Hoppa till huvudinnehåll

Sydsudan på väg mot ännu en exceptionell malariasäsong

Publicerad 14 augusti 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Nästan 60 procent av de inlagda patienterna på Aweils sjukhus lider av malaria.

Nästan 60 procent av de inlagda patienterna på Aweils sjukhus lider av malaria. 

En stor ökning av malaria i Sydsudan tyder på att förra årets exceptionella utbrott kan upprepas i år.  För att undvika de höga sjuk- och dödstalen från förra året behövs omedelbara åtgärder som säkrar tillgången till behandling i högriskområden.

Läkare Utan Gränser behandlade över 170 000 patienter för malaria i Sydsudan förra året. Vid en del av våra mottagningar var antalet patienter som sökte behandling mer än tre gånger så många som 2013.

Varnade förra året

I november 2014 slog Läkare Utan Gränser larm om att tillgången till malariabehandling snarast måste förbättras i de värst malariadrabbade områdena. Många patienter kom till oss i livshotande tillstånd efter att ha rest långväga för att få tillgång till hälso- och sjukvård. Många lokala vårdinrättningar i Sydsudan kan inte erbjuda adekvat behandling för malaria. Totalt stod malaria för 72 procent av de sjukdomsrelaterade dödsfallen i hela landet år 2014, enligt statistik från FN.

Nu ser vi oroande tecken på att delar av landet kan stå inför ännu en exceptionellt svår malariasäsong. I projekt i landets västra del, där malaria är mycket vanligt förekommande, har vi haft lika många patienter under de tre första månaderna av malariasäsongen i år som vi hade samma period 2014. I Sydsudan sammanfaller malariasäsongen vanligen med regnperioden, ungefär från maj till december. I år har regnen kommit sent, vilket stärker farhågan att malaria kommer att öka ännu mer om regnen sätter igång ordentligt.

Förstärker de medicinska teamen

I vårt projekt på sjukhuset i Aweil, Norra Bahr al-Ghazal, har antalet patienter med livshotande malaria redan överskridit 700 sedan maj, vilket är jämförbart med det extremt höga antalet förra året. Vi har förstärkt vårt medicinska team och inrättat ytterligare 40 vårdplatser för att komplettera den befintliga kapaciteten på över 160 bäddar.

I Agok, Abyei, har vi behandlat mer än dubbelt så många malariapatienter jämfört med samma tidpunkt förra året: totalt 2 363 fall, varav 293 personer behövde sjukhusvård. I år har vi satsat på att utbilda nätverk av lokala hälsoarbetare som arbetar i byarna med att testa och behandla enkla fall tidigt, för att därigenom minska risken för att patienterna ska utveckla svår malaria.

Malaria ökar också drastiskt i internflyktinglägret i Bentiu, där antalet personer som söker skydd från konflikter och våld har fördubblats till över 120 000 under de senaste månaderna. I lägret har Läkare Utan Gränser behandlat mer än 6 000 patienter med malaria hittills i år, varav 690 har lagts in på vårt fältsjukhus. Den pågående konflikten kan väsentligt ha påverkat malariatrenden, då hundratusentals människor på flykt tvingas sova utomhus utan skydd mot myggors stick och därmed malariasmitta.

Dödsfall kan undvikas

Att vissa områden i Sydsudan kan stå inför en andra exceptionellt svår malariasäsong är oroande och det är viktigt att sjukvården är förberedd. De medicinska behoven i de konfliktdrabbade områdena i landet är stora, men grundläggande primärvård får inte försummas någonstans i landet. Annars kommer ett nytt, stort malariautbrott att leda till oräkneliga dödsfall.

Malaria dödar fler människor än någon annan sjukdom i Sydsudan. Distribution av nödvändiga läkemedel, tillgång till behandling samt förebyggande åtgärder är avgörande under de kommande månaderna för att se till att människor, de flesta barn, inte dör i onödan av en sjukdom som kan behandlas och förebyggas.

Läkare Utan Gränser är en av de största medicinska hjälporganisationerna i Sydsudan med mer än 3100 anställda som arbetar i 18 projekt över hela landet. Runt om i världen behandlade Läkare Utan Gränser mer än 2 miljoner patienter för malaria 2014.

Relaterade nyheter

Den lilla flickan som kom till kliniken i Sydsudan.
Sydsudan

Att hålla flickan vid liv

"En eftermiddag bärs en liten flicka på 1,8 kilo in på kliniken. Hon är en vecka gammal. Kvinnorna som kommer med barnet berättar att modern dött under hemförlossningen."
- Läkaren Marie Inhammar i Sydsudan.

Diabetessjuka Bagat Adshar testar sitt blodsocker på Agok-sjukhuset i Sydsudan.
Sydsudan

När insulinet tar slut tar livet slut

"För sjunde dagen i rad tvingas vi informera patienterna med diabetes som kommer för att hämta sitt insulin att det tyvärr inte kommit någon leverans än. Just nu är det krisläge för det finns inget insulin alls". Svenska läkaren Marie arbetar i Sydsudan.

Roslyn Brooks, läkare från Australien som arbetar på Läkare Utan Gränsers sjukhus i Lankien, Sydsudan
Sydsudan

Ett brev från Lankien

"Att undersöka halsen kan förvärra läget, så den första regeln är att aldrig försöka öppna barnets mun eller undersöka halsen."
- Roslyn Brooks, som arbetar som läkare i Sydsudan.

Lokalanställda Safari, Acheri, Pascal tillsammans med Marie i Sydsudan.
Sydsudan

Att göra skillnad på lång sikt

Det är tisdag eftermiddag och jag håller i en utbildning gällande återupplivnig av nyfödda. På britsen framför mig ligger en docka och all utrustning man behöver. Runt mig står fyra barnmorskeassistenter samlade.