Hoppa till huvudinnehåll

Just nu har vi vissa tekniska problem. Det innebär att det kan ta upp till 30 minuter innan du får ditt bekräftelsemejl efter att du har gett din gåva. 

TBC-FORSKNING MÅSTE PRIORITERAS

Publicerad 24 november 2014

Idag och i morgon deltar vi i en internationell forskningskonsultation på Karolinska Institutet i Stockholm. Målet med mötet är att diskutera hur forskning kan bidra till att nå målen från Världshälsoorganisationen (WHO) om en 95-procentig minskning av dödlighet i tbc fram till år 2035.

Konsultationen arrangeras av Karolinska Institutet, Utrikesdepartementet och Världshälsoorganisationens globala tbc-program, och har några av världens främsta tbc-forskare som gäster. Från Läkare Utan Gränser deltar Manica Balasegaram, chef för Accesskampanjen i Genève, vår kampanj för att öka tillgänglighet till livsnödvändiga läkemedel – inte minst för människor med tbc. Forskning måste prioriteras och finansieras på nya sätt som garanterar att det utvecklas läkemedel och diagnostik till de människor som behöver det mest – även om de lever i fattiga länder som inte betraktas som lönsamma marknader.

Idag används föråldrade tbc-mediciner som kan ha uppemot hundra år på nacken. Trots att miljoner människor lider av tbc går utvecklingen av nya läkemedel oroväckande långsamt. Först nyligen har de första två medicinerna på 50 år tagits fram – och ännu är det bara ett fåtal patienter som får tillgång till dem.

Vi behandlar 30 000 personer med tuberkulos varje år, allt fler av dem med resistent tbc. I brist på bättre läkemedel mot multiresistent tuberkulos tvingas patienter genomgå en behandling som är lång, plågsam och ineffektiv. Under två år måste de ta 15 000 tabletter och genomlida månader av dagliga injektioner. Bara hälften tillfrisknar.

Dagens system för forskning och utveckling klarar inte av att ta fram de mediciner som krävs. För att övervinna tuberkulosen och andra hälsoutmaningar måste priset på läkemedel kopplas bort från kostnaden för forskning och utveckling. Behoven ska styra, inte vilka som kan betala. Det är smärtsamt tydligt att dagens system där forskning och utveckling finansieras av försäljning av läkemedel inte fungerar för att ta fram mediciner mot sjukdomar som främst drabbar fattiga.

Vi hoppas att forskningskonsultationen på Karolinska Institutet i Stockholm är ett steg mot att rätt satsningar görs och att forskning om tuberkulos prioriteras och kommer fler tbc-patienter till nytta.

 

VIDEO: ”Efter ett år sade han ’Nu slutar jag med medicinen, det är för mycket biverkningar’” Se vår läkare Johanna Kuhlin förklara varför vi måste stödja tuberkulosforskning.

FILM

Bara 30% av dem med multiresistent tuberkulos diagnostiseras, och bara en av fem får behandling. Läs rapporten Out of step från Läkare Utan Gränser.

En hälsoinformatör från Läkare Utan Gränser talar med en grupp människor i Hong Kong om hur de kan skydda sig mot det nya coronaviruset. Februari 2020.

Tillsammans mot covid-19

Virus känner inga gränser. Det gör inte vårt arbete heller. Med 50 års erfarenhet av kriser och epidemier gör vi nu allt vi kan för att bekämpa det nya coronaviruset.

Var med oss i kampen mot covid-19!
Ge en gåva