Hoppa till huvudinnehåll

Ukraina: Läkare Utan Gränser återigen anklagade på falska grunder

Publicerad 27 oktober 2015
Foto: Amandine Colin/MSF
Sedan 2011 har Läkare Utan Gränser behandlat patienter inom fängelsesystemet som lider av läkemedelsresistent tuberkulos. Dessa omkring 150 patienter kommer nu sakna tillgång till behandling.

Den Humanitära Kommittén i Folkrepubliken Donetsk har i media framfört felaktiga påståenden om Läkare Utan Gränsers medicinska arbete i området. Anklagelserna  rör bland annat påstådd felaktig hantering av psykofarmaka, kritik mot våra psykosociala aktiviteter och ogrundade anklagelser om spionage.

Läkare Utan Gränser är chockerade över dessa uttalanden och tillbakavisar anklagelserna. De senaste 18 månaderna har vi arbetat hårt för att ge gratis, livräddande sjukvård till människor som drabbas av konflikten på båda sidor av frontlinjen. Alla våra aktiviteter, inklusive transporter, förvaring och distribution av mediciner såväl som psykosociala aktiviteter, har hela tiden utförts i samarbete med och samordnat av myndigheterna i den självutnämnda Folkrepubliken Donetsk.

Den 19 oktober tog vi emot ett officiellt meddelande om att vårt tillstånd att arbeta i Donetsk hade dragits tillbaka men har hittills inte fått en formell förklaring till varför vi måste upphöra med våra aktiviteter. Vi är väldigt oroade över beslutet eftersom det innebär att tusentals människor nu står utan tillgång till sjukvård.

Vi är redo att fortsätta vårt samarbete med myndigheterna för att befolkningen ska kunna få tillgång till sjukvård. Vi uppmanar därför myndigheterna att ompröva sitt beslut.

Psykologiskt stöd avgörande för att hjälpa en befolkning som lider av konflikten

Att ge psykologiskt stöd är en viktig del i Läkare Utan Gränsers arbete i konflikter. Vi har haft ett projekt för psykisk hälsa i Donetsk till och med juli 2015 när den Humanitära Kommittén i Donetsk beordrade oss att upphöra med aktiviteterna. Vi tar avstånd från detta beslut eftersom psykologiskt stöd är en oerhört viktig del i arbetet med att få personer att hantera konsekvenserna av en konflikt.

Före beslutet gav vi människor stöd i att hantera känslomässiga reaktioner på traumatiska händelser. Vi gav dem praktiska verktyg att hantera rädsla, ångest och mardrömmar. Dessutom vidareutbildade våra psykologer lokal medicinsk och psykologisk personal så att de bland annat skulle kunna förebygga utmattning. I Donetsk har vi genomfört över 3 400 rådgivningssamtal, både i grupp och individuellt. Vi har även hållit utbildningar på mer än 35 olika platser.

Psykofarmaka: en viktig komponent i medicinska kit

Vi har följt medicinska protokoll vad gäller psykofarmaka som är en väsentlig del i de medicinska kit som Läkare Utan Gränser har delat ut till vårdinrättningar som behandlar krigsskadade, patienter med kroniska sjukdomar som epilepsi, och personer med psykiska sjukdomar. Varje sådant medicinskt kit innehåller nödvändigt material för att på bästa sätt kunna behandla patienter och de har distribuerats enligt vårdinrättningarnas önskemål. All psykofarmaka har donerats till hälsovårdssystem så att patienter kunde få tillgång till läkemedlen från sin läkare. Alla läkemedel och allt medicinskt material som donerats har samordnats med och inrapporterats till hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Donetsk.

Övriga aktiviteter i Donetsk

Sedan konflikten började i maj 2014 har vi donerat mediciner och sjukvårdsmaterial till 170 sjukvårdsinrättningar så att de kan behandla krigsskadade och patienter med kroniska sjukdomar. Tillsammans med lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter har vi även gjort över 85 000 patientbesök med hjälp av 40 mobila klinker sedan mars 2015. På så sätt har människor fått sjukvård trots att de bor i områden som läkare och sjuksköterskor flytt ifrån och där apoteken är tomma.

Läkare Utan Gränser tillhandahåller 77 procent av det insulin som behövs till patienter över 18 år i området som kontrolleras av Folkrepubliken Donetsk. Vi står även för 90 procent av de produkter som behövs för att utföra hemodialysbehandling, som är livsviktig för patienter som lider av njursvikt. Om dessa livräddande behandlingar inte säkerställs kan det orsaka svåra komplikationer. Det finns väldigt få andra alternativ för dessa människor nu när våra aktiviteter har upphört.

Sedan 2011 har Läkare Utan Gränser behandlat patienter inom fängelsesystemet som lider av läkemedelsresistent tuberkulos. Dessa omkring 150 patienter kommer nu också att sakna tillgång till behandling. Risken är väldigt stor att dessa patienters hälsa kommer att försämras snart. Om det sker avbrott i behandlingen för patienter med läkemedelsresistent tuberkulos kan det avsevärt minska chanserna att bli botad, även om de återupptar behandlingen senare.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare