Hoppa till huvudinnehåll

Tre människor dör i tuberkulos varje minut

Publicerad 19 juli 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En patient blir undersökt vid Läkare Utan Gränsers klinik i Matsapha, Swaziland, innan han ska till apoteket och hämta ut sin månatliga dos tuberkulosmedicin.

En patient blir undersökt vid Läkare Utan Gränsers klinik i Matsapha, Swaziland, innan han ska till apoteket och hämta ut sin månatliga dos tuberkulosmedicin.

Det finns nya, effektiva verktyg för att bekämpa tuberkulos. Men de länder med flest sjuka implementerar inte de nya metoderna, och människor dör som följd. Detta visar vår nya rapport. 

1,8 miljoner människor dör varje år i tuberkulos, världens dödligaste infektionssjukdom. Det betyder tre människor i minuten. Men det hade inte behövt vara så. 

Nya metoder implementeras inte

Det finns nya, effektiva metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla tuberkulos, men de flesta länder har inte implementerat dessa.

I rapporten Out of Step har vi tillsammans med nätverket Stop TB Partnership granskat riktlinjer kring tuberkulos i 29 länder, där 82 procent av världens tuberkulossjuka finns.

Granskningen visade att enbart sju av 29 undersökta länder använder nya verktyg för att diagnostisera tuberkulos. Detta innebär att majoriteten av människor i dessa länder testas med gamla metoder där det är mycket svårare att identifiera sjukdomsfall. Patienter kan därför tvingas vänta upp till flera månader för att få svar på om de är sjuka eller inte.

Många har tuberkulos utan att veta om det

Denna utmaning förklarar varför så många människor med tuberkulos går odiagnostiserade och obehandlade. Under 2015 beräknades 4,3 miljoner människor ha tuberkulos utan att veta om det. Diagnostisering har avstannat, medan antalet dödsfall ökar.

– Hur ska människor kunna bli behandlade för tuberkulos när de inte ens diagnostiseras? Om länder inte gör mer för att säkerställa att människor kan testas så kommer det att vara omöjligt att reducera antalet dödsfall av tuberkulos, säger Isaac Chikwanha, medicinsk rådgivare för tuberkulos och hiv, Läkare Utan Gränser.

Regeringar och läkemedelsföretag måste agera

Det finns nya, mer effektiva läkemedel mot tuberkulos med bättre verkan och förkortad behandlingstid. Runt 500 000 människor per år insjuknar i läkemedelsresistent tuberkulos, och för dem är de nya preparaten livsviktiga. Trots detta har enbart fem procent av de behövande världen över tillgång till de nya läkemedlen.

Regeringar måste se till att fler människor blir diagnostiserade och att effektiv behandling finns tillgänglig för alla med tuberkulos. Läkemedelsföretag måste registrera de nya preparaten i behövande länder och prissätta dem på en rimlig nivå så att de mest behövande får tillgång till de läkemedel de behöver.   

Skriv på vår namninsamling!

Håller du med? Tillsammans med Stop TB Partnership driver vi kampanjen #StepUpforTB för att få regeringar att ändra sina riktlinjer kring tuberkulos i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer. Skriv gärna på namninsamlingen på www.stepupfortb.org.

Läkare Utan Gränser har behandlat människor med tuberkulos i 30 år. Under 2016 behandlade vi fler än 20 000 människor, varav 2 700 människor hade multiresistent tuberkulos. Nätverket ”Stop TB Partnership” har 1 600 partners och arbetar för att bekämpa tuberkulos i över 110 länder.

Aktuellt om Tuberkulos

Hanif, från Mumbai i Indien, lider av läkemedelsresistent tuberkulos.
Nyheter från fältet

Tillgången till livsviktig medicin måste öka

Fyra år efter att nya, effektivare läkemedel mot tuberkulos introducerats på marknaden har knappt fem procent av akut sjuka personer tillgång till dem. För att fler liv ska kunna räddas uppmanar vi läkemedelstillverkarna att drastiskt öka tillgången.

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar
Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Personal från Läkare Utan Gränser delar ut flytvästar till nödställda.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.