Hoppa till huvudinnehåll

STÅ UPP FÖR ALLAS RÄTT TILL MEDICIN

Publicerad 5 april 2012

När apotekshyllorna för världens fattiga riskerar att tömmas på billiga, lagliga läkemedelskopior – så kallad generika – vägrar vi på Läkare Utan Gränser att vara tysta. Just nu attackeras länders rätt att skydda folkhälsan och produktionen av livräddande mediciner på flera sätt.

Patienter i fattiga länder riskerar att kastas tillbaka till den situation som rådde för ett par årtionden sedan då de enda läkemedel som fanns att tillgå för dem var de som fanns på Världshälsoorganisationen WHO:s Essential Medicines List, det vill säga läkemedel som saknade patent eller där patenten var utgångna. De skulle skickas tillbaka till en tid när det sågs som självklart att ”de” behandlades annorlunda än ”vi” – och att det så skulle förbli.

Förändringen som öppnade upp för billiga mediciner inleddes i och med spridningen av hiv. En dödlig sjukdom som, förutom att utvecklas till en storskalig humanitär kris, också utgjorde ett hot mot ekonomi och säkerhet i svårt drabbade länder och där patienter och deras organisationer gick ut på gatorna och krävde sin rätt till behandling, på samma villkor som i den rika världen. Och där den indiska generikaindustrin svarade på deras krav med att ta fram en hivbehandling som idag kostar en procent av det ursprungliga priset, något som hjälpt till att ge miljoner hivpositiva livet tillbaka.

HOT FÖR DE FATTIGA

Men nu attackeras generika från tre håll samtidigt och miljoner fattigas liv hotas när de riskerar att bli utan livräddande mediciner.
 
Attack # 1: Läkemedelsföretaget Novartis har stämt den indiska staten för få dem att bevilja fler patent på läkemedel, även när de inte är innovativa nog. Novartis stämning väntar just nu på att tas upp i Indiens högsta domstol. Det är ett principiellt viktigt mål och om Novartis vinner kan möjligheten att tillverka generika i Indien komma att kraftigt begränsas. Miljoner patienters liv skulle då hotas eftersom deras mediciner blir alltför dyra. Vi uppmanar Novartis att omedelbart lägga ner stämningen.
 
Attack # 2: EU och Indien håller, till stor del bakom lyckta dörrar, på att förhandla fram ett frihandelsavtal där EU ställt krav som kommer att försvåra tillverkningen och distributionen av generika om de skrivs in i avtalet. Vi vill uppmana EU att släppa alla krav som försvårar generikatillverkningen i Indien.
 
Attack # 3: Acta-avtalet, som förhandlats fram mellan ett antal länder, hotar också fattigas tillgång till mediciner eftersom det bland annat kan leda till att lagliga kopior beslagtas av tulltjänstemän eller på andra sätt hindras att nå de behövande patienterna i tid eller överhuvudtaget. Läkare Utan Gränser ser med oro på Acta-avtalet och uppmanar Sverige att inte underteckna det förrän generika ges fullgott skydd.
Tillsammas bildar dessa  attacker ett mönster som kan få en avkylande effekt på den indiska läkemedelsindustrins intresse för att producera och distribuera läkemedel till fattiga länder och i slutändan sätta stopp för fattiga människors möjlighet att få modern behandling. Det rör sig inte bara om hiv och malaria som är vanligare där än här utan kanske i ännu högre grad om högt blodtryck, diabetes och cancersjukdomar som är minst lika vanliga där som här.

OTYST MINUT 

För några veckor sedan höll vi en otyst minut på Sergels torg i Stockholm och på de sociala medierna i protest mot denna utveckling. De som kommer att råka illa ut befinner sig långt borta, och deras röster hörs inte ända hit. Vi vet inte om oljudet kan rädda dem. Men vi vet med säkerhet att tystnad kan döda.
 
PehrOlov Pehrson, läkare och före detta ordförande
för Läkare Utan Gränser

Publicerad i ETC. 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare