Hoppa till huvudinnehåll

Tortyr skadar både fysiskt och psykiskt

Publicerad 13 juli 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Många av de flyktingar som når Europa har utsatts för tortyr.

Många av de flyktingar som når Europa har långa, svåra resor bakom sig. Flera av dem har fängslats, torterats eller utsatts för annat våld längs vägen.

Ungefär en tiondel av de flyktingar som har kommit till Europa de senaste åren har blivit utsatta för någon form av tortyr eller blivit illa behandlade på andra sätt, vissa i sina hemländer, andra under flykten. På våra mottagningar i Aten och Rom hjälper vi dem.

Många flyktingar har varit med om hemska upplevelser. De har en lång och svår resa bakom sig, vissa har suttit fängslade eller hållits fångna av lokala gäng och fått utstå slag, våldtäkter och andra former av förnedring – både fysisk och psykisk.

I väntrummen på våra mottagningar för tortyroffer träffar vi många av dem; människor som har blivit utsatta för tortyr och förnedrande behandling vars enda syfte är att bryta ner människor och lämna ärr både i deras kroppar och själar. Det är en traumatisk upplevelse som krossar en människas värdighet och självförtroende. Det kommer att ta åratal att bearbeta upplevelserna och ärren kommer troligtvis aldrig att läka.

Vi träffar bara dem som har lyckats ta sig så här långt, vi får inte glömma alla dem som är kvar i sina hemländer, utan möjlighet att fly. Ioanna Kotsioni

Det syns inte på utsidan vad de här människorna har varit med om, det kan hända att du möter dem på gatan utan att ens lägga märke till dem. De ser ut som du och jag.

Mottagningar i Aten och Rom

2014 öppnade vi en mottagning i Aten för människor som blivit utsatta för tortyr, ett år senare öppnade vi ytterligare en i Rom. På båda mottagningarna arbetar vi tillsammans med lokala organisationer för att hjälpa de traumatiserade människorna på bästa sätt. På mottagningarna finns därför medicinsk personal, psykologer, psykiatriker, kulturtolkar, socialarbetare och jurister.

Sedan öppningen har personalen på mottagningen i Aten hjälpt över 400 människor från 38 olika länder som har blivit utsatta för någon form av tortyr eller extremt våld. Bara de senaste månaderna har antalet patienter fyrdubblats.

– När du arbetar med att hjälpa de här människorna inser du att det här är dem som har överlevt, och att varje dag fortfarande är en kamp för dem. Vi träffar bara dem som har lyckats ta sig så här långt, vi får inte glömma alla dem som är kvar i sina hemländer, utan möjlighet att fly, säger Ioanna Kotsioni, koordinator för vårt center för tortyroffer i Aten.

Att bygga upp förtroende tar tid

Det är vanligt att de människor som kommer till någon av våra mottagningar har generella och vaga symptom såsom oro, sömnsvårigheter eller fysiska smärtor. Det tar ofta flera besök innan ett förtroende har byggts upp och de börjar berätta vad de har varit med om – om det trauma de bär med sig. Ibland tar det flera månader, ibland flera år. De människor som har behandlats så här illa behöver tid på sig för att börja lita på människor och bygga upp sin självkänsla igen. Därför försöker vi också se till att de som besöker oss också får hjälp med sina vardagliga behov, utöver stöd i asylprocessen kan det handla om mat och husrum, eller att hitta ett jobb.

– Jag har varit i Grekland i fyra år. Jag köar för att få mat, jag köar för att få ta en dusch, jag köar för att få någonstans att sova, jag köar för att få hjälp med mina papper. Jag köar för att få känna mig som en människa igen. Kan någon berätta hur länge jag måste stå i kö? säger en anonym flykting.

Relaterade nyheter

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Sverige

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Sverige

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Situationen på de grekiska öarna är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden.
Grekland

Grekland: risk för människors hälsa och liv

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. Vi utökar vårt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Flyktingar i Europa

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare förmedla det psykosociala stöd som hjälper asylsökande att utstå en livssituation präglad av ovisshet och oro.