Hoppa till huvudinnehåll

Uganda: Mer hjälp till kongolesiska flyktingar

Publicerad 28 augusti 2013
Människor som flytt från Kongo-Kinshasa till flyktinglägret Bubukwanga, Uganda.
Foto: Andres Romero
Människor som flytt från Kongo-Kinshasa till flyktinglägret Bubukwanga, Uganda.

10 000-tals människor har flytt från Norra Kivu i Kongo-Kinshasa till västra Uganda sedan oroligheter bröt ut i mitten av juli. Vi är på plats och bistår med sjukvård, vatten och sanitet.

I takt med att säkerhetsläget i Kongo-Kinshasa förvärrats har antalet människor som flyr över gränsen till Uganda ökat kraftigt. Omkring 22 000 flyktingar bor nu i transitlägret Bubukwanga, 18 kilometer från gränsen till Kongo-Kinshasa, och bara under förra veckan anlände omkring 3 000 personer till transitlägret som är byggt för att rymma 12 500 personer.
Vi bistår med sjukvård inklusive mödravård, vaccinationer och nutrition och vi arbetar dessutom för att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet. Förutom flyktingarna bistår vi också lokalbefolkningen med sjukvård och har därmed 50 000 personer i vårt upptagningsområde.

Flyttas till permanent läger

Nästa vecka kommer vi även att börja erbjuda sjukvård i det permanenta flyktinglägret Kyangwali. FN:s flyktingorgan UNHCR har än så länge flyttat 4 000 flyktingar från transitlägret till det permanenta lägret och planerar att flytta ytterligare 2000 personer dit varje vecka. Det permanenta lägret ligger 150 kilometer från transitlägret, ändå kan färden dit ta upp till sex timmar. I går inträffade dessvärre en bussolycka där en baby dog och 24 människor skadades på väg till Kyangwali. De skadade fördes till ett sjukhus i närheten där de fick akutsjukvård av vår personal och annan sjukvårdspersonal.

 

Risk för kolerautbrott

I transitlägret är tillgången till rent vatten och sanitet minst sagt bristfällig.
– Trots att situationen har förbättrats de senaste veckorna finns det inte tillräckligt med latriner. Det finns bara en latrin på 82 personer och de som finns är överfulla. Det här ökar risken för spridning av kolera, dysenteri och shigellos (bacillär dysenteri), säger Ruben Pottier, vår ansvarige på plats.
Kolera är endemisk i området och brukar spridas så här i början av regnperioden. Dessutom gör regnet att det är svårt att ta sig fram på vägarna och försvårar därmed tömningen av latriner.
Utöver att bygga latriner och förse människor med rent vatten har vi bunkrat upp med de mediciner och den utrustning som behövs vid ett eventuellt kolerautbrott.

Utökar verksamheten

Varje dag tar vår personal emot omkring 300 patientbesök i transitlägret. Många söker vård för luftvägsinfektioner, malaria och diarréer. Våra medarbetare har även bistått med vård till människor i lägret som överlevt sexuellt våld. Dessutom stödjer vi en vårdavdelning som ökat från 20 till 47 bäddar och som bland annat innehåller en avdelning för barn, en för vuxna samt en mödravårdsavdelning.
– Framför allt har vi utökat vår kapacitet inom sexuell och reproduktiv hälsa. Man får inte glömma bort att livet fortgår även under kriser och katastrofer – kvinnor föder fortfarande barn och det finns ett akut behov av medicinsk vård vid komplicerade förlossningar. Vår mödravårdsenhet kan ta emot komplicerade förlossningar – de enda fall vi behöver remittera är kejsarsnitt – och sedan 22 juli har vi hjälpt till att förlösa 92 bebisar, säger Ruben Pottier.
I det permanenta lägret i Kyangwali håller vi på att sätta upp en hälsopost i det område där nya flyktingar tas emot. Från och med nästa vecka kommer vi kunna erbjuda grundläggande sjukvård samt genomföra vaccinationer och undersöka barn för undernäring. Barn som påbörjat undernäringsbehandling i transitlägret kommer att erbjudas uppföljande vård i Kyangwali. I takt med att fler flyktingar anländer kommer vi att fortsätta utöka våra insatser i bägge lägren.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Uganda sedan 1986. Utöver att bistå i samband med katastrofer driver vi hiv- och tbc-program i Arua.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare