Hoppa till huvudinnehåll

Tryggheten försvinner i ett ögonblick

Publicerad 2 mars 2017
Foto: Läkare Utan Gränser
I september 2016 startade vi ett projekt i Götene för att främja psykisk hälsa bland asylsökande.

Ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp bland asylsökande. Den enda trygghet de har är den systemet kan erbjuda dem så när ett barn skrivs upp i ålder förlorar det all trygghet i ett ögonblick. Åldersuppskrivningar har inneburit stor oro bland barnen vilket i några fall i Sverige har lett till självmord. 

Här berättar Isabelle Sandberg, rådgivare, om situationen i Götene kommun där vi har ett projekt sedan hösten 2016.

Varför är Läkare Utan Gränser engagerade i frågan om åldersuppskrivningar?

I september 2016 startade vi ett projekt i Götene i Västra Götaland som syftar till att främja psykisk hälsa bland asylsökande. En grupp som är särskilt utsatt är de ensamkommande barnen och i flera fall har vi sett hur ungdomarnas psykiska hälsa snabbt försämrats efter att de mottagit beslutet om uppskrivning i ålder.

Bland annat uttrycker ungdomarna en känsla av hopplöshet och maktlöshet till den grad att det leder till självmordstankar. Många upplever att de inte har någon kontroll över sitt eget liv. En av ungdomarna förklarade att det enda beslut han själv har kontroll över är när han ska dö. Vid två tillfällen har vi behövt tillkalla sjukvård för att göra en akut bedömning av två ungdomar som uttryckt självmordstankar.

Hur påverkar åldersuppskrivningarna barnen och ungdomarna?

När barnen vi har mött här i Götene skrivits upp i ålder har de tvingats flytta med kort varsel. I flera fall har de riskerat att sluta skolan och förlorat sin God man och stöd ifrån socialtjänsten. Med andra ord har de förlorat i stort sett hela sin trygghet inom loppet av några dagar. Det har såklart stor påverkan för den psykiska hälsan hos en person som redan utsatts för traumatiska händelser. Flera barn har också uttryckt bävan över att flytta till ett vuxet center, eftersom de känner stark oro att exponeras för alkohol och droger.

Vad gör ni för ungdomarna?

Vi arbetar med att ge både direkt och långsiktigt psykosocialt stöd till dessa ungdomar. Vi försöker finnas där så gott det går och se till att den unga kommer i kontakt med skola, vård, frivilligorganisationer samt andra aktörer i samhället och på den nya anläggningen.

För oss är åldern oviktig. Det här handlar om mycket unga människor som tidigt i sitt liv har upplevt hemska saker. De har av olika anledningar tvingats lämnat sin familj och genomgått en farlig resa för att komma hit. Vi kan inte ändra det som dessa barn och ungdomar har varit med om, men vi kan välja hur vi tar hand om dem nu.

I september 2016 startade Läkare Utan Gränser ett projekt kring psykisk hälsa i Götene kommun i Västra Götalands-regionen. Med insatsen vill vi förbättra deras psykiska hälsa och visa hur viktigt det är att ge psykologiskt stöd till människor på flykt. Vårt team erbjuder stödsamtal till asylsökande i kommunen och under 2016 fick 466 personer psykosocialt stöd, kulturell- och hälsoinformation. 367 människor har fått psykologisk första hjälpen.