Hoppa till huvudinnehåll

Sveriges minskade anslag till Globala Fonden hotar framgångar

Publicerad 4 februari 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I många länder, bland annat Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken, förekommer extremt höga nivåer av malariafall trots att malaria kan både förebyggas och behandlas effektivt idag.

I många länder, bland annat Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken, förekommer extremt höga nivåer av malariafall trots att malaria kan både förebyggas och behandlas effektivt idag. Under 2014 behandlade vi 2,1 miljoner malariapatienter i våra program runt om i världen.

Det är med stor oro vi har tagit del av regeringens regleringsbrev för 2016 med aviserad sänkning om 300 miljoner kronor till Globala Fonden mot aids, tuberkulos och malaria. 

Sverige har under lång tid spelat en viktig roll i den globala kampen mot smittsamma sjukdomar, bland annat genom sitt konsekventa och starka stöd till Globala Fonden. Men nu planerar regeringen att sänka avtalat kärnstöd (850 MSEK) med 300 miljoner kronor till Globala Fonden och dess mottagarländer för perioden 2014-2016.

– Regeringens beslut väcker stor oro. Stora framgångar har nåtts i att bekämpa aids, malaria och tuberkulos. Men för att de inte ska gå förlorade borde stödet till och insatser mot de tre sjukdomarna snarare öka än minska, säger Anna Sjöblom, medicinsk humanitär rådgivare på Läkare Utan Gränser.

– I många länder där Läkare Utan Gränser arbetar, såsom Kongo-Kinshasa och Centralafrikanska republiken ser vi extremt höga nivåer av malariafall trots att malaria kan både förebyggas och behandlas effektivt idag.

Det stöd länder har fått genom Globala fonden har hittills bidragit till att över 8 miljoner människor har tillgång till hivbehandling och att 13 miljoner människor har testats och behandlats för tuberkulos.

Trots att viktiga framgångar uppnåtts i kampen mot aids, tuberkulos och malaria, utgör dessa tre sjukdomar fortfarande ett enormt hälsohot i fattiga länder. Närmare 60 procent av världens hivpositiva har fortfarande inte tillgång till livräddande behandling, samtidigt som Världshälsoorganisationen nu rekommenderar att alla som testar positivt för hiv omedelbart ska få tillgång till behandling.

Om målet att stoppa epidemierna till 2030 ska uppnås, vilket Sverige ställt sig bakom genom Agenda 2030 och UNAIDS nya strategi 2016-21, måste fler få tillgång till vård och behandling.

Vi vill uppmana Sveriges regering att inte minska stödet till Globala Fonden och har tillsammans med 158 civilsamhällesorganisationer undertecknat ett öppet brev till statsminister Stefan Löfven.

Relaterade nyheter

En patient visar upp sin medicin mot hepatit C på Läkare Utan Gränsers klinik i Phnom Penh, Kambodja.
Accesskampanjen

Vår önskelista för 2018

Vår kamp för att livsviktiga läkemedel inte ska vara en lyxvara fortsätter. Här är en önskelista med fem av våra främsta förhoppningar och mål för 2018.

Accesskampanjen

8 sätt patientavgifter drabbar sårbara människor

Vår nya rapport visar att patientavgifter bidrar till att de fattigaste och mest sårbara människorna stängs ute från vård. Detta ökar spridningen av sjukdomar och förvärrar fattigdom.

En ung flicka vaccineras i ett flyktingläger i Grekland.
Accesskampanjen

Pfizers patent bakslag för fattiga

Pfizer har beviljats patent på vaccin mot lunginflammation. Många låg- och medelinkomstländer som inte har råd med vaccinet och detta är ett bakslag i kampen för ökad tillgång till livsviktiga läkemedel världen över.