Hoppa till huvudinnehåll

"SJUKVÅRDSPERSONALEN BEHÖVER VÅR HJÄLP"

Published 1 november 2007

På barnsjukhuset Island Hospital i Monrovia är runt 100 barn intagna. Många av barnen lider av malaria, luftvägsinfektioner eller diarré. Sjukhuset är fullt av ljud – barns gråt och skratt, mammor som småpratar, sjunger och tröstar. Här jobbar fältarbetaren Ulla Collins som biomedicinsk analytiker.

Ett rum på sjukhuset är tystare än de andra men verksamheten i rummet, som är sjukhuset laboratorium, är intensiv. På laboratoriet, som är bemannat 24 timmar om dygnet, utförs tester för att hjälpa till att fastställa vad patienterna lider av. Här arbetar Ulla Collins, biomedicinsk analytiker från Köpenhamn, tillsammans med fem liberianska kollegor, bland dem Mulbah Kerkula biomedicinsk analytiker.

– De vanligaste testerna är för olika typer av malaria och vi utför också tester för bland annat blodvärde, vita blodkroppar och blodsockerhalt. Vi testar även blod för hepatit B och C, hiv och syfilis, berättar Ulla. Labbet utför också tester som kan upptäcka ”sickle cell anemi”, en ärftlig blodsjukdom.

Leder arbetet

Ullas uppdrag är att leda arbetet på laboratorierna på Islandsjukhuset och på två andra kliniker som Läkare Utan Gränser stöder i Monrovia. Hon arbetar tillsammans med sina liberianska kollegor för att se till att de rätta arbetsrutinerna används och att material brukas på rätt sätt, att desinfektering fungerar och att säkerhetsföreskrifter efterlevs.

Bredvid henne gör Mulbah Kerkula i ordning en bricka med injektionsnålar och testmaterial. Han är på väg till akuten för att ta blodprov på nyanlända patienter. Mulbah har 20 års erfarenhet i yrket och har arbetat med volontärer från Läkare Utan Gränser i sex år, på två olika sjukhus.

– Som biomedicinsk analytiker samlar jag in data och gör test som gör det möjligt att ställa en riktig diagnos. Läkarna och sjuksköterskorna är beroende av vår hjälp för att kunna fastställa vad som är fel med deras patienter, säger Mulbah.

– Ibland kan jobbet vara utmanande och vi har stort ansvar. Det är inte alltid lätt att tolka testen och man måste fokusera och använda sitt omdöme. Att ta fel beslut kan få allvarliga konsekvenser.

Bra samarbete

Genom åren med Läkare Utan Gränser har Mulbah arbetat tillsammans med många internationella fältarbetare. Han tycker att samarbetet oftast fungerar mycket bra.

– Att arbeta med volontärer är en förmån. De ger mig en chans att friska upp mina kunskaper, till exempel genom workshops. De flesta av våra referensböcker försvann under kriget men nu har vi fått nya böcker som hjälper till i arbetet. Fältarbetarna från Läkare Utan Gränser kommer och går med några månaders mellanrum medan den lokalanställda personalen ofta stannar i många år. Varje gång en ny fältarbetare anländer måste både den personen och den liberiska personalen anpassa sig till olika arbetssätt och kulturer och ibland har man olika åsikter om hur arbetet ska utföras.

– Ibland är vi inte överens om hur saker och ting ska göras. Jag försöker förklara varför vi gör det på ett speciellt sätt och diskutera det med fältarbetaren. Jag har lång erfarenhet och hoppas att de lyssnar på mina förslag, säger Mulbah.

Ulla håller med om att öppen kommunikationen är viktigt för att samarbetet
ska fungera.

– Det mest positiva med mitt arbete här är mina trevliga kollegor. De är mycket välkomnande och öppna för att diskutera förändringar. Om jag vill ändra någonting försöker jag att göra det på ett demokratiskt sätt och hitta en lösning som både jag och den lokala personalen kan komma överens om.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare