Hoppa till huvudinnehåll

SJUKVÅRDEN FORTFARANDE I SPILLROR

Publicerad 11 januari 2015
Foto: Emilie Régnier
Kvinnor och barn i ett överfullt väntrum på sjukhuset i området Chatuley i Léogâne.

Nu är det fem år sedan jordbävningen drabbade Haiti. I dag är sjukvårdssystemet fortfarande i spillror. Vi ansvarar i dag för fyra sjukhus i landet. Tack vare det kan tiotusentals haitier få gratis vård av hög kvalitet. Men det är osannolikt att de haitiska myndigheterna kommer att ta över vårt arbete under den närmaste framtiden.

– Övergångsprocessen är alldeles för långsam. Det beror på att haitiska institutioner är svaga, givare inte har hållit sina löften och regeringen och det internationella samfundet inte har lyckats sätta tydliga prioriteringar, säger Joan Arnan, landansvarig i Haiti.

Flera kolerautbrott

Den bristande responsen på koleraepidemin - den andra katastrofen som drabbade Haiti under 2010 - visar förseningarna i återhämtningen av hälsosystemet. Haiti har haft flera utbrott av sjukdomen sedan 2010. Under 2012 fick närmare 23 000 människor som drabbats av kolera vård i någon av våra behandlingskliniker för kolera i Port-au-Prince och Léogâne. Antalet fall ökade efter orkanerna Isaac och Sandy i höstas. Regn gjorde att avlopp svämmade över vilket ledde till att bakterien som orsakar sjukdomen spreds. Trots den senaste tidens nedgång i antalet fall behandlar våra medarbetare fortfarande fler än 500 fall i veckan. 
– Majoriteten av befolkningen har inte tillgång till dricksvatten och ordentliga toaletter, men behandling för kolera har fortfarande inte integrerats ordentligt på de få kvarvarande allmänna sjukhusen, säger Joan Arnan.

Svårt få bidrag

I till exempel Léogâne har flera humanitära organisationer som kämpat mot epidemin dragit sig tillbaka på grund av de inte kan få bidrag till sin verksamhet. Det har gjort att antalet människor som kommit till våra kliniker har ökat. Samma sak gäller i Port-au-Prince. Våra koleracenter i Delmas och Carrefour är fortfarande de enda möjligheterna för patienter att få behandling. Istället för en minskning av antalet patienter ser vi en ökning därför att andra aktörer drar sig tillbaka. 
Léogâne, staden närmast jordbävningens epicenter den 12 januari 2010 - och som till stora delar förstördes av skalvet - liknar i dag en stor byggarbetsplats. De flesta människor som överlevde har fått nya hem. Vi kom till staden strax efter skalvet och satte upp ett tältsjukhus för att ge vård till drabbade. Tältsjukhuset ersattes av en byggnad gjord av fartygscontainrar i september 2010. Vårt sjukhus är det enda i hela regionen som erbjuder gratis akutvård dygnet runt. Vi har även mödravård, behandlar akuta medicinska problem och utför operationer. Vi tar också emot gravida kvinnor och barn under fem år i en angränsande byggnad.

Patienter från Port-au-Prince

Även om vårt mål är att föra över arbetet till hälsovårdsmyndigheten i Léogâne, drar sjukhuset allt fler patienter. En del kommer till och med från Port-au-Prince, vilket visar bristen på tillräcklig vård - även i huvudstaden.
Andra medicinska inrättningar remitterar regelbundet patienter till vårt sjukhus, från enkla förlossningar till mer komplicerade som kräver kejsarsnitt och för att det finns ett operationsrum som fungerar dygnet runt. 
– Sjukhuset fyller luckor som fanns redan innan jordbävningen. De flesta haitier hade inte tillgång till vård före skalvet, antingen därför att det inte fanns vårdinrättningar eller därför att de inte hade pengar. Vi kom hit som ett svar på katastrofen och tänkte stanna tills uppbyggnaden kom igång och de allmänna vårdinrättningarna kunde ta över. Olyckligtvis har det gått tre år och nästan ingenting har förändrats när det gäller tillgången till vård, säger Joan Arnan.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare