Hoppa till huvudinnehåll

SERBIEN: ASYLSÖKANDE TVINGAS LEVA I SKOGEN

Publicerad 18 februari 2015
Foto: Julie Remy
En grupp av afghanska asylsökande försöker hålla sig varma runt en eld i närheten av en fabrik i Subotica.

Asylsökande, flyktingar och migranter tvingas bosätta sig i skogen och övergivna byggnader mitt i den stränga vintern i Serbien. Antalet asylsökande i Serbien har tredubblats sedan 2013 och våra team vittnar om att många av dem saknar både mat och tak över huvudet. Vi uppmanar de serbiska myndigheterna, EU och FN:s flyktingorgan UNHCR att ge de asylsökande skydd och behandla dem med värdighet.


Trots att temperaturen under vintern kan ligga runt 20 minusgrader har många asylsökande inget annat val än att sova utomhus, under en presenning eller i enkla tält när de anländer till Serbien. Våra team bistår människorna med sjukvård i staden Bogovadja, cirka 80 kilometer från huvudstaden Belgrad, där dussintals asylsökande varje dag väntar på att bli registrerade. Ändå handlägger asylcentret endast några få registreringar om dagen och tvingar människor, även gravida kvinnor och barn, att vänta i skogen som omger staden. Ibland måste migranterna vänta i flera dagar. Vi finns också på plats i staden Subotica, nära gränsen till Ungern, där flyktingar vistas i övergivna och förstörda byggnader.
 
– Byggnaderna har inga tak, inga dörrar och ingen elektricitet. Man kan säga att människorna där kampar, fast utan någon som helst utrustning, säger Läkare Utan Gränser koordinator i Balkanregionen, Stuart Alexander Zimble.
Vi driver mobila kliniker i Bogovadja och Subotica för att bistå flyktingarna och migranterna med sjukvård. Många drabbas av förkylningar och luftvägsinfektioner. Våra team delar dessutom ut mat och andra förnödenheter.
 
– Folk har för lite kläder på sig, de kan inte tvätta sig ordentligt och är väldigt hungriga, säger Vasiliki Armeniakou, ansvarig för Läkare Utan Gränsers medicinska insatser på plats. Efter att ha gått genom skogen i några dagar har många muskel- och skelettskador, skärsår och köldskador.

ANTALET ASYLSÖKANDE HAR TREDUBBLATS

​Under 2014 kom 16 500 asylsökande, flyktingar och migranter till Serbien. 2013 var det cirka 5 000 personer vilket innebär att antalet migranter i landet har mer än tredubblats. Många kommer ursprungligen från Syrien, Afghanistan och afrikanska länder söder om Sahara och tar sig till Europa för att söka skydd och leva under bättre förhållanden. Enligt Dublinförordningen ska asylsökande som kommer till EU söka asyl i det land de först anländer till. Men allt fler migranter och asylsökande flyr från de undermåliga förhållandena i Grekland och Bulgarien och passerar Serbien och Balkanregionen på sin väg mot norra Europa.
En afghansk flykting, som tillbringat 18 månader i ett grekiskt interneringsläger för att sedan ta sig vidare till Makedonien och Serbien, berättar:
 
– Situationen i Grekland är så illa att man som asylsökande inte kan stanna där. Inget av länderna jag har kommit till har gett mig asyl.

MÄNNISKOR FLYR FRÅN GREKLAND OCH BULGARIEN

​Greklands och Bulgariens mottagningssystem för asylsökande fungerar inte och människor som redan är på flykt tvingas fly igen från de dåliga förhållandena där. Men att försöka ta sig till andra EU-länder innebär stora risker. Ofta behöver de hjälp av kriminella smugglare och utsätts för rån och övergrepp på väg till norra Europa. När migranterna försöker korsa den ungerska gränsen grips de ofta eller skickas tillbaka till Serbien.
 
– Om de skickas tillbaka har de ingenstans att ta vägen. De har beordrats att lämna både Serbien och Ungern. De är strandsatta i skogen eller på någon åker, säger Stuart Alexander Zimble.
 
Vi uppmanar Serbien att, med stöd från UNHCR, bistå de asylsökande på ett bra sätt och ge dem internationellt skydd. Kapaciteten för att registrera och ta emot asylsökande måste utökas.Vi uppmanar EU:s medlemsstater, i synnerhet Ungern, att sluta skicka tillbaka migranter till Serbien. Grekland, Bulgarien, Serbien och hela EU måste förbättra asylsystemet och mottagningsvillkoren för nyanlända migranter.
 
– Alla medlemsländer inom EU måste ta ansvar för migrationspolitikens fruktansvärda konsekvenser, säger Stuart Alexander Zimble.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare