Hoppa till huvudinnehåll

SYDSUDAN: DUBBELT SÅ MÅNGA FALL AV DÖDLIG PARASITSJUKDOM

Publicerad 16 januari 2015
Foto: FOTO: John Stanmeyer/VII
Parasitsjukdomen kala azar är komplicerad att behandla. De läkemedel som finns ges under 17 dagar i form av smärtsamma injektioner.

– Jag har sju barn. Fyra har haft sjukdomen, ett har dött. Vi har varit här på kliniken sedan i juni. Vi flydde från vårt hem när konflikten bröt ut och tog oss till släktingar. Ett av mina barn är fortfarande väldigt illa däran och jag är orolig, säger en 30-årig kvinna vid en av våra kliniker i Sydsudan. På bara ett års tid har vi sett en fördubbling av fallen av den dödliga parasitsjukdomen kala azar i landet.

Orsaken är det inbördeskrig som pågår i Sydsudan sedan drygt ett år. Kriget har resulterat i att många människor har drivits på flykt in i områden där sjukdomen är vanlig. Kriget har också minskat tillgängligheten till vård och lett till att fler är undernärda, vilket drar ner kroppens egen förmåga att bekämpa infektionen.

Kala azar, eller visceral leishmaniasis, är känd för att kunna förinta hela byar. Sjukdomen sprids via en sandfluga och förekommer framför allt i fattiga, avlägsna och instabila områden där få har tillgång till sjukvård och medicin. Dödligheten är hög, i östra Afrika närmare 100 procent, om den som är sjuk inte får behandling.

Sjukdomen attackerar organ som lever, mjälte och benmärg och sänker immunförsvaret så att den infekterade lätt drabbas av andra infektioner. Den är komplicerad att behandla. De läkemedel som finns ges under 17 dagar i form av smärtsamma injektioner.

Förra året behandlade vi drygt 6 700 fall av kala azar i inbördeskrigets Sydsudan. Det är mer än dubbelt så många jämfört med året innan. I delar av landet ser vi en trefaldig ökning mellan 2013 och 2014. En hårt drabbad plats är Lankien, ett område i delstaten Jonglei.

– Tidigt under 2014 blev vår klinik och vårt sjukhus i Lankien helt överväldigade av alla krigsskadade som kom till oss. Några månader senare kom allt fler som testade positivt för kala azar. I juni insåg vi att vi stod inför ett enormt stort utbrott, säger Casey O’ Connor som är ansvarig för verksamheten i Lankien.

Många som kom till kliniken var på flykt undan stridigheter och hade sovit under bar himmel, utan myggnät. Andra flyktingar hade övernattat i skogar där den parasitspridande sandflugan finns i stora mängder.

– När det var som värst hade vi fem injektionsteam som behandlade 800 patienter om dagen. Ingen gillar behandlingen som består av smärtsamma injektioner rakt in i muskeln. Vi hörde barn skrika av smärta hela dagarna, säger Casey O’ Connor.

Utbrottet har klingat av i styrka sedan några månader tillbaka, men oron finns kvar.

– Det finns bara en enda tillverkare av läkemedel mot kala azar. En del av dessa läkemedel tar sex månader att tillverka och är en bristvara. Minsta lilla avbrott i läkemedelsförsörjningen kan få dödliga konsekvenser, säger Casey O’ Connor.

– Det glädjande är att den som får rätt behandling i ett tidigt skede slipper en säker död och troligen även får livslång immunitet mot sjukdomen.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare