Hoppa till huvudinnehåll

STORA BEHOV BLAND FLYKTINGAR FRÅN SYDSUDAN

Publicerad 24 januari 2014

Bildspel

Bildspel i fullskärm
10 000-tals flyktingar från Sydsudan har kommit till norra Uganda. Läkare Utan Gränser har startat en akutinsats för att bistå med medicinsk och humanitär hjälp.

10 000-tals flyktingar från Sydsudan har kommit till norra Uganda. Läkare Utan Gränser har startat en akutinsats för att bistå med medicinsk och humanitär hjälp.

Varje dag passerar fler än tusen sydsudaneser gränsen till Kenya, Etiopien eller Uganda, på flykt undan striderna i hemlandet. Vi har akutteam i gränsområdena som bistår med medicinsk och humanitär hjälp.

På bara en månad har fler än 89 000 människor, de flesta kvinnor och barn, tvingats lämna sina hem utan andra tillgångar än det de kan bära på den långa färden till fots, med buss eller lastbil. Vissa familjer kommer till gränsen utan någonting alls med sig och de är i behov av mat, vatten, tak över huvudet och sjukvård.

46 000 flyktingar i Uganda

– De flesta av flyktingarna i Uganda har flytt striderna i Bor. De gick i fyra eller fem dagar för att nå Juba, där de tog en buss eller lastbil till gränsen, säger Ruben Pottier, Läkare Utan Gränsers landchef i Uganda dit 46000 sydsudanesiska flyktingar nu har kommit.

– När man går runt i lägret slår det en verkligen att det finns mycket få män, tillägger han.

Fler än 25 000 flyktingar trängs i ett läger i Dzaipi som är byggt för bara 3000 personer. Det är varmt och dammigt, och levnadsvillkoren är fruktansvärda för dem som tagit skydd under träden eller i en skola.

– Vi behandlar allvarliga fall av malaria, diarré och luftvägsinfektioner, säger vår läkare Fredericke Dumont. Det finns kvinnor som lider av komplikationer under graviditeten och några fall av undernäring.

20 000 personer från Dziapi ska flyttas till ett permanent läger i Numanzi och det finns planer på att bygga ytterligare tre läger under de kommande veckorna. Läkare Utan Gränser håller för närvarande på att bygga vatten- och sanitetsanläggningar. Vi har redan satt igång öppenvård, en avdelning för inneliggande patienter, mödravård, vaccinationer och mathjälp för flyktingarna i Uganda. När nya läger byggs kommer vi att utvidga vår verksamhet.

– Eftersom det nu finns ett stort antal människor som lever i en region med återkommande epidemier av kolera och hjärnhinneinflammation kommer vi att noga övervaka hälsosituationen i lägren, säger Ruben Pottier.

Anländer hungriga och uttorkade

Omkring 10 000 sydsudaneser har flytt till grannlandet Kenya, där Läkare Utan Gränser arbetar vid gränsövergången i Nadapal. Vissa anländer trötta, hungriga och uttorkade, andra har sålt de få personliga tillhörigheter de bar med sig för att betala för transporten.

Tok Maker Tot, 20 år, flydde från Juba med sin mor och tio syskon efter att ha bevittnat hur några studenter på hans universitet blev skjutna. Hans far blev kvar i staden.

– Två elever från vår klass sköts, säger Tot. Alla elever har nu flytt. De som har pengar har rest till Nairobi, andra till Kampala och en del till Etiopien. Men vi som inte har någonting försöker ta oss till Kakuma (ett flyktingläger i nordvästra Kenya).

I ett samarbete med det kenyanska hälsoministeriet screenar Läkare Utan Gränser alla flyktingar som anländer till Nadapal för mässling. Hittills har teamet undersökt 6000 personer och vaccinerat fler än 1000 barn mot mässling och polio. Sju misstänkta fall av mässling har hänvisats till det lokala sjukhuset för behandling.

– Vi har sett fall av mässling i lägren i Juba. Eftersom de flesta flyktingar kommer via Juba är det av yttersta vikt att vi gör allt vi kan för att förhindra ett utbrott i Kenya, säger Guilhem Molinie, landchef i Kenya.

I grannlandet Etiopien kommer vi under de kommande veckorna att bistå med öppenvård, mödravård, vaccinationer och mathjälp till 5500 flyktingar som har bosatt sig tillfälligt i Tirgol.

Relaterade nyheter

Anhöriga till patienter väntar i ett rum på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Agok
Sydsudan

"Jag undrar hur hennes liv ska bli nu"

Heidi Wikström är kirurg och arbetar i Agok som ligger i ett omtvistat område mellan Sudan och Sydsudan. 

Sydsudan

Resa genom träskmarken

Alexander Nymans uppdrag i Sydsudan är över. En av hans sista uppgifter blev att resa till Haat, en avlägsen by fyra timmars båtresa genom svårforcerad träskmark.

En nyfödd flicka får poliovaccin på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Agok.
Sydsudan

Kejsarsnitt mellan Sydsudan och Sudan

Heidi Wikström är en finsk kirurg ute på sitt första uppdrag för Läkare Utan Gränser i Abyei - ett omtvistat område mellan Sudan och Sydsudan. Där driver vi områdets enda sjukhus.

En utomhusklinik i Thaker, Leer, Sydsudan.
Sydsudan

Sydsudan: Gruppvåldtäkter och massmord

Befolkningen i provinserna Leer och Mayendit i Sydsudan har utsatts för extremt våld sedan slutet av april. Byar har plundrats och bränts ner, matförråd har länsats och sjukvårdsinrättningar har attackerats.