Hoppa till huvudinnehåll

SJUKVÅRD UTOM RÄCKHÅLL I AFGHANISTAN

Publicerad 25 februari 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient behandlas på Kunduz Trauma Centre i Kunduz, norra Afghanistan.

En patient behandlas på Kunduz Trauma Centre i Kunduz, norra Afghanistan.

Trots årtionden av internationellt bistånd är tillgången till sjukvård i Afghanistan fortfarande begränsad och utom räckhåll för många människor. Idag släpper vi rapporten ‘Between Rhetoric and Reality: The Ongoing Struggle to Access Healthcare in Afghanistan’ som belyser de utmaningar och risker som människor tvingas ta för att söka sjukvård.

Tillgången till sjukvård i Afghanistan lyfts ofta fram som en framgångssaga av det internationella samfundet, men vår rapport visar att verkligheten är långt ifrån så enkel. Rapporten är baserad på vittnesmål från 800 patienter på organisationens sjukhus i provinserna Helmand, Kabul, Khost och Kunduz. 
 
Christopher Stokes, generalsekreterare för vårt operativa center i Bryssel, berättar att var femte patient som intervjuats har en familjemedlem eller nära vän som dött under det senaste året på grund av bristande tillgång till sjukvård. 
 
– Fyrtio procent av dem som kom till våra sjukhus berättade att de utsatts för våld, landminor, vägspärrar eller trakasserier på vägen.
 
För majoriteten av patienterna hade det inte varit möjligt att ta sig till den närmaste hälsocentralen när de var sjuka. Istället hade de fått resa långt för att söka vård, vilket ofta är både kostsamt och riskabelt. Johan Mast, generalsekreterare på Läkare Utan Gränser berättar om sitt besök i norra Afghanistan förra året: 
 
– Många av de patienter och kollegor som jag pratade berättade för mig om de enorma svårigheterna med att söka sjukvård. Inte sällan fick de färdas långa sträckor och ofta genom områden som var mycket farliga på grund av pågående stridigheter.

Ignorerade vårdbehov 

Under de senaste tolv åren har regeringar som varit inblandade i kriget i Afghanistan fattat beslut om var och hur sjukvård ska tillhandahållas i landet. Ofta har dessa beslut inte grundats på människors faktiska behov, utan snarare på behovet att stabilisera landet eller vinna sympati hos befolkningen - ’winning hearts and minds’. Ett resultat är att det fortfarande finns stora brister när det gäller att tillgodose de akuta behov som har uppstått under den pågående konflikten. Internationella givare, biståndsorganisationer och afghanska myndigheter måste snarast åtgärda de allvarliga bristerna inom hälso- och sjukvården. 
 
Den bristfälliga sjukvården påverkar framför allt människor som bor i konfliktdrabbade områden. Bristen på säkerhet begränsar tillträdet till många områden för både hälsomyndigheter och humanitära organisationer som Läkare Utan Gränser. För att nå de mest utsatta människorna förhandlar humanitära organisationer med alla sidor i den väpnade konflikten om tillgång. Alla parter i konflikten måste bidra till att alla sjuka och sårade får tillgång till sjukvård.
 
 – Samtidigt som det internationella intresset för Afghanistan avtar blir våra medarbetare vittnen till den konflikt som fortfarande pågår i många delar av landet och till det ökande behovet av sjukvård, säger Christopher Stokes. 
Medan det internationella samfundet gömmer sig bakom retoriken måste befolkningen i Afghanistan ta itu med den hårda verkligheten.
 
Här kan du läsa hela rapporten om Afghanistan. 
 
Läkare Utan Gränser arbetar vid Ahmad Shah Baba-sjukhuset i östra Kabul och Boost-sjukhuset i Lashkar Gah i Helmand-provinsen. Organisationen driver också ett kirurgiskt traumacenter i Kunduz, ger livräddande kirurgisk vård till människor i norra Afghanistan, och driver även ett mödravårdssjukhus i Khost i östra Afghanistan. Vi tar inte emot några institutionella medel från någon regering för insatsen i Afghanistan utan är helt beroende av privata gåvor från allmänheten.
 

Aktuellt om Afghanistan

Barn på akuten på Boost Hospitals, i Lashkar Gah, Afghanistan.
Nyheter från fältet

Strider gör det svårt att nå sjukhus

Strider i Afghanistan gör att sjuka har svårt att ta sig till sjukhus för vård. På Boost-sjukhuset i Lashkar Gah står många sängar tomma.

För tidigt födda tvillingar återhämtar sig på sjukhuset i Dasht-e-Barchi.
Nyheter från fältet

Två små tygpaket

Min blick vandrade till nästa säng där två till små tygpaket låg på en säng där mamman stod bredvid leende. Två par tvillingar! Två flickor och två pojkar.

Känguruenheten på Dasht-e-Barchis sjukhus.
Nyheter från fältet

Bebisen växer med värmen från mamma

Få gravida kvinnor och nyfödda barn har tillgång till gratis, högkvalitativ vård i Afghanistan. Förra året öppnade vi en mödravårdsavdelning på det offentliga sjukhuset i Dasht-e-Barchi, i utkanten av Kabul.

Utbränd patientsäng på sjukhuset i Kunduz, Afghanistan.
Nyheter från fältet

Kunduz: 6 månader efter attacken

För sex månader sedan dog 42 personer när vårt sjukhus i Kunduz, Afghanistan, attackerades av amerikanskt flygvapen. Läkaren Kathleen Thomas var där.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.