Hoppa till huvudinnehåll

TVÅ ÅR EFTER JORDBÄVNINGEN

Publicerad 12 januari 2012

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En pojke som får kolerabehandling på vårt koleracentrum i Tabarre.

En pojke som får kolerabehandling på vårt koleracentrum i Tabarre.

Idag är det två år sedan jordbävningen skakade Haiti. Hälso- och sjukvården i huvudstaden Port-au-Prince med omnejd är fortfarande kaotisk och många haitier saknar tillgång till akutsjukvård.

Den 12 januari 2010 är ett datum som för evigt kommer vara inskrivet i Haitis kollektiva minne. Nästan alla haitier förlorade någon släkting, vän eller granne i jordbävningen som skakade landet den dagen. Och många av de som överlevt lider fortfarande av fysiska och psykiska men efter jordbävningen. Högarna med bråte och hålen i gatorna i Port-au-Prince visar att själva staden fortfarande har ärr och skråmor kvar.

Fyra akutsjukhus

Läkare Utan Gränser fanns på plats på Haiti redan före jordbävningen. Samma dag som den drabbade Haiti förlorade vi 12 av våra medarbetare där. Två av våra sjukhus – traumacentrumet La Trinité och kliniken Solidarité där vi sysslar med obstetrisk vård (det vill säga gynekologi med fokus på graviditeter, förlossningar och reproduktiv hälsa) – förstördes. 
Under de senaste två åren har vi stöttat de lokala hälsovårdsmyndigheterna i byggandet av ett sjukhus i slummen Cité-Soleil och själva byggt fyra akutsjukhus i de områden som drabbats hårdast av jordbävningen.

Förlossningsvård

I april förra året öppnade vi även en vårdcentral i området Delmas, en stadsdel i Port-au-Prince, där vi tar hand om patienter med akuta problem kopplade till graviditeter och förlossningar. Sedan öppningen har vi hjälpt till vid 4 600 födslar. Så här berättar Belgarde, mamma till Esther, som fötts på kliniken:
- Jag förlorade mina tre första barn direkt efter födseln. Esther föddes för tidigt men tack vare den vård hon fått här har jag stort hopp om att snart kunna ta med henne hem.

Lång tid att bygga upp igen

Förutom att vara på plats i Port-au-Prince ger vi medicinsk vård i staden Léogâne, väster om huvudstaden, som förstördes till 80 procent i samband med jordbävningen. Och öster om huvudstaden, i området Tabarre, kommer vi i februari öppna vårdcentralen Nap Kenbe (det betyder ”hopp” på kreol) där människor kan få traumavård och bukoperationer.
- En stor del av hälso- och sjukvården i huvudstaden försvann den 12 januari 2010. I och med jordbävningen blev det väldigt tydligt vilka brister som finns i Haitis hälso- och sjukvårdssystem som redan innan jordbävningen hade begränsad kapacitet. Det kommer ta lång tid att bygga upp allt på nytt. Under tiden satsar vi på att täcka upp för de medicinska behov som finns och på att hantera nya akuta situationer, såsom kolerautbrott, säger Gérard Bedock, vår ansvarige på plats på Haiti.

Kolera sprids lätt

Efter att Haiti drabbades av en omfattande koleraepidemi i slutet av oktober 2010 har mer än 500 0000 fall av kolera registrerats. 
- Hundratusentals människor lever fortfarande under mycket dåliga förhållanden i provisoriska läger. Tillgången till rent vatten och sanitet är väldigt begränsad runtom i landet, särskilt på landsbygden, och det gör att kolera lättare sprids. Antalet fall har minskat något men vi möter fortfarande hundratals sjuka varje vecka och risken att sjukdomen åter blossar upp ännu mer är mycket stor. Vi måste fortsätta att vara vaksamma på situationen, säger Wendy Lai, vår medicinska samordnare på plats. 
 

Läkare Utan Gränser har funnits på Haiti sedan 1991. Direkt efter jordbävningen i januari 2010 drog vi igång vår största akutinsats någonsin. Under tio månader behandlade vi 358 000 människor, genomförde över 16 500 operationer och hjälpte till att förlösa 15 100 barn.
Under kolerautbrottet i oktober 2010 satte vi igång insatser i en mycket stor skala. På ett år behandlade vi 170 000 kolerapatienter.

Aktuellt om Haiti

En patient anländer med ambulans till vårt sjukhus Centre de Référence en Urgence Obstétricale i Port-au-Prince, Haiti.
Nyheter från fältet

När mammor dör

"Jag önskar att varje gång en kvinna och ett barn dör här, att det skulle få samma uppmärksamhet. För det skulle betyda att det hör till ovanligheten."
- Anna Blideman, sjuksköterska.

Vi försöker ge de övergivna barnen så mycket kärlek vi kan.
Nyheter från fältet

De övergivna barnen

Levnadsförhållanden för många människor här är svåra och det kan helt enkelt vara det enda alternativet att överge barnet och hoppas på att vi hittar ett bättre liv för det. 

Stolt far med sitt nyfödda barn på förlossningskliniken i Haiti.
Nyheter från fältet

Stolt far

Ducastin sitter på en bänk och väntar på sin fru, Majorie, som har kommit till oss på återbesök.

Sophia är 17 år och har mist sitt barn
Nyheter från fältet

Sophia förlorade sitt barn

Sophia ska snart fylla 18 och har just mist sitt barn. Hon blödde i tre dagar innan hon förstod att hon var tvungen att ta sig till sjukhus. 

I fokus

Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Syrien

Kriget i Syrien har drivit miljontals människor på flykt. Krisen orsakar ett desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett av våra räddningsteam närmar sig en flyktingbåt för att ta personerna till räddningsfartyget MY Phoenix.

Medelhavet

Tiotusentals människor flyr från våld och oroligheter i sina hemländer och beger sig iväg på en farlig resa över Medelhavet till Europa.