Hoppa till huvudinnehåll

Sjukdom, död och förtvivlan i Libyens flyktingförvar

Publicerad 15 juli 2019

Mellan 5000 och 6000 flyktingar och migranter hålls godtyckligt i förvar som drivs av Libyens inrikesministerium. Konflikten mellan den FN-stödda regeringen i Tripoli och Libyan National Army (LNA) har gjort deras redan svåra situation än farligare. Trots upprepade uppmaningar om att dessa människor måste skyddas och evakueras ut från Libyen sitter de kvar och har små utsikter att nå säkerhet inom kort.

Flyktingar i förvaret i Zintan, Libyen.
Foto: Läkare Utan Gränser
Även utanför stridszonen sitter fortfarande 100-tals män, kvinnor och barn i förvar på obestämd tid och under omänskliga förhållanden. Några män tittar ut från den stora hangaren i flyktingförvaret i Zintan.
I flyktingförvaret i Zintan i Libyen var 700 män inlåsta i en stor hangar
Foto: Läkare Utan Gränser
Söder om Tripoli i Nafusabergen har hundratals asylsökande och flyktingar i behov av internationellt skydd lämnats åt sitt öde i flera månader, i vissa fall år, i förvaren i Zintan och Gharyan. Med nära nog ingen hjälp utifrån har i snitt 2 - 3 personer dött varje månad sedan september 2018. Bland de döda fanns unga män, kvinnor och ett 8-årigt barn. När Läkare Utan Gränsers team kom till Zintan var 700 personer inlåsta i en överfull hangar och 200 i ett antal mindre byggnader.
700 flyktingar och migranter i Zintans förvar hade fyra toaletter att dela på
Foto: Läkare Utan Gränser
De sanitära förhållandena i den stora hangaren var fruktansvärda med knappt fungerande toaletter, ingen dusch och bara sporadisk tillgång till drickbart vatten. Ett tuberkulosutbrott hade troligtvis pågått i flera månader i förvaret. Läkare Utan Gränser gjorde sitt första besök i Zintan i maj och fick omedelbart transportera flertalet personer i kritiskt tillstånd till sjukhus.
Flyktingar sitter utomhus i förvaret i Zintan, Libyen
Foto: Läkare Utan Gränser
Flyktingar och migranter försöker skydda sig mot den heta solen i Libyen. I juni tömdes den stora hangaren i Zintans flyktingförvar och människorna flyttades till andra byggnader på området. En del bor nu i rum med upp till 20 personer på 15 kvadratmeter. Majoriteten av människorna i Zintan har flytt undan förföljelse och våld i Eritrea och Somalia. En del har befunnit sig i Zintan sedan mars 2017 men de flesta flyttades till Zintan från olika förvar i Tripoli när strider bröt ut i huvudstaden i augusti 2018.
En man i flyktingförvaret i Zintan, Libyen, visar upp ärr efter misshandel
Foto: Läkare Utan Gränser
De flesta har utsatts för skräckfyllda upplevelser i Libyen och på sin väg dit. De har kidnappats av människosmugglare som utsatt dem för våldtäkt och tortyr. De lider av både psykiska och fysiska konsekvenser. Istället för att erbjudas skydd och en säker väg ut ur Libyen har dessa flyktingar fastnat i en ond cirkel av våld och fångenskap.
Flyktingar i Zintan, Libyen, försöker lugna en man som lider av psykiska besvär
Foto: Läkare Utan Gränser
Många är traumatiserade och desperata och deras tillstånd förvärras av fångenskapen på obestämd tid. Flera självmordförsök har rapporterats och de intagna måste ofta hjälpa andra med svåra psykiska problem för att de inte ska skada sig själva eller andra.
Läkare Utan Gränsers medicinska team tar emot flyktingar och migranter i förvaret i Zintan,, Libyen
Foto: Läkare Utan Gränser
I denna kritiska situation erbjuder Läkare Utan Gränsers team medicinska konsultationer och ordnar transport till sjukhus för svårare patientfall. Under första veckan i juli såg vårt team 120 personer i förvaret i Zintan. Effekten av våra insatser för att lindra människors lidande påverkas såklart av situationen de befinner sig i – de är instängda på obestämd tid och utan vetskap om när eller hur deras skyddsbehov kommer tillgodoses.
Matutdelning i flyktingförvaret i Zintan, Libyen
Foto: Läkare Utan Gränser
Bröd och pasta är den mat som erbjuds i förvaren, ofta i otillräcklig mängd. Dieten är näringsfattig och olämplig för sjuka personer, särskilt under lång tid. Våra team har delat ut mat vid flera tillfällen för att bättra på de intagnas diet med tonfisk, sardiner, dadlar och juice. Vi har även distribuerat mjölkpulver för barn och hygienartiklar.
Flyktingar och migranter förflyttas från Zintan till en anläggning i Tripoli för vidare evakuering ut ur Libyen
Foto: Läkare Utan Gränser
Den 3 juni förflyttades 96 personer från Zintan till en anläggning som drivs av FN :s flyktingorgan UNHCR där de inväntar evakuering ut ur Libyen. I dagsläget sitter 585 människor i förvar i Zintan. Evakuering och vidarebosättning av flyktingar och asylsökande ut ur Libyen måste öka och det är bråttom. För många människor som sitter inlåsta i förvar är det en fråga om liv och död.