Hoppa till huvudinnehåll

Två år efter jordbävningen

Publicerad 12 januari 2012
En pojke som får kolerabehandling på vårt koleracentrum i Tabarre.
Foto: Benedicte van Der Maar
En pojke som får kolerabehandling på vårt koleracentrum i Tabarre.

Idag är det två år sedan jordbävningen skakade Haiti. Hälso- och sjukvården i huvudstaden Port-au-Prince med omnejd är fortfarande kaotisk och många haitier saknar tillgång till akutsjukvård.

Den 12 januari 2010 är ett datum som för evigt kommer vara inskrivet i Haitis kollektiva minne. Nästan alla haitier förlorade någon släkting, vän eller granne i jordbävningen som skakade landet den dagen. Och många av de som överlevt lider fortfarande av fysiska och psykiska men efter jordbävningen. Högarna med bråte och hålen i gatorna i Port-au-Prince visar att själva staden fortfarande har ärr och skråmor kvar.

Fyra akutsjukhus

Läkare Utan Gränser fanns på plats på Haiti redan före jordbävningen. Samma dag som den drabbade Haiti förlorade vi 12 av våra medarbetare där. Två av våra sjukhus – traumacentrumet La Trinité och kliniken Solidarité där vi sysslar med obstetrisk vård (det vill säga gynekologi med fokus på graviditeter, förlossningar och reproduktiv hälsa) – förstördes. 

Under de senaste två åren har vi stöttat de lokala hälsovårdsmyndigheterna i byggandet av ett sjukhus i slummen Cité-Soleil och själva byggt fyra akutsjukhus i de områden som drabbats hårdast av jordbävningen.

Förlossningsvård

I april förra året öppnade vi även en vårdcentral i området Delmas, en stadsdel i Port-au-Prince, där vi tar hand om patienter med akuta problem kopplade till graviditeter och förlossningar. Sedan öppningen har vi hjälpt till vid 4 600 födslar. Så här berättar Belgarde, mamma till Esther, som fötts på kliniken:

- Jag förlorade mina tre första barn direkt efter födseln. Esther föddes för tidigt men tack vare den vård hon fått här har jag stort hopp om att snart kunna ta med henne hem.

Lång tid att bygga upp igen

Förutom att vara på plats i Port-au-Prince ger vi medicinsk vård i staden Léogâne, väster om huvudstaden, som förstördes till 80 procent i samband med jordbävningen. Och öster om huvudstaden, i området Tabarre, kommer vi i februari öppna vårdcentralen Nap Kenbe (det betyder ”hopp” på kreol) där människor kan få traumavård och bukoperationer.

- En stor del av hälso- och sjukvården i huvudstaden försvann den 12 januari 2010. I och med jordbävningen blev det väldigt tydligt vilka brister som finns i Haitis hälso- och sjukvårdssystem som redan innan jordbävningen hade begränsad kapacitet. Det kommer ta lång tid att bygga upp allt på nytt. Under tiden satsar vi på att täcka upp för de medicinska behov som finns och på att hantera nya akuta situationer, såsom kolerautbrott, säger Gérard Bedock, vår ansvarige på plats på Haiti.

Kolera sprids lätt

Efter att Haiti drabbades av en omfattande koleraepidemi i slutet av oktober 2010 har mer än 500 0000 fall av kolera registrerats. 

- Hundratusentals människor lever fortfarande under mycket dåliga förhållanden i provisoriska läger. Tillgången till rent vatten och sanitet är väldigt begränsad runtom i landet, särskilt på landsbygden, och det gör att kolera lättare sprids. Antalet fall har minskat något men vi möter fortfarande hundratals sjuka varje vecka och risken att sjukdomen åter blossar upp ännu mer är mycket stor. Vi måste fortsätta att vara vaksamma på situationen, säger Wendy Lai, vår medicinska samordnare på plats. 
 

Läkare Utan Gränser har funnits på Haiti sedan 1991. Direkt efter jordbävningen i januari 2010 drog vi igång vår största akutinsats någonsin. Under tio månader behandlade vi 358 000 människor, genomförde över 16 500 operationer och hjälpte till att förlösa 15 100 barn. Under kolerautbrottet i oktober 2010 satte vi igång insatser i en mycket stor skala. På ett år behandlade vi 170 000 kolerapatienter.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare