Hoppa till huvudinnehåll

Tre människor dör i tuberkulos varje minut

Publicerad 19 juli 2017

Det finns nya, effektiva verktyg för att bekämpa tuberkulos. Men de länder med flest sjuka implementerar inte de nya metoderna, och människor dör som följd. Detta visar vår nya rapport. 

1,7 miljoner människor dör varje år i tuberkulos, världens dödligaste infektionssjukdom. Det betyder tre människor i minuten. Men det hade inte behövt vara så. 

Nya metoder implementeras inte

Det finns nya, effektiva metoder för att förebygga, diagnostisera och behandla tuberkulos, men de flesta länder har inte implementerat dessa.

I rapporten Out of Step har vi tillsammans med nätverket Stop TB Partnership granskat riktlinjer kring tuberkulos i 29 länder, där 82 procent av världens tuberkulossjuka finns.

Granskningen visade att enbart sju av 29 undersökta länder använder nya verktyg för att diagnostisera tuberkulos. Detta innebär att majoriteten av människor i dessa länder testas med gamla metoder där det är mycket svårare att identifiera sjukdomsfall. Patienter kan därför tvingas vänta upp till flera månader för att få svar på om de är sjuka eller inte.

Många har tuberkulos utan att veta om det

Denna utmaning förklarar varför så många människor med tuberkulos går odiagnostiserade och obehandlade. Under 2015 beräknades 4,3 miljoner människor ha tuberkulos utan att veta om det. Diagnostisering har avstannat, medan antalet dödsfall ökar.

– Hur ska människor kunna bli behandlade för tuberkulos när de inte ens diagnostiseras? Om länder inte gör mer för att säkerställa att människor kan testas så kommer det att vara omöjligt att reducera antalet dödsfall av tuberkulos, säger Isaac Chikwanha, medicinsk rådgivare för tuberkulos och hiv, Läkare Utan Gränser.

Regeringar och läkemedelsföretag måste agera

Det finns nya, mer effektiva läkemedel mot tuberkulos med bättre verkan och förkortad behandlingstid. Runt 500 000 människor per år insjuknar i läkemedelsresistent tuberkulos, och för dem är de nya preparaten livsviktiga. Trots detta har enbart fem procent av de behövande världen över tillgång till de nya läkemedlen.

Regeringar måste se till att fler människor blir diagnostiserade och att effektiv behandling finns tillgänglig för alla med tuberkulos. Läkemedelsföretag måste registrera de nya preparaten i behövande länder och prissätta dem på en rimlig nivå så att de mest behövande får tillgång till de läkemedel de behöver.   

Skriv på vår namninsamling!

Håller du med? Tillsammans med Stop TB Partnership driver vi kampanjen #StepUpforTB för att få regeringar att ändra sina riktlinjer kring tuberkulos i enlighet med Världshälsoorganisationens rekommendationer. Skriv gärna på namninsamlingen på www.stepupfortb.org.

Läkare Utan Gränser har behandlat människor med tuberkulos i 30 år. Under 2016 behandlade vi fler än 20 000 människor, varav 2 700 människor hade multiresistent tuberkulos. Nätverket ”Stop TB Partnership” har 1 600 partners och arbetar för att bekämpa tuberkulos i över 110 länder.

Relaterade nyheter

Four Years and Counting

2017

Rapporten går igenom anledningarna bakom varför majoriteten av människor med läkemedelsresistent tuberkulos fortfarande inte behandlas med nyare mediciner.

Efter Sovjetunionens fall blev tuberkulos, tbc, ett allvarligt hot mot folkhälsan i de forna sovjetstaterna.
Tuberkulos

Hoppet spirar i Georgien

I elva år styrde tuberkulosen Eldars liv. Nu är han frisk – tack vare de första nya läkemedlen på 50 år. Genom två stora kliniska studier vill Läkare Utan Gränser bidra till att revolutionera behandlingen av tuberkulos. Och hittills verkar det lovande.

Yury utvecklade XDR-TB, extremt multiresistent tuberkulos, vilket är en mycket dödlig och svårbehandlad form av sjukdomen.
Tuberkulos

Botad – mot alla odds

Yury nämner sällan sjukdomens namn. Sedan han förstod vilken sjukdom han drabbats av har han varit rädd för att nämna dess namn öppet. Han var rädd för vad sjukdomen skulle göra med hans hälsa men kanske ännu mer för omgivningens dom.