Hoppa till huvudinnehåll

Sverige måste driva på det internationella tbc-arbetet

Publicerad 24 september 2018
Foto: Alessandro Penso/MAPS
Tin Lay är en av Läkare Utan Gränsers tbc-patienter på kliniken i Yangon, Myanmar.

DEBATT | Tuberkulos är den infektionssjukdom som skördar flest liv i ­världen i dag. I veckan hålls det första högnivåmötet om tbc inom FN. Där gäller det att Sverige tar chansen och ser till att mötet leder till en ­ordentlig uppryckning vad gäller det internationella tbc-arbetet, skriver Oliver Schulz, generalsekreterare för svenska Läkare Utan Gränser.

Medan dödstalen för hiv/aids och malaria har sjunkit drastiskt sedan 2000 ser det inte likadant ut för tuberkulos.  Trenden går dessutom i fel riktning: andelen tbc-patienter som smittas med läkemedelsresistent tuberkulos ökar. Av de närmare 10 miljoner som insjuknade i tbc förra året drabbades fler än en halv miljon av resistenta former av sjukdomen.

Inom FN:s agenda för hållbar utveckling har ambitiösa mål satts upp vad gäller tuberkulos – fram till 2030 ska dödstalen reduceras med 90 procent och antalet nya fall minskas med 80 procent. Världshälsoorganisationen WHO:s färska tuberkulosrapport indikerar att den nuvarande utvecklingen är så långsam att länder inte kommer lyckas möta dessa mål till 2030.

För att vi ska uppnå målen är en ordentlig uppryckning på flera fronter nödvändig. Tuberkulos måste flyttas högt upp på priolistan inom global hälsa – en satsning som borde ha gjorts för länge sedan.

Detta är enbart ett utdrag ut debattartikeln. Läs hela artikeln på DN Debatt, där den publicerades 24/9 2018.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare