Hoppa till huvudinnehåll

TUBERKULOS VANLIGT BLAND INTERNER

Publicerad 19 februari 2014
Tio gånger fler är sjuka i tuberkulos på anstalterna i Donetskregionen i Ukraina, än i samhället i övrigt. På fängelsets sjukhusavdelning delar upp till 15 patienter rum.
Tio gånger fler är sjuka i tuberkulos på anstalterna i Donetskregionen i Ukraina, än i samhället i övrigt. På fängelsets sjukhusavdelning delar upp till 15 patienter rum.

Många av internerna på fängelset i Donetskregionen i Ukraina kommer från en tuff bakgrund och har svårt att motivera sig själva att genomgå den plågsamma behandlingen mot läkemedelsresistent tuberkulos (DR-TB). Paola Mermati är fältsamordnare för vårt projekt i Donetsk och berättar om de utmaningar som finns när det gäller behandlingen av dessa patienter.

På vilket sätt skiljer sig de här patienterna från andra?

 – I Donetskregionen är andelen tuberkulossjuka tio gånger högre på anstalterna än i samhället i övrigt. De intagna kommer ofta från en tuff miljö med svåra familjeförhållanden och ett socialt utanförskap. En del av dem har psykiska besvär och många av dem är drog- och alkoholmissbrukare. En del av de intagna har hiv, ofta på grund av att de delat sprutor med andra missbrukare. Det är väldigt viktigt att behandla tbc inom kriminalvården eftersom det där finns så många smittade och samtidigt är tbc-vården som mest eftersatt just där.

Vad finns det för svårigheter med att behandla de här patienterna?

 – Dessvärre ger de läkemedel som finns i dag mot läkemedelsresistent tbc allvarliga biverkningar som kräkningar, illamående, psykiska symptom och att man tappar syn och hörsel. Behandlingen kan bli både lång och plågsam. Det kan i värsta fall ta upp till tre år att bli frisk.  Man kan tänka sig hur tungt det måste vara att gå igenom en sådan behandling. Och ännu svårare för någon som dessutom har ett drogberoende och inte ser någon ljusning inför framtiden. Fångarna vet att de kan släppas tidigare om deras hälsotillstånd blir kritiskt, vilket gör att en del av dem inte känner sig lockade att ta sina mediciner. Det är inte lätt att motivera de intagna att genomgå behandling, trots att sjukdomen är dödlig.

Vad gör Läkare Utan Gränser för att komma över de här svårigheterna?

 – Vi lägger mycket tid på stötta patienterna så att de förstår varför det är så viktigt att fortsätta behandlingen. Vi försöker också vinna de intagnas förtroende eftersom de flesta av dem inte känner till Läkare Utan Gränser eller humanitärt arbete. När patienterna släppts ut från fängelset så har vi ett team som ger stöd till dem för att de ska kunna komma in i samhället igen. Om en patient till exempel inte har någonstans att bo, så försöker vi hitta en bostad så att de inte hamnar på gatan. Vi försöker hela tiden förbättra levnadsvillkoren för patienterna så att de ska kunna fortsätta sin behandling.

Ur ett vidare perspektiv, vad skulle ni vilja hände i Ukraina för att komma till rätta med tbc?

 – Trots att det är en behandlingsbar sjukdom så är det bara cirka hälften av de misstänkt smittade med läkemedelsresistent tbc i Ukraina som genomgår behandling. De faktorer som bidrar till epidemin är brist på kvalificerad personal och på tillgång till mediciner, för få verktyg för att ställa diagnos och en dålig uppföljning av patienter som inte sköter sin behandling. Allt detta behöver förbättras, speciellt inom kriminalvården, så att fler genomgår och slutför sin behandling. På anstalterna behöver man fokusera mer på att ställa diagnos tidigt och att vidta åtgärder så att smittorisken minskar mellan de intagna. Det är därför vi finns här, för att dela med oss om det vi kan om tbc till det ukrainska systemet och försöka förändra till det bättre.

Sedan juli 2012 behandlar vi intagna och före detta intagna på anstalter i Donetsk-regionen i östra Ukraina för att hjälpa dem att tackla den växande epidemin av läkemedelsresistent tuberkulos. Läkare Utan Gränser behandlar runt 230 intagna på Colony 3 som är ett speciellt fängelsesjukhus för intagna med tbc och vi finns på tre häkten. När patienterna släppts från fängelset, bistår vi med fortsatt behandling tills de är botade. Dessutom bidrar vi med antiretroviral behandling till patienter som förutom tbc även är smittade med hiv. Behandlingen görs i samarbete med kriminalvården och det ukrainska hälsoministeriet.

Läkemedelsresistent tbc:
DR-TB används för att beskriva stammar av tbc som visar resistens mot en eller fler förstahands mediciner mot tbc. DR-TB är svårt att behandla och medicinerna är dyra och har många bieffekter. De behöver även tas under en lång period.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare