Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan på väg mot ännu en exceptionell malariasäsong

Publicerad 14 augusti 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Nästan 60 procent av de inlagda patienterna på Aweils sjukhus lider av malaria.

Nästan 60 procent av de inlagda patienterna på Aweils sjukhus lider av malaria. 

En stor ökning av malaria i Sydsudan tyder på att förra årets exceptionella utbrott kan upprepas i år.  För att undvika de höga sjuk- och dödstalen från förra året behövs omedelbara åtgärder som säkrar tillgången till behandling i högriskområden.

Läkare Utan Gränser behandlade över 170 000 patienter för malaria i Sydsudan förra året. Vid en del av våra mottagningar var antalet patienter som sökte behandling mer än tre gånger så många som 2013.

Varnade förra året

I november 2014 slog Läkare Utan Gränser larm om att tillgången till malariabehandling snarast måste förbättras i de värst malariadrabbade områdena. Många patienter kom till oss i livshotande tillstånd efter att ha rest långväga för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Många lokala vårdinrättningar i Sydsudan kan inte erbjuda adekvat behandling för malaria. Totalt stod malaria för 72 procent av de sjukdomsrelaterade dödsfallen i hela landet år 2014, enligt statistik från FN.

Nu ser vi oroande tecken på att delar av landet kan stå inför ännu en exceptionellt svår malariasäsong. I projekt i landets västra del, där malaria är mycket vanligt förekommande, har vi haft lika många patienter under de tre första månaderna av malariasäsongen i år som vi hade samma period 2014. I Sydsudan sammanfaller malariasäsongen vanligen med regnperioden, ungefär från maj till december. I år har regnen kommit sent, vilket stärker farhågan att malaria kommer att öka ännu mer om regnen sätter igång ordentligt.

Förstärker de medicinska teamen

I vårt projekt på sjukhuset i Aweil, Norra Bahr al-Ghazal, har antalet patienter med livshotande malaria redan överskridit 700 sedan maj, vilket är jämförbart med det extremt höga antalet förra året. Vi har förstärkt vårt medicinska team och inrättat ytterligare 40 vårdplatser för att komplettera den befintliga kapaciteten på över 160 bäddar.

I Agok, Abyei, har vi behandlat mer än dubbelt så många malariapatienter jämfört med samma tidpunkt förra året: totalt 2 363 fall, varav 293 personer behövde sjukhusvård. I år har vi satsat på att utbilda nätverk av lokala hälsoarbetare som arbetar i byarna med att testa och behandla enkla fall tidigt, för att därigenom minska risken för att patienterna ska utveckla svår malaria.

Malaria ökar också drastiskt i internflyktinglägret i Bentiu, där antalet personer som söker skydd från konflikter och våld har fördubblats till över 120 000 under de senaste månaderna. I lägret har Läkare Utan Gränser behandlat mer än 6 000 patienter med malaria hittills i år, varav 690 har lagts in på vårt fältsjukhus. Den pågående konflikten kan väsentligt ha påverkat malariatrenden, då hundratusentals människor på flykt tvingas sova utomhus utan skydd mot myggors stick och därmed malariasmitta.

Dödsfall kan undvikas

Att vissa områden i Sydsudan kan stå inför en andra exceptionellt svår malariasäsong är oroande och det är viktigt att sjukvården är förberedd. De medicinska behoven i de konfliktdrabbade områdena i landet är stora, men grundläggande primärvård får inte försummas någonstans i landet. Annars kommer ett nytt, stort malariautbrott att leda till oräkneliga dödsfall.

Malaria dödar fler människor än någon annan sjukdom i Sydsudan. Distribution av nödvändiga läkemedel, tillgång till behandling samt förebyggande åtgärder är avgörande under de kommande månaderna för att se till att människor, de flesta barn, inte dör i onödan av en sjukdom som kan behandlas och förebyggas.

Läkare Utan Gränser är en av de största medicinska hjälporganisationerna i Sydsudan med mer än 3100 anställda som arbetar i 18 projekt över hela landet. Runt om i världen behandlade Läkare Utan Gränser mer än 2 miljoner patienter för malaria 2014.

Relaterade nyheter

Det nya sjukhuset i Doro, Sydsudan.
Sydsudan

Att bygga ett sjukhus på tre månader

Vi arbetar ofta på avlägsna platser under extrema väderförhållanden där förutsättningarna är långt ifrån perfekta. Byggspecialisten Carlos Cortez berättar om ett nytt projekt som syftar till att förändra den saken till det bättre.

Läkaren Irena Novotna undersöker ett barn i flyktinglägret Yida i Sydsudan.
Sydsudan

"Vi bevittnar många mirakel här"

"Vi hade fått in en flicka med kramper, hon svarade enbart på smärta men hon hade i alla fall puls och andades. Strax efter att vi vänt henne på sidan började hon plötsligt att kräkas." 
– Läkaren Irena Novotna i Sydsudan.

En gravid kvinna på sjukhuset i Aweil, där Robert Crumb jobbade.
Sydsudan

”Både jag och mamman grät”

"Det mörka vätskefyllda huvudet skvallrade om diagnosen - hydrocefalus."

Läkaren Robert Crumb berättar om en svår förlossning under sitt uppdrag i Sydsudan. Och om ett beslut på liv och död.

Fram till februari i år bodde William Nyuon Kuolangi Yuai när han tvingades fly.
Sydsudan

”Han hette Nyadel och blev bara fem år”

"Livet i Yuai före striderna var bra. Men när de attackerade staden tog de all medicin och alla kläder. De brände ner husen, tog boskapen och förstörde till och med brunnarna."
- William Nyuon Kuolang.