Hoppa till huvudinnehåll

SYRIEN: SJUKVÅRDEN I SPILLROR EFTER FYRA ÅR AV KRIG

Publicerad 11 mars 2015

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Aleppo april 2013.

Aleppo april 2013.

Efter fyra år av krig i Syrien är miljontals människor i behov av humanitär hjälp och sjukvård. Människor kan inte söka vård, eftersom det saknas medicinsk utrustning och kvalificerad personal samtidigt som sjukvårdsinrättningar attackeras.

I två rapporter som vi släpper idag beskrivs dels krigets effekter på befolkningen i Aleppo, dels de säkerhetsincidenter som organisationen har utsatts för i provinsen.

– Människor i Syrien saknar tillgång till den mest grundläggande sjukvården. Fyra år efter att kriget startade står vi idag inför en fruktansvärd humanitär katastrof, säger Katrin Kisswani, vice ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige och med egen erfarenhet av att ha arbetat för organisationen i krigets Syrien.

RAPPORT OM HUR KRIGET DRABBAR MÄNNISKORNA

I den nya rapporten ”Aleppo´s Reality: Daily Life Under Barrel Bombs” beskrivs de medicinska behoven hos civilbefolkningen. Patienter och vårdpersonal berättar om sina traumatiska upplevelser och om förstörelsen som ofta är orsakad av bensinfatsbomber. Vårdbehovet är enormt. Men kvar i Aleppo, Syriens näst största stad, finns idag färre än hundra läkare vilket kan jämföras med de 2 500 läkare som jobbade här före kriget.

– Syrien borde vara Läkare Utan Gränsers största medicinska insats någonsin, säger organisationen internationella ordförande Joanne Liu. Men så är det inte. Och frågan är varför.

Säkerhetssituationen har blivit allt sämre och efter att Islamiska staten (IS) förde bort fem av organisationens anställda i januari 2014 tvingades vi att minska vår verksamhet.

– Detta påskyndade vårt beslut att stänga alla våra projekt i IS-kontrollerade områden. Dessutom kunde de flesta av våra internationella fältarbetare inte längre jobba kvar i Syrien, eftersom vi inte kunde lita på att de inte skulle utsättas för fara, säger Joanne Liu.

RAPPORT OM SÄKERHETSPROBLEM I SYRIEN

Vi tvingades inte bara stänga ner alla projekt i IS-kontrollerade delar av Syrien. Trots fyra år av krig har vi inte lyckats öppna projekt i områden som kontrolleras av regeringen. Säkerhetsproblemet analyseras i den andra rapporten som vi har sammanställt, ”Aleppo: Medical Aid Besieged”. Med Aleppo som exempel beskriver vi hur svårt och farligt det är att jobba i Syrien idag.

I nuläget driver vi sex medicinska projekt i Syrien. Dessutom stöttar vi runt hundra vårdcentraler, kliniker och sjukhus i olika delar av Syrien, både i regeringskontrollerade områden och i områden som styrs av oppositionella grupper. På så sätt kan den medicinska personalen i Syrien upprätthålla den mest grundläggande sjukvården, oftast under mycket farliga förhållanden. Men stödet når inte alla områden i landet och räcker inte till för att möta de stora medicinska behoven i landet.

– Syrien är i ett desperat behov av en storskalig internationell humanitär insats. Läkare Utan Gränser är beredda att tala med alla aktörer i konflikten, precis som vi har gjort med framgång i andra konfliktdrabbade länder, för att se till att befolkningen i Syrien kan få vård på ett säkert och effektivt sätt. Till dess kan de bara hoppas på hjälp från läkarnätverk och civila aktivister. Vi kan och borde göra betydligt mer för det syriska folket, säger Joanne Liu.

Läs hela rapporten: Aleppo´s Reality: Daily Life Under Barrel Bombs

Läs hela rapporten: Aleppo: Medical Aid Besieged

Läs mer om vårt arbete i Syrien idag

Relaterade nyheter

En ambulans som förstörts i bombattacken mot sjukhuset Hama Central/Sham, Syrien.
Syrien

Stridande parter måste sluta bomba sjukhus i Syrien

Sjukhuset Hama Central/Sham, som vi stödjer, utsattes i tisdags för ett bombanfall och tvingades ur drift. Nu står människor utan alternativ till livräddande sjukvård när de behöver den som mest. Vi kräver att alla stridande parter slutar bomba sjukhus. 

En operationssal på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien strax söder om den turkiska gränsen.
Syrien

Det tysta kriget

"I vissa delar av Syrien kan du se och höra kriget. Andra områden är tysta, det finns inga ljud som vittnar om det pågående kriget. Men lidandet är fortfarande stort och traumatiska händelser sker dagligen."
– Diala Ghassan, som besökt Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.

Ambulans utanför sjukhuset i Tal Abyad, Syrien.
Syrien

Skadade syrier får inte sjukvård i Raqqa

Striderna kring den syriska staden Raqqa leder till att sjuka och skadade har mycket svårt att få akut livräddande sjukvård. Det är nästan omöjligt för människor att fly ut ur staden. Många krigsskador blir allvarligt infekterade och människor dör innan de får vård.

Våra team finns på plats i Menbij-lägret för att bistå syriska internflyktingar.
Syrien

Flygattacker eller minfält – det enda Raqqas invånare har att välja på

Striderna fortsätter i den syriska staden Raqqa. Befolkningen måste nu ta ställning till om de ska stanna kvar trots bomberna som faller eller om de ska försöka fly genom aktiva frontlinjer och minfält.