Hoppa till huvudinnehåll

Släpp fram humanitär hjälp till Syriens folk

Publicerad 8 oktober 2013

Miljoner människoliv står på spel. I vårt arbete för Läkare Utan Gränser har vi på plats i krigets Syrien bevittnat befolkningens oerhörda lidande och den stora bristen på humanitär nödhjälp i området. FN:s säkerhetsråd har i dagarna riktat en uppmaning till de stridande i landet att omedelbart avlägsna hinder för humanitär hjälp.

Även om uttalandet dröjt alldeles för länge, ser vi det som ett steg i rätt riktning. Nu är det upp till världens beslutsfattare att se till att uppmaningen leder till konkreta insatser för de miljoner människor i landet som är i desperat behov av mat, sjukvård och tak över huvudet. Varje dag som går utan att hjälp kommer fram betyder fler döda och mer lidande.

Syrien är i dag ett land där sjukvården helt kollapsat. Detta drabbar krigsskadade men framförallt människor som har samma vårdbehov som våra patienter i Sverige. Medan världen ser på tvingas ytterligare en kvinna som behöver kejsarsnitt vänta förgäves på en kirurg, ett barns brännskada förblir obehandlad, en döende cancerpatient får inga smärtlindrande mediciner.

Läkare Utan Gränser driver idag åtta sjukvårdsinrättningar i Syrien där vi tar emot 10 000 patienter och utför 430 kirurgiska ingrepp varje månad. Dessa höga siffror visar hur stora de humanitära behoven är. I områden där vi inte kan vara på plats själva stöder vi 26 sjukhus och 49 kliniker som har akut brist på mediciner och materiel. Sedan krisens början har vi förgäves försökt få tillstånd att arbeta på regeringskontrollerade områden. I dagsläget är vi hänvisade till att endast verka i områden som kontrolleras av oppositionen, trots att sjukvårdsinsatser behövs över hela landet.

Hindren för att hjälpen ska nå fram är många. Markstrider och flygräder gör att människor är rädda för att söka vård och att det i många områden är för farligt att ta sig till ett sjukhus. Ingen hjälp utifrån kan heller nå fram till dessa isolerade områden. Sjukvårdspersonal och sjukvårdsinrättningar har blivit måltavlor i konflikten. Av 91 offentliga sjukhus i landet har 55 skadats eller helt förstörts. Vi har träffat patienter som lämnat sjukhuset innan de varit färdigbehandlade för att de vet att sjukvårdsinrättningar är utsatta för attacker. Vi har syriska kollegor som berättar att de har en dödsdom hängande över sig eftersom de jobbar på ett sjukhus.

Kriget och den kollapsade sjukvården tvingar människor till omänskliga val. Ett brännskadat tvillingpar, ett och ett halvt år gamla, kom till oss sent en kväll. De behövde intensivvård som vi inte kunde ge på vårt provisoriska sjukhus. Två stora sjukhus ligger en halvtimmes bilfärd bort men bombningar gjorde att dessa inte gick att nå. Enda möjligheten var Turkiet. Under vandringen till fots de sista kilometrarna till gränsen dog den svårast brända flickan. Efter ett kort samtal vid gränsövergången valde pappan som följt med att åka in i Turkiet med dottern som fortfarande var vid liv och inte delta i sin andra dotters begravning.

För att tragedier som denna ska bli färre och för att fler drabbade ska få tillgång till humanitär hjälp måste världens beslutsfattare se till att ord blir till handling. Sveriges nya biståndsminister Hillevi Engström har redan visat sitt engagemang för Syrien och regeringen har bidragit med stora summor för humanitärt bistånd. Men mer än pengar krävs. Vi uppmanar Sverige att ta alla tillfällen att använda sitt inflytande internationellt för att säkerhetsrådets uppmaning ska bli verklighet för människor i Syrien. Den humanitära hjälpen måste kunna nå fram. Miljoner människoliv står på spel.

Läkare Utan Gränser

Idris Abdalla, kirurg

Cecilia Assarsson, läkare

Gunnar Hagström, operationssjuksköterska

Sara Hjalmarsson, sjuksköterska

Katrin Kisswani, fältkoordinator

Kosti Koivisto-Kokko, narkosläkare

Jan Larsson, narkosläkare

Tomas Lindqvist, narkossjuksköterska

Mimansa Madheden, barnmorska

Emma Massey, sjuksköterska

John Tzanos, landansvarig

Anna Zahn, operationssjuksköterska

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare