Hoppa till huvudinnehåll

STARKA KROPPAR FÖR STARKA KVINNOR

Publicerad 11 mars 2014
Tchad har en av de högsta mödra- och barnadödligheterna i världen.

För att stärka kvinnors rättigheter runt om i världen är det en förutsättning att deras hälsosituation förbättras. Om kvinnor inte kan söka sjukvård och leva ett hälsosamt liv, kommer deras roll i samhället inte att förbättras. Starka kvinnor behöver starka kroppar.

Här i Malmö är det en självklarhet för mig och de flesta kvinnor att gå till vårdcentralen för att få hjälp. När jag jobbade som hälsoinformatör för Läkare Utan Gränser i Tchad upplevde jag hur viktigt det är att kvinnor förstår att de har rätt att vara friska. Tchad har en av de högsta mödra- och barnadödligheterna i världen. En av 15 kvinnor dör i samband med graviditet och ett av tio spädbarn överlever inte enligt siffror från Världshälsoorganisationen WHO. Skrämmande siffror med tanke på hur avancerad sjukvård många av oss har tillgång till idag. Men det gäller inte alla. Var 90:e sekund dör en kvinna vid en förlossning någonstans i världen, eftersom hon inte har tillgång till sjukvård

På barnsjukhuset i Massakory i norra Tchad där jag nyligen avslutat ett uppdrag, behandlar Läkare Utan Gränser inte bara barnen som insjuknat i malaria eller undernäring, utan även barnens mammor. Vid sidan om den medicinska sjukvården la vi ner mycket tid på undervisning och individuell rådgivning till kvinnorna. I grupp hade vi föredrag om grundläggande ämnen som hygien, amning och vikten av en näringsriktig kost för gravida kvinnor och barn. Det var ett arbete som tog mycket tid och resurser i anspråk, men som är mycket viktigt för att stärka kvinnorna.

Den totala bristen på kunskap om hälsa och sjukvård ledde till att kvinnorna i Massakory ofta kom med sina barn till sjukhuset när deras tillstånd var kritiskt och barnen redan var döende. I den region i Tchad där vi arbetade var en absolut majoritet av kvinnorna analfabeter. Även om det fanns en viss tillgång till utbildning var den vägen ofta stängd för kvinnorna. De hade gifts bort i arrangerade äktenskap tidigt i tonåren och ofta genomgått många förlossningar i tidig ålder utan medicinsk hjälp. Deras kunskap om sin egen hälsa och sina kroppar var i det närmaste obefintlig och de sökte inte den sjukvård som fanns. Könsstympning praktiserades på i princip alla kvinnor och var en ytterligare orsak till att många av dem dog i sviter av förlossningar. Detta är vardag, inte bara för kvinnor i Tchad utan även i många andra av de runt 70 länder där Läkare Utan Gränser finns på plats.

I länder med patriarkala strukturer är kvinnors rättigheter och tillgång till sjukvård något hotfullt eftersom det utmanar den rådande maktordningen. Det var inte alltid populärt i Massakory att vi informerade kvinnorna om deras hälsa. Våra lokalanställda hälsoinformatörer berättade bland annat för mammorna hur en graviditet fungerar. Vistelsen på sjukhuset innebar att kvinnor fick med sig kunskaper om sina egna kroppar som de inte hade haft innan. Detta var skrämmande för många män, som ofta krävde att kvinnorna skulle avbryta den livsnödvändiga sjukhusvistelsen och komma hem. Detta är något som är vanligt också vid andra sjukhus där Läkare Utan Gränser jobbar. Kvinnorna bär huvudansvaret för hushållet och hennes bortavaro och ökade självständighet upplevs som ett hot mot familjen – större än konsekvenserna av den avbrutna behandlingen, som i många fall leder till att kvinnan eller hennes barn dör.

Läkare Utan Gränser arbetar konkret med att tillhandahålla medicinsk vård och informera kvinnor om deras rätt till vård. Vi tycker att en förutsättning för ett jämställt samhälle är att kvinnor får behandling. Under 2012 assisterade vi vid 185 000 födslar vid våra projekt. Dessutom behandlade vi över 10 000 patienter som hade utsatts för sexuellt våld.

Idag är det åttonde mars, en dag vars innebörd är okänd för många kvinnor världen över. Vårt arbete för kvinnors rätt till hälsa pågår dock dygnet runt, året om. Vi kommer fortsätta vårt internationella arbete för att alla kvinnor får utnyttja den mänskliga rättighet vi i Sverige kanske tar som självklar – rätten till sjukvård och att bestämma över sin egen kropp.

Jenny Carlbom,
Hälsoinformatör från Malmö som har arbetat i Tchad för Läkare Utan Gränser 

Texten publicerades den 8 mars i Skånska Dagbladet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare