Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges ansvar i kampen mot aids, tuberkulos och malaria

Published 12 juli 2013

Miljontals människor som drabbats av hiv/aids, tuberkulos och malaria runt om i världen står just nu inför en tid fylld av politiska beslut som dramatiskt påverkar deras chanser till behandling och överlevnad. 

Miljontals människor som drabbats av hiv/aids, tuberkulos och malaria runt om i världen står just nu inför en tid fylld av politiska beslut som dramatiskt påverkar deras chanser till behandling och överlevnad. De mest utsatta människorna i världen är beroende av att stora givarländer som Sverige tar sitt ansvar. Nu måste Sverige och biståndsminister Gunilla Carlsson göra det enda rätta och fortsätta stödja kampen mot tre av världens största epidemier, skriver Johan Mast, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser.

Politiska beslut framöver avgör om den senaste tidens framgångar i kampen mot de tre smittosamma sjukdomar som årligen dödar flest människor i världen kan fortsätta eller om ambitionerna måste sänkas och mycket av det arbete som Läkare Utan Gränser och andra vårdgivare i fattiga länder utfört ska gå förlorat.

Nyss avslutades internationella aidskonferensen i Kuala Lumpur där Världshälsoorganisationen (WHO) lanserade nya riktlinjer för hivbehandling. De nya riktlinjerna innebär bland annat att behandling bör påbörjas i ett tidigare sjukdomsskede samt bättre uppföljning av behandlingens verkan. För att genomföra de nya riktlinjerna i fattiga länder – så att fler liv kan räddas och smittspridningen minskas – krävs ett ökat internationellt stöd och ekonomiska resurser från givarländer och finanseringsorgan som den Globala fonden mot aids, tbc och malaria.

Ambitiösa mål som också stöttats ekonomiskt har hittills spelat en viktig roll i kampen mot sjukdomarna. Sverige har varit drivande inom den FN-process som ska ta fram nya internationella hälsomål, som blir gällande då de så kallade millenniemålen går ut 2015. Det sjätte millenniemålet om smittsamma sjukdomar har spelat en viktig roll för att driva fram satsningar för att bekämpa malaria, hiv och tbc.

Ett konkret handlingstillfälle infaller när den Globala fonden, den finansieringsfond som är världssamfundets främsta vapen i kampen mot dessa tre sjukdomar, nu går in i den process då förhoppningar och ambitioner ska omsättas till bindande ekonomiska löften. I dagarna besökte Globala fondens chef Mark Dybul Sverige, bland annat för att träffa biståndsminister Gunilla Carlsson.

Globala fonden uppskattas ha bidragit till att mer än 4,2 miljoner människor har fått tillgång till hivläkemedel och att 9,7 miljoner människor har behandlats för tbc. Detta har räddat många liv och ger förhoppningar om att vi kan besegra sjukdomarna. Men kampen är långtifrån över. Miljoner väntar fortfarande på behandling.

De tre senaste åren har olika givare bidragit till Globala fonden med totalt 70 miljarder kronor. Fonden har nu bett om en höjning till ca 105 miljarder kronor för att möta utmaningarna under nästa treårsperiod. Sverige är en av de större givarna till Globala fonden och spelar en aktiv roll i fondens styrelse. För att fonden ska nå de mål som stöttas av givarna behöver även Sveriges bidrag öka för att spegla de ökade behoven.

Världssamfundet står inför ett val: göra ansträngningen nu eller behöva betala ett ännu högre pris längre fram. Att satsa nu är inte bara en god investering, det är ett unikt tillfälle att föra kampen mot dessa tre sjukdomar närmare mål och rädda miljoner människor undan död och lidande.

De mest utsatta människorna i världen är direkt beroende av att stora givarländer som Sverige tar sitt ansvar på största allvar och att diskussioner på högnivåmöten omsätts till handling som räddar liv. Vi uppmanar Sverige att visa vägen framåt genom ett ökat stöd till Globala fonden och ett fortsatt starkt engagemang i kampen mot de tre sjukdomarna.

Johan Mast, generalsekreterare Läkare Utan Gränser

 I juli 2013 publicerades denna debattartikel på SVT Debatt.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare