Hoppa till huvudinnehåll

Sjukvård och sjöräddning på centrala Medelhavet

Publicerad 30 januari 2018
Foto: Laurin Schmid/SOS MEDITERRANEE
En läkare undersöker en kvinna som just räddats ombord på Aquarius på Medelhavet utanför libyskt vatten.

Läkare Utan Gränser fortsätter att ge sjukvård till människor i Libyen och längs migrantrutten på centrala Medelhavet i alltmer utmanande förhållanden. 

läkare utan Gränsers insatser i centrala medelhavet - Översikt september till december 2017

Räddningsfartyget Aquarius som vi driver tillsammans med organisationen SOS Mediterranée räddade 3 645 människor från sjöodugliga båtar och förde dem till säkra hamnar i Italien. I hamn fanns team som erbjöd sjukvård och psykologisk första hjälpen efter tragiska och stressfyllda händelser till havs.

Libyen: usla förhållanden i interneringsläger

I Libyen arbetade våra sjukvårdsteam i interneringsläger där flyktingar och migranter hölls inlåsta. I Tripoli försämrades förhållandena i dessa läger dramatisk under oktober och november. Ett ökande antal godtyckliga fängslanden ledde till extremt överfulla läger där upp till 2000 män trängdes i en cell utan tillräckligt med utrymme för att ligga ned.

 

Foto: Guillaume Binet

Kvinnor i ett fångläger för flyktingar och migranter i Tripoli, Libyen.

Trängseln gjorde det fysisk omöjligt för våra team att komma in i cellerna och bedöma människornas vårdbehov. Det ledde också till spänningar och ibland våld. Teammedlemmar trakasserades och hotades, och patienter misshandlades.  Från september till december 2017 behandlade teamen närmare 80 patienter för våldsrelaterade skador såsom brutna ben och armar, elektriska brännsår och skottskador.

Under dessa omständigheter var Läkare Utan Gränsers möjligheter att ge sjukvård mycket begränsade. Teamet kunde bara hjälpa en liten andel av alla dem som behövde akut vård och kunde inte följa upp några patienter. Ändå genomfördes 6500 patientkonsultationer i olika interneringsläger från september till december.

De flesta medicinska problem var orsakade av levnadsförhållanden för de fängslade – trängsel och brist på latriner och rent vatten ledde till luftvägsinfektioner, muskel- och ledvärk samt svår diarré. Våra team försökte fokusera på de mest utsatta såsom gravida kvinnor, barn under fem år och människor med livshotande tillstånd. Genom ett remitteringssystem för akuta fall skickade vi mer än 150 patienter till sjukhus för vidare vård.

I december började antalet intagna i interneringslägren att minska då tusentals människor transporterades tillbaka till sin hemländer med hjälp av Internationella organisationen för migration (IOM). Förhållandena i Tripolis interneringsläger förbättrades och det förekom mindre misshandel och våld mot patienter. I de läger där Läkare Utan Gränser arbetar kan teamen nu komma in i cellerna och ge sjukvård till flyktingar och migranter som fortfarande hålls godtyckligt fängslade. Större delen av människors fysiska och psykiska hälsoproblem är fortfarande direkt relaterade till förhållandena i lägren.

Få internationella organisationer kan arbeta i Libyen på grund av det utbredda våldet och osäkerheten. De som liksom Läkare Utan Gränser finns på plats har inte ohindrad tillgång till alla interneringsläger där flyktingar och migranter hålls inlåsta. Det är omöjligt att ge relevant sjukvård inom ramen för ett system av godtyckliga fängslanden som orsakar skada och lidande.

De människor som hålls fängslade har redan utstått skrämmande mycket våld och exploatering i Libyen och under resan från deras hemländer. Därför anser Läkare Utan Gränser att det godtyckliga fängslandet av flyktingar, asylsökande och migranter i Libyen måste upphöra.

Aquarius fortsätter sjöräddningar medan antal som korsar Medelhavet minskar

På centrala Medelhavet har antalet människor som räddats och först till säkra hamnar i Italien minskat sedan förra året. Aquarius, en sök- och räddningsbåt som drivs av Läkare Utan Gränser tillsammans med SOS Mediterranée, räddade 3 645 människor under september till december 2017. Som jämförelse räddades 5 608 personer ombord Aquarius under samma period 2016.

Minskningen beror troligtvis på att färre båtar lämnar Libyen. Varför det är så är inte helt klart, men troliga faktorer inkluderar vädret och den politiska situationen i Libyen. Det har framkommit rapporter om att lokala miliser betalas av Italien för att hindra båtar att lämna den libyska kusten. Italienska fartyg har sänts till Libyskt territorialvatten som en del i en bredare europeisk strategi för att stänga Libyens kust och ”hålla kvar” flyktingar, migranter och asylsökande i ett land där de exploateras och utsätts för extremt våld.

 

Foto: Nicolás Castellano

Besättningen på  Aquarius undsätter flyktingar från en gummibåt utanför Libyens kust.

Ombord på Aquarius behandlade våra medicinska team skador som människor fått under sin tid i Libyen. Våra team har också fått höra berättelser om hur människor utnyttjats och om våldet de fått utså från smugglare, beväpnade grupper och miliser. Omkring 12 procent av de undsatta kvinnorna var gravida och togs omhand av våra barnmorskor. Många hade allvarliga hudinfektioner som krävde behandling med antibiotika, och allvarliga kemiska brännsår. När vintern kom såg vi också flera fall av hypotermi bland de räddade.

I november drunknade ett okänt antal människor när en överfull gummibåt plötsligt kapsejsade under en räddningsinsats. Teamet ombord på Aquarius slängde i flytdon och flytvästar och drog upp så många människor de kunde ur vattnet. Men alla gick inte att rädda och inga kroppar återfanns.

Förs tillbaka till Libyen

Att utföra en sök- och räddningsinsats på Medelhavet blir allt mer utmanande och komplext. Människor som lyckas fly från Libyen skickas allt oftare tillbaka när den EU-stödda libyska kustbevakningen nu är aktiv på internationellt vatten. Vårt team ombord på Aquarius bevittnade hur flyktingar och migranter ombord på sjöodugliga fartyg omhändertogs av den libyska kustbevakningen på internationellt vatten, samtidigt som EU:s militär tittade på. Den 31 oktober, den 24 november och den 8 december instruerades Aquarius att inte agera och kunde bara titta på när hundratals människor tvingades tillbaka till Libyen av den libyska kustbevakningen.

Dessa aktioner framställs som "räddningsinsatser" och uppmärksammas i positiva ordalag av den libyska kustbevakningen och deras EU-partner. Men faktum kvarstår att migranter och flyktingar inte förs till en säker hamn. De brott som begås mot flyktingar och migranter i Libyen är allmänt kända och har orsakat stor vrede internationellt. Under inga omständigheter ska människor ombord på fartyg i nöd som befinner sig på internationellt vatten föras tillbaka till Libyen, de måste föras till en säker hamn.

Aquarius instruerades i september att leda tre räddningsinsatser på internationellt vatten under samordning av den libyska kustbevakningen. Dessa oväntade och mycket ovanliga instruktioner från Maritime Rescue Coordination Centre (MRCC) i Rom ställde Läkare Utan Gränser inför ett svårt val. Lyckligtvis kunde Aquarius bistå med den hjälp som behövdes och ta alla räddade män, kvinnor och barn till en säker hamn i Italien.

I denna situation var det inte möjligt att verifiera vem som faktiskt samordnade räddningsoperationen eftersom det finns flera enheter som arbetar längs Libyens stora kust som hävdar att de är den libyska kustbevakningen. Såväl kommunikationslinjerna som kommandokedjan var oklara. Det har skett många våldsamma händelser under de senaste månaderna mellan den libyska kustbevakningen och de få andra återstående humanitära organisationer som har en dedikerad sök- och räddningsinsats på Medelhavet. Därför var säkerheten för vårt team avgörande under dessa insatser.

Det är oklart vad framtiden rymmer för de flyktingar och migranter som befinner sig längs den centrala Medelhavsrutten. Men i Libyen fortsätter våldet och osäkerheten. Och utan en enad regering, med en mängd beväpnade grupper och aktiva strider i flera delar av landet, verkar ett slut på deras lidande långt borta.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Libyen sedan 2011. Vi tillhandahåller medicinska konsultationer och remitterar flyktingar och migranter som hålls i flera interneringsläger under myndigheternas kontroll i Tripoli, Khoms och Misrata, och i samarbete med en lokal förening till dem som har överlevt och lyckats fly från informella fångläger i Bani Walid-området. Läkare Utan Gränser driver också en primär vårdcentral i Misrata och stöder kvinno- och barnhälsovård i Benghazi.

 

 

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare