Hoppa till huvudinnehåll

Tiotusentals barn ovaccinerade i krigets Syrien

Publicerad 17 mars 2017
Foto: Läkare Utan Gränser
Ett barn blir undersökt på en vårdcentral i norra Syrien.

Barn som fötts efter att konflikten i Syrien eskalerade under 2012 har på många håll inte vaccinerats. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser och i värsta fall kan okontrollerbara epidemier uppstå. 

Före kriget var det vanligt att barnen i Syrien vaccinerades. Men kriget har gjort att sjukvården nedmonterats på flera håll och många människor har tvingats fly. Bristen på vaccinationer är mycket oroande. Syriska barn står nu utan skydd för en rad allvarliga sjukdomar som går att förebygga såsom mässling, röda hund, stelkramp och lunginflammation.

De stora flyktingströmmarna i landet har gjort att medicinska myndigheter och biståndsorganisationer inte har kunnat koncentrera sina insatser på, eller haft resurser till, att genomföra vaccinationer. Barnen har på sin höjd fått en eller två doser i enstaka kampanjer.

Riskerar epidemi utan kontroll

När faktorer som flyktingströmmar och brist på immunisering förs samman står vi inför en stor risk. Vissa infektioner överförs via luften vilket kan resultera i en situation där infektioner sprids som en epidemi utan kontroll. Under vintern väljer människor att inte flytta på grund av kylan. Men när våren nu kommer förväntas människor försöka återvända till sina hemorter där konflikten upphört, som i staden Aleppo.

På vårt sjukhus Al Salamah i Azaz har vi genomfört ett omfattande vaccinationsprogram under flera år. I juli förra året började vi också skicka team till flyktingläger i norra delen av Syrien för att stävja risken för utbrott av infektioner. Vi koncentrerar oss på ett område med en uppskattad befolkning på 200 000 människor, varav 17 procent är under fem år.

Vaccinationskampanjer mot mässling

Vi har också genomför två vaccinationskampanjer mot mässling, den senaste i januari efter att sju mässlingsfall bekräftades i flyktinglägret Shamareek. Under kampanjen samarbetade vi med Världshälsoorganisationen (WHO) och lokala medicinska organisationer. Under tolv dagar vaccinerades 6 540 barn under 15 år mot mässling. Just nu undersöker vi möjligheten att utvidga vår verksamhet till andra platser. I de tre distrikten i norra delen av provinsen Aleppo där vi arbetar uppskattar vi att det finns omkring 143 000 barn under fem år.

Syriska barn förtjänar ett bättre skydd

Vaccinationskampanjer är kostsamma både när det gäller mänskliga resurser och ekonomi. Det är också svårt att få tag på vaccin och att hålla kylkedjan, så att inte vaccinet förstörs.

Vi anser att WHO, andra FN-organ och medicinska aktörer bör verka för ökad täckning av vaccinationer hos befolkningen. Små åtgärder har vidtagits, såsom ett vaccinationsprogram för barn under ett års ålder i provinserna Hama och Idlib. Men det är inte tillräckligt. Syriska barn förtjänar ett bättre skydd inför framtiden.

Mellan juli 2016 och februari 2017 vaccinerade Läkare Utan Gränser totalt 35 907 barn under fem års ålder. Vaccinationen utfördes inom ramen för ett utvidgat vaccinationsprogram i fyra distrikt i norra delen av distriktet Aleppo. 5 733 kvinnor mellan 15 och 45 år vaccinerades också mot stelkramp. Dessutom bedriver vi flera vaccinationsinitiativ i flera andra provinser i Syrien.

 

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare