Hoppa till huvudinnehåll

SKYDDSPAKET FÖR HEMMABRUK DELAS UT I MONROVIA

Publicerad 8 oktober 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Hälsoinformation är en viktig del av vår insats mot ebola. FOTO: John Moore

Hälsoinformation är en viktig del av vår insats mot ebola. FOTO: John Moore

Ett desinfektionspaket för hemmabruk. FOTO: John Moore

Ett desinfektionspaket för hemmabruk. FOTO: John Moore

Som en del i vår insats mot ebola i Monrovia har vi påbörjat utdelningen av mer än 50 000 kit med desinfektion och annat slags skydd för privatpersoner. Syftet med paketen är att minska risken för anhöriga att smittas av ebola ifall någon i familjen skulle insjukna.

– Vi är medvetna om att detta inte är lösningen på ebolautbrottet i Monrovia, men epidemins omfattning och de hittills otillräckliga åtgärderna har tvingat oss att ta till nya, okonventionella metoder, säger Anna Halford, samordnare för projektet.

– För att få sjukdomsutbrottet under kontroll måste alla patienter beredas plats på något behandlingscenter. Men innan de utlovade vårdinrättningarna faktiskt är byggda kommer detta inte att vara möjligt. Under tiden erbjuder dessa paket skydd till familjer och anhöriga, fram tills de drabbade kan få vård på ett ebolacenter.  

Våra kit består av två hinkar som innehåller klorin, tvål, handskar, en skyddsdräkt, plastpåsar, en sprayflaska och en skyddsmask. De innehåller även användningsinstruktioner och hälsoinformation. Vi började med att dela ut paketen till ebolasjuka som avvisades på grund av platsbrist och till patienters anhöriga. Vi har även delat ut till dem som jobbar på våra enheter och till människor som bor i närheten.

Tillfälligt skydd

– Våra kit är inte gjorda för att man ska kunna vårda en patient i hemmet. För att kunna göra det på ett säkert sätt behövs intensiv träning och stöd. Men de kan åtminstone ge tillfälligt skydd, säger Laurence Sailly, Läkare Utan Gränsers platschef i Monrovia.

Paketen delas också ut till högriskgrupper som till exempel medicinsk personal som kan ha ansvar för vården i sina lokala områden. För tillfället fokuserar vårt arbete på familjer i glesbefolkade områden i staden med många rapporterade fall, till exempel Westpoint och New Cru Town, där människor inte har råd att köpa de hjälpmedel som behövs för att de ska kunna skydda sig. Vi inledde distributionen av paket den 25 september och beräknar att insatsen kommer att ta sex till åtta veckor. Mer än 16 000 paket har delats ut än så länge.

Vi samarbetar med lokala ledare i varje område som delar ut polletter till kvinnor. Dessa polletter kan sedan bytas ut mot ett paket med skydd och desinfektion. 

Relaterade nyheter

En anställd vid ebolacentret i Bikoro, Kongo-Kinshasa, får hjälp med att ta på sig skyddsutrustningen.
Ebola

"Idag börjar jag om från början"

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa är under kontroll och ingen patient har testats positivt för ebola sedan 11 juni. Det betyder dock inte att faran är över – det krävs 42 dagar utan nya fall för att kunna säga att utbrottet stoppats.

Ebola i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser vaccinerar, vårdar patienter och arbetar för att stävja epidemin
Ebola

Kongo: Vi börjar vaccinera mot ebola

Läkare Utan Gränser har börjat vaccinera personer som arbetar med att stoppa det pågående ebolautbrottet i Equateur-provinsen i Kongo-Kinshasa. Vaccination kommer också erbjudas till människor som varit i kontakt med ebolapatienter.

Vår personal på isoleringsavdelningen på sjukhuset i Mbandaka, Kongo-Kinshasa.
Ebola

Vi trappar upp ebolainsats i Kongo-Kinshasa

Vi utökar vår pågående ebolainsats i Kongo-Kinshasa. Labbtester har bekräftat nya ebolafall i staden Mbandaka, en livlig hamnstad vid Kongofloden med en befolkning på mer än en miljon. 

På den pediatriska avdelningen på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Monrovia. Ebolaepidemin 2014-2015 slog Liberias sjukvård i spillror.
Liberia

Lång vägs färd mot vård

Det har blivit tyst om Liberia. Men några år efter den svåra ebolaepidemin kämpar man fortfarande för att bygga upp en fungerande sjukvård. I utkanten av Monrovia har Läkare Utan Gränser ett barnsjukhus. Hit kommer de svårast sjuka barnen – men vägen hit är ofta lång.