Hoppa till huvudinnehåll

Tiotusentals barn ovaccinerade i krigets Syrien

Publicerad 17 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett barn blir undersökt på en vårdcentral i norra Syrien.

Ett barn blir undersökt på en vårdcentral i norra Syrien. 

Barn som fötts efter att konflikten i Syrien eskalerade under 2012 har på många håll inte vaccinerats. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser och i värsta fall kan okontrollerbara epidemier uppstå. 

Före kriget var det vanligt att barnen i Syrien vaccinerades. Men kriget har gjort att sjukvården nedmonterats på flera håll och många människor har tvingats fly. Bristen på vaccinationer är mycket oroande. Syriska barn står nu utan skydd för en rad allvarliga sjukdomar som går att förebygga såsom mässling, röda hund, stelkramp och lunginflammation.

De stora flyktingströmmarna i landet har gjort att medicinska myndigheter och biståndsorganisationer inte har kunnat koncentrera sina insatser på, eller haft resurser till, att genomföra vaccinationskampanjer. Barnen har på sin höjd fått en eller två doser i enstaka kampanjer.

Riskerar epidemi utan kontroll

När faktorer som flyktingströmmar och brist på immunisering förs samman står vi inför en stor risk. Vissa infektioner överförs via luften vilket kan resultera i en situation där infektioner sprids som en epidemi utan kontroll. Under vintern väljer människor att inte flytta på grund av kylan. Men när våren nu kommer förväntas människor försöka återvända till sina hemorter där konflikten upphört, som i staden Aleppo.

På vårt sjukhus Al Salamah i Azaz har vi genomfört ett omfattande vaccinationsprogram under flera år. I juli förra året började vi också skicka team till flyktingläger i norra delen av Syrien för att stävja risken för utbrott av infektioner. Vi koncentrerar oss på ett område med en uppskattad befolkning på 200 000 människor, varav 17 procent är under fem år.

Vaccinationskampanjer mot mässling

Vi har också genomför två vaccinationskampanjer mot mässling, den senaste i januari efter att sju mässlingsfall bekräftades i flyktinglägret Shamareek. Under kampanjen samarbetade vi med Världshälsoorganisationen (WHO) och lokala medicinska organisationer. Under tolv dagar vaccinerades 6 540 barn under 15 år mot mässling. Just nu undersöker vi möjligheten att utvidga vår verksamhet till andra platser. I de tre distrikten i norra delen av provinsen Aleppo där vi arbetar uppskattar vi att det finns omkring 143 000 barn under fem år.

Syriska barn förtjänar ett bättre skydd

Vaccinationskampanjer är kostsamma både när det gäller mänskliga resurser och ekonomi. Det är också svårt att få tag på vaccin och att hålla kylkedjan, så att inte vaccinet förstörs.

Vi anser att WHO, andra FN-organ och medicinska aktörer bör verka för ökad täckning av vaccinationer hos befolkningen. Små åtgärder har vidtagits, såsom ett vaccinationsprogram för barn under ett års ålder i provinserna Hama och Idlib. Men det är inte tillräckligt. Syriska barn förtjänar ett bättre skydd inför framtiden.

Mellan juli 2016 och februari 2017 vaccinerade Läkare Utan Gränser totalt 35 907 barn under fem års ålder. Vaccinationen utfördes inom ramen för ett utvidgat vaccinationsprogram i fyra distrikt i norra delen av distriktet Aleppo. 5 733 kvinnor mellan 15 och 45 år vaccinerades också mot stelkramp. Dessutom bedriver vi flera vaccinationsinitiativ i flera andra provinser i Syrien.

Aktuellt om Syrien

En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.
Nyheter från fältet

Sex år av krig i Syrien

Kriget i Syrien är fruktansvärt brutalt där civila och även sjukvård blivit måltavlor. Och där tillgången till vård är kraftigt begränsad. Vi uppmanar de stridande parterna att ge oss tillträde till hela landet.

Hjälppaket för vintern
Nyheter från fältet

Vi säkerställer stödet till flyktingarna från östra Aleppo

Vårt akutteam i Idlib fortsätter att nå ut till de internflyktingar som anlänt från östa Aleppo. Bland annat har hjälppaket delats ut, och lagren med mediciner fyllts på. 

Området Bustan Al Kasr i östra Aleppo, Syrien.
Nyheter från fältet

Vi uppmanar alla parter att skona civila i östra Aleppo

Medan slaget om staden Aleppo når sin mest kritiska punkt ser vi med bestörtning på det våld som utövas mot civila och den passivitet som visas av alla de som kan göra något för att stoppa det. 

Andra våning på ett av de sjukhusen som vi stöder i östra Aleppo, Syrien.
Nyheter från fältet

"Jag blev liggande på marken, i chock"

27-åriga Abu Ahmed skulle träffa några vänner när han skadades av en klusterbomb. Fyra veckor senare har hans ben ännu inte läkt. Hans enda hopp är specialistvård i Turkiet - men han är fångad i östra Aleppo. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.