Hoppa till huvudinnehåll

TUSENTALS DRABBADE AV ATTACKER

Published 11 januari 2013

Minst 16 personer, varav 5 barn, har dödats i attacker mot byar i det kenyanska Tana-deltat de senaste dagarna. Våld blossade upp i augusti förra året på grund av landkonflikter mellan olika etniska grupper i området. Trots myndigheternas försäkran om förbättrad säkerhet i området är läget instabilt och rädslan för nya attacker stor bland befolkningen. Våra medarbetare i området ger medicinsk och psykologisk vård till drabbade.

Cirka 200 människor har dödats, hundratals skadats och mer än 2500 familjer fördrivits från sina hem sedan augusti 2012 i Tana-deltat, östra Kenya. Sjukvårdsinrättningar har också vandaliserats. Trots försäkran om förbättrad säkerhet i området är situationen mycket svår och rädslan för vedergällning i högsta grad levande, vilket leder till försämring av både den fysiska och psykiska hälsan hos befolkningen.

– Kvinnor drabbas hårdast eftersom de hemsöks av minnen av sina barn som bränts levande. Andra fruktar att skiljas från sina barn, eller att behöva fly och bli hemlösa, säger vår sjuksköterska och kurator Elizabeth Olela. En av mina patienter berättade för mig hur hon inte kunde fly med alla sina barn. När hon återvände för att hämta sin tvåårige son tvingades hon i total hjälplöshet se på när han brändes levande.
Sedan september 2012 erbjuder vi terapi för såväl enskilda individer som grupper av personer som huvudsakligen lider av sömnlöshet, hjärtklappning, hallucinationer och aptitlöshet på grund av förlust och sorg. I mer extrema fall har vissa patienter blivit självmordsbenägna eller mordiska. Under de senaste fyra månaderna har Läkare Utan Gränsers psykologiska team genomfört över 1850 gruppmöten och mer än 50 enskilda terapisamtal. 

Krisgrupper i skolor

Våldet och flykten undan detta har förödande effekter på barnen i området. Vi har inrättat grupper i olika skolor för att stödja krisdrabbade elever. Lärare, som själva får psykologisk rådgivning och utbildas för att kunna stödja barnen, deltar i grupperna.
– Ibland är det svårt att genomföra ett gruppsamtal eftersom skolbarnen är så fyllda med känslor, säger Elizabeth Olela. Vissa barn lider av selektiv mutism, det vill säga att de slutar prata. Andra kan inte sova och detta påverkar deras prestation i skolan.

Vård i flyktingläger

Rädslan för nya attacker hindrar också sjuka och skadade människor från att söka sig till vårdcentralerna. Vi har upprättat mobila kliniker i flyktinglägren och i avlägsna områden för att ge nödvändig medicinsk hjälp till fördrivna personer. På klinikerna kan den medicinska personalen identifiera och hjälpa patienter i behov av psykologiskt stöd.
– Våra team fokuserar på att utrusta människor med verktyg för att hantera inte bara den nuvarande situationen utan även framtida våld som kan förekomma i denna instabila region, förklarar Joke Van Peteghem, en av våra medarbetare i Kenya.
 
Läkare Utan Gränser tillhandahåller nu medicinsk hjälp till offer för veckans attacker i Tana-deltat. Läkare Utan Gränser har arbetat i Kenya sedan 1987 och har för närvarande projekt i Kibera, Mathare, Homa Bay och Daadabs flyktingläger. Läkare Utan Gränser svarar också på olika akuta, medicinska kriser i landet.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare