Hoppa till huvudinnehåll

Stort behov av nya satsningar på vaccin

Publicerad 29 oktober 2013
En flicka vaccineras mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.
Foto: Marja Scholten
En flicka vaccineras mot hjärnhinneinflammation av en av våra medarbetare i Tchad.

Nya satsningar på anpassade och billigare vaccin krävs för att fler barn i fattiga länder ska få heltäckande vaccinationsskydd och därmed ökad chans till överlevnad. Det framhåller vi i samband med det möte om vaccin som hålls imorgon och som Sveriges regering är värd för.

Vaccinationsalliansen GAVI som träffas i Stockholm är världens främsta organ för att förbättra tillgången till vaccin i låginkomstländer. Organisationen är bland annat världens största inköpare av vaccin som fattiga länder får tillgång till för ett lägre pris än på den öppna marknaden. Sverige är en av de största givarna till vaccinalliansen, som är en plattform för stater, organisationer som Världsbanken, Världshälsoorganisationen WHO, UNICEF och Bill & Melinda Gates Foundation samt läkemedelsindustri och forskningsinstitutioner.
Fortfarande saknar 22 miljoner barn heltäckande vaccinationsskydd och 1 av 5 barn som dör före fem års ålder avlider av sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination.  
– GAVI har gjort oerhört viktiga framsteg. Men om dessa ska komma alla barn till godo behövs ytterligare satsningar för att fattiga länder ska få tillgång till vaccin. Dessutom måste GAVI aktivt arbeta för ökad forskning kring vacciner som är anpassade för de områden där de allra mest utsatta barnen lever, säger Pieter-Jan van Eggermont, humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser i Stockholm.

Fyra viktiga förändringar krävs

Vi har identifierat fyra viktiga områden där förändringar inom GAVI kan leda till att fler barn får ett heltäckande vaccinationsskydd:
•    Utveckling av vacciner som är värmetåliga. I dag måste de allra flesta vacciner hållas kylda mellan 2-8 grader, något som kan vara mycket svårt i länder där temperaturen ofta överstiger 40 grader och där elförsörjningen är otillförlitlig. GAVI måste spela en mer aktiv roll för att skapa incitament för satsningar på vaccin som är bättre anpassade för dessa områden.
•    Sänkta vaccinpriser. På 10 år har kostnaden för ett fullt vaccinationspaket stigit med 2700 procent, från ca 9 kr till 248 kr, bland annat för att man lagt till nya, dyrare vaccin i grundpaketet. De nya vaccinen är patentskyddade och därmed dyra. En stor utmaning som flera länder kommer att stå inför under de kommande åren är hur de ska klara av att fortsätta finansiera vaccinationsprogrammen när deras BNP växer och de inte längre är berättigade till GAVI-stöd. Till exempel kommer Kongo-Brazzaville att förlora sitt stöd från GAVI i slutet av 2015 och kommer då att tvingas betala 20 gånger mer för de nya vaccinerna i grundpaketet. Konsekvensen blir att många länder kommer att tvingas välja vilka sjukdomar de har råd att skydda barnen mot och vilka de inte har råd med längre. GAVI måste göra mer för att pressa ner priserna genom att förhandla bättre och tuffare med de internationella vaccintillverkarna, och genom att bidra till att nya tillverkare bereds plats på marknaden för att öka konkurrensen.
•    Utöka vaccineringen av barn över ett år. Trots att WHO rekommenderar vaccination av barn över 11 månader som inte fått alla sina grundläggande vaccinationer köper GAVI idag bara in vaccin för rutinmässiga vaccinationsprogram för barn upp till ett års ålder. Detta innebär att barn som fyllt ett år men som inte blivit fullt vaccinerade inte får tillgång till dessa livräddande vaccinationer. GAVI bör se över sitt stöd till länder så att de fullt ut kan genomföra WHO:s rekommendationer.
•    Gör GAVI-priser tillgängliga för humanitära organisationer. För närvarande ger GAVI inte humanitära organisationer tillgång till sina lägsta priser. Detta påverkar även Läkare Utan Gränser som främst vaccinerar vid sjukdomsutbrott i krisområden där den rutinmässiga vaccinationen satts ur spel. Det faktum att GAVI inte inkluderar humanitära organisationer i sina prisförhandlingar med läkemedelsföretagen innebär att till exempel flyktingar inte får tillgång till nya vacciner. GAVI bör göra sina priser tillgängliga för hjälporganisationer och skyndsamt utveckla en strategi för att underlätta användningen av nya vacciner i flyktingläger och krisområden.

Läkare Utan Gränser vaccinerade 1,6 miljoner människor under 2012, främst mot mässling och hjärnhinneinflammation.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Via På plats får du våra senaste nyheter och de viktigaste berättelserna direkt till din inkorg.

Nyhetsbrevet skickas ut ungefär en gång i månaden och är självklart helt kostnadsfritt.

En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg

Genom att prenumerera på detta nyhetsbrev godkänner du Läkare Utan Gränsers integritetspolicy.

 

Bekräfta att du är en mänsklig besökare