Hoppa till huvudinnehåll

Tillgången till livsviktig medicin måste öka

Publicerad 23 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Hanif, från Mumbai i Indien, lider av läkemedelsresistent tuberkulos.

Hanif, från Mumbai, Indien, lider av läkemedelsresistent tuberkulos. Han är en av mycket få som fått tillgång till nya, effektiva läkemedel. 

Fyra år efter att nya, effektivare läkemedel mot tuberkulos introducerats på marknaden har knappt fem procent av akut sjuka personer tillgång till dem. För att fler liv ska kunna räddas uppmanar vi läkemedelstillverkarna att drastiskt öka tillgången.

Den 24 mars infaller Världsdagen för tuberkulos, en av världens mest smittsamma och dödliga sjukdomar som skördar 1,8 miljoner liv varje år. Sjukdomen har länge varit bortglömd: under nästan 50 år hände ingenting på marknaden och patienter har behandlats med gamla preparat som orsakar svåra biverkningar, som permanent dövhet och psykos. Hälften av de patienter som behandlas tillfrisknar aldrig och många utvecklar läkemedelsresistenta former av tbc.

För fyra år sedan introducerades två nya preparat, bedaquiline och delamanid, av läkemedelsföretagen Janssen/Johnson&Johnson och Otsuka. De nya läkemedlen har färre biverkningar och är mycket effektivare, särskilt för patienter med läkemedelsresistent tbc.

500 000 per år insjuknar i läkemedelsresistent tbc

Utsikterna verkade lovande för att effektivisera tbc-behandlingen världen över, men fyra år efter introduktionen har färre än fem procent av alla med läkemedelsresistent tbc fått tillgång till de nya läkemedlen. Under 2016 behandlades enbart 4 800 personer med de nya preparaten, trots att uppskattningsvis 500 000 per år insjuknar i läkemedelsresistent tbc. Läkare Utan Gränser har kämpat för att kunna använda de nya läkemedlen, men tillgången är begränsad av ett flertal anledningar.

– Det finns två stora problem: att läkemedelsföretagen inte har registrerat de nya preparaten i vissa av de länder där tbc är som mest utbrett, och att läkemedlen är alldeles för dyra. Att behandla en patient kan ta upp till två år och kosta runt 100 000 kronor. De flesta låg- och medelinkomstländer har inte råd att erbjuda behandlingen, säger Afamia Jabbour, vår medicinska rådgivare.

Vi uppmanar företagen bakom preparaten att drastiskt öka tillgången till läkemedlen och att prissätta dem på en rimlig nivå.  

– Tillgång till de nya läkemedlen innebär en verklig chans för människor att överleva. Av de patienter vi behandlat i vårt projekt här i Sydafrika har 90 procent visat tidiga signaler på att behandlingen kommer att bli framgångsrik. Men enbart en procent av de behövande i Sydafrika har tillgång till de nya läkemedlen. Hur länge ska de behöva vänta?, frågar sig Jennifer Hughes, Läkare Utan Gränsers tbc-läkare i Sydafrika. 

Läkare Utan Gränser har varit verksamma inom vård av tuberkulospatienter i över 30 år. Vi är en av de största icke-statliga aktörerna inom tuberkulosbehandling i världen och behandlar patienter med tbc och resistent tbc i 24 länder. Vi har länge arbetat för att få läkemedelsbranschen att sänka priset på, och öka tillgången till, effektiva mediciner mot tbc.

Relaterade nyheter

Four Years and Counting

2017

Rapporten går igenom anledningarna bakom varför majoriteten av människor med läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande inte behandlas med nyare mediciner.

Efter Sovjetunionens fall blev tuberkulos, tbc, ett allvarligt hot mot folkhälsan i de forna sovjetstaterna.
Tuberkulos

Hoppet spirar i Georgien

I elva år styrde tuberkulosen Eldars liv. Nu är han frisk – tack vare de första nya läkemedlen på 50 år. Genom två stora kliniska studier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera behandlingen av tuberkulos. Och hittills verkar det lovande.

Yury utvecklade XDR-TB, extremt multiresistent tuberkulos, vilket är en mycket dödlig och svårbehandlad form av sjukdomen.
Tuberkulos

Botad – mot alla odds

Yury nämner sällan sjukdomens namn. Sedan han förstod vilken sjukdom han drabbats av har han varit rädd för att nämna dess namn öppet. Han var rädd för vad sjukdomen skulle göra med hans hälsa men kanske ännu mer för omgivningens dom.