I ljuset av dessa framgångar är det upprörande att 22 miljoner barn fortfarande saknar heltäckande vaccinationsskydd och att ett av fem barn som dör före fem års ålder avlider av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.
 
Höga priser och vaccinteknologi som är dåligt anpassad för fattiga länder, som t ex kräver noggrann kylförvarning eller många doser för att vaccinet ska verka, bidrar till att många av världens mest utsatta barn inte blir fullt vaccinerade. Hittills har inte tillräckliga satsningar gjorts för att ta fram de verktyg som behövs för att fler barn i fattiga länder ska få det vaccinationsskydd som svenska föräldrar tar för givet. Höga priser gör också att många länder inte har råd att vaccinera alla barn mot samtliga sjukdomar som ingår i grundskyddet. 
 
Nästa vecka har Sveriges regering en unik möjlighet att lyfta frågan om anpassade vacciner och problemen med vaccinpriser på högsta nivå. Då står Sverige värd för ett möte med vaccinationsalliansen GAVI, världens främsta organ för att förbättra tillgången till vaccination i fattiga länder. Sverige är en av de största givarna till GAVI, i vilken regeringar, organisationer som Världsbanken, WHO, UNICEF och Bill & Melinda Gates Foundation samt läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner ingår.  Men för att denna viktiga investering ska få största möjliga effekt och de mycket betydelsefulla framsteg som GAVI hittills gjort ska komma alla barn till godo, bör Sverige vara mer pådrivande för att vaccin ska bli bättre anpassade till fattiga länder och överkomliga i pris. 
 
Läkare Utan Gränser genomförde mer än 1,6 miljoner vaccinationer under 2012. I vårt arbete ser vi hur dåligt anpassade vaccin försvårar vaccinering och hindrar många barn från att få ett heltäckande skydd. För en förälder i Kongo-Kinshasa som måste vandra många timmar till en vårdcentral är det inte bara svårt och riskfyllt att ta sig till kliniken vid de fem tillfällen under barnets första år som krävs för ett heltäckande vaccinationsskydd. När föräldern väl når fram till en vårdcentral är dessutom risken stor att vaccinerna inte kunnat levereras, eller att de är obrukbara på grund av svårigheter att hålla dem kylda.
 
För att rädda liv måste utveckling av vaccin som är bättre anpassade för fattiga områden prioriteras. De måste vara lättare att ta, till exempel oralt och inte genom en injektion eftersom detta kräver särskilt utbildad personal vilket ofta saknas. Vi behöver vaccin som är lätta att transportera och som är värmetåliga, särskilt angeläget i länder som Tchad och Sydsudan, där temperaturen kan överstiga 45 grader och där pålitlig elförsörjning saknas. Vi behöver satsningar på vaccin som ger skydd genom en enda dos så att upprepade besök på en klinik inte behövs. 
 
Höga priserna på vaccin gör att många länder inte har råd att ge sina barn ett fullgott vaccinationsskydd. På 10 år har kostnaden för ett fullt vaccinationspaket stigit med 2700 procent, från ca 9 kr till 248 kr, bland annat på grund av att nya, betydligt dyrare vaccin har lagts till. Läkare Utan Gränser välkomnar att vaccin mot pneumokockinfektioner och diarréer orsakade av rotavirus, sjukdomar som är bland de värsta barnadödarna, numera ingår i det av WHO rekommenderade vaccinprogrammet.  Samtidigt är dessa nya vacciner patentskyddade med endast ett fåtal tillverkare och är därmed dyra. Tillsammans står de nya vaccinerna för cirka 70 procent av den totala kostnaden för ett komplett vaccinationspaket. 
 
De prissänkningar som GAVI, världens största inköpare av vaccin, förhandlat fram räcker inte hela vägen och mer påtryckningar krävs för att få ner priserna ytterligare samt att öka transparensen kring kostnaderna för forskning, utveckling och tillverkning. Det ligger i Sveriges intresse som en av de största givarna till GAVI att vårt bidrag inte äts upp av läkemedelsföretagens höga prissättning.  
 
Det är inte acceptabelt att mer än en och en halv miljon barn dör varje år i sjukdomar som kan förebyggas med vaccinering. Framför allt inte med tanke på att vaccinering är ett av de mest effektiva sätten att rädda liv. Läkare Utan Gränser uppmanar Sverige att som värd för GAVI-mötet prioritera frågan om anpassning av vaccin och öka ansträngningarna för att göra vacciner överkomliga i pris. Med rätt satsningar kan vaccinationer rädda ännu fler liv. 
 
Johan Mast, generalsekreterare, Läkare Utan Gränser
Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare, Läkare Utan Gränser

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare