Hoppa till huvudinnehåll

SYRIEN: SJUKVÅRDEN I SPILLROR EFTER FYRA ÅR AV KRIG

Publicerad 11 mars 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Aleppo april 2013.

Aleppo april 2013.

Efter fyra år av krig i Syrien är miljontals människor i behov av humanitär hjälp och sjukvård. Människor kan inte söka vård, eftersom det saknas medicinsk utrustning och kvalificerad personal samtidigt som sjukvårdsinrättningar attackeras.

I två rapporter som vi släpper idag beskrivs dels krigets effekter på befolkningen i Aleppo, dels de säkerhetsincidenter som organisationen har utsatts för i provinsen.

– Människor i Syrien saknar tillgång till den mest grundläggande sjukvården. Fyra år efter att kriget startade står vi idag inför en fruktansvärd humanitär katastrof, säger Katrin Kisswani, vice ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige och med egen erfarenhet av att ha arbetat för organisationen i krigets Syrien.

RAPPORT OM HUR KRIGET DRABBAR MÄNNISKORNA

I den nya rapporten ”Aleppo´s Reality: Daily Life Under Barrel Bombs” beskrivs de medicinska behoven hos civilbefolkningen. Patienter och vårdpersonal berättar om sina traumatiska upplevelser och om förstörelsen som ofta är orsakad av bensinfatsbomber. Vårdbehovet är enormt. Men kvar i Aleppo, Syriens näst största stad, finns idag färre än hundra läkare vilket kan jämföras med de 2 500 läkare som jobbade här före kriget.

– Syrien borde vara Läkare Utan Gränsers största medicinska insats någonsin, säger organisationen internationella ordförande Joanne Liu. Men så är det inte. Och frågan är varför.

Säkerhetssituationen har blivit allt sämre och efter att Islamiska staten (IS) förde bort fem av organisationens anställda i januari 2014 tvingades vi att minska vår verksamhet.

– Detta påskyndade vårt beslut att stänga alla våra projekt i IS-kontrollerade områden. Dessutom kunde de flesta av våra internationella fältarbetare inte längre jobba kvar i Syrien, eftersom vi inte kunde lita på att de inte skulle utsättas för fara, säger Joanne Liu.

RAPPORT OM SÄKERHETSPROBLEM I SYRIEN

Vi tvingades inte bara stänga ner alla projekt i IS-kontrollerade delar av Syrien. Trots fyra år av krig har vi inte lyckats öppna projekt i områden som kontrolleras av regeringen. Säkerhetsproblemet analyseras i den andra rapporten som vi har sammanställt, ”Aleppo: Medical Aid Besieged”. Med Aleppo som exempel beskriver vi hur svårt och farligt det är att jobba i Syrien idag.

I nuläget driver vi sex medicinska projekt i Syrien. Dessutom stöttar vi runt hundra vårdcentraler, kliniker och sjukhus i olika delar av Syrien, både i regeringskontrollerade områden och i områden som styrs av oppositionella grupper. På så sätt kan den medicinska personalen i Syrien upprätthålla den mest grundläggande sjukvården, oftast under mycket farliga förhållanden. Men stödet når inte alla områden i landet och räcker inte till för att möta de stora medicinska behoven i landet.

– Syrien är i ett desperat behov av en storskalig internationell humanitär insats. Läkare Utan Gränser är beredda att tala med alla aktörer i konflikten, precis som vi har gjort med framgång i andra konfliktdrabbade länder, för att se till att befolkningen i Syrien kan få vård på ett säkert och effektivt sätt. Till dess kan de bara hoppas på hjälp från läkarnätverk och civila aktivister. Vi kan och borde göra betydligt mer för det syriska folket, säger Joanne Liu.

Läs hela rapporten: Aleppo´s Reality: Daily Life Under Barrel Bombs

Läs hela rapporten: Aleppo: Medical Aid Besieged

Läs mer om vårt arbete i Syrien idag

Aktuellt om Syrien

Den 23 juli skadades ett sjukhus vi stödjer i Aleppo, Syrien, svårt när det bombades.
Nyheter från fältet

Aleppo utsatt för massiva bombattacker

Sedan vapenvilan i Syrien bröts har staden Aleppo utsatts för kraftiga attacker. Vi fördömer de urskillningslösa bombningarna i civila områden.
"Världen ser på medan civila är fångade i staden", säger vår landansvarige.

Al-Daqaq-sjukhuset i östra Aleppo drabbades av bombningar i juli.
Nyheter från fältet

"Vi attackeras nästan varje dag"

I tisdags kväll skadades Al Zahraa-sjukhuset i Aleppo i ett flyganfall. Personalen tvingades avbryta all verksamhet. Lyckligtvis dödades inga människor i attacken. 

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly.
Nyheter från fältet

"Det blev bara värre för varje dag som gick"

Haqqi Bahram, 29, var vår tolk i Syrien innan han själv tvingades fly. I augusti förra året tvingades han själv fly sitt hemland, och i september kom han till Sverige.

 En barn sitter bredvid sin mormor utanför ett tält på en informell bosättning nära den syriska gränsen i utkanten av Mafraq, Jordanien. Båda är flyktingar från Syrien.
Nyheter från fältet

Syriska flyktingar fångade mellan liv och död

Människor på flykt från kriget i Syrien är fast mellan två åsar vid gränsen till Jordanien – en plats känd som ”the Berm”. Läkaren Natalie Thurtle berättar om ansträngningarna att nå dessa människor fångade mellan liv och död.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.