Hoppa till huvudinnehåll

Undernäring - den tysta epidemin i Tchad

Publicerad 23 september 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Under första halvan av 2016 har fler än 9 000 barn i åldrarna mellan 6 månader och 2 år skrivits in på vårt näringsprogram efter att screenas för undernäring i Bokoro-regionen, Tchad.

Under första halvan av 2016 har fler än 9 000 barn i åldrarna mellan 6 månader och 2 år skrivits in på vårt näringsprogram efter att screenas för undernäring i Bokoro-regionen, Tchad. Byn Gama är en av de platser där flest fall har identifierats.

Hälften av dödsfallen bland barn i Tchad orsakas av undernäring. Ett hårt klimat och dålig utbildning om mat och hygien är några av orsakerna. För första gången arbetar vi i landet med att identifiera och försöka förhindra undernäring av barn i riskzonen.

– Det är en allvarlig situation för barnen här, säger Bernadette Ammaji, när hon förbereder mat för undernärda barn och deras mödrar på vår näringsklinik i staden Bokoro.

– Vissa mammor har inte möjlighet att ge sina barn mat. Andra har svårt att ta hand om sina barn på grund av bristen på utbildning om hygien och näringslära. Du måste vara stark och modig för att ta hand om ett barn här. Det är inte lätt.

Bernadette arbetar tillsammans med 200 andra för att ta itu med undernäring i regionen. Bokoro ligger omkring 300 kilometer öster om Tchads huvudstad N'Djamena. Det är en relativt stabil del av landet. Men också bortglömd, eftersom tidningsrubrikerna oftare handlar om Boko Harams framfart i de nordvästra delarna av landet.

I år driver vi, i samarbete med hälsomyndigheten, 15 mobila kliniker för undernärda barn mellan sex månader och fem år i regionen. De sjukaste barnen hänvisas till staden Bokoro, där vi har en näringsklinik på sjukhusets intensivvårdsavdelning.

För första gången arbetar vi också förebyggande i området med att identifiera och försöka förhindra att barn i riskzonen drabbas av undernäring. Som en del i det arbetet delade de våra team ut näringsrik mat, samt myggnät och tvål, till fler än 30 000 mödrar i Bokoro. Mödrarna undervisades också i hälsa och näringslära.

Skadliga traditioner

Klimatet i Bokoro är tufft, med temperaturer på 45 plusgrader och en mycket kort regnperiod. Befolkningen har bara ett par månader att odla och skörda tillräckligt med grödor, vanligen hirs, för att hålla sig med mat under året. De flesta människorna i området är självförsörjande bönder, så en dålig skörd kan vara förödande. Men spädbarn och småbarn riskerar också att drabbas av undernäring på grund av kulturella metoder som oavsiktligt kan orsaka mer skada än nytta.

– Ett barn dog tyvärr i dag, berättar Benedicte La-Toumbayle, sjuksköterska på vår näringsklinik i Bokoro. Han hade fått något att äta som en del av en traditionell medicin, men det hade förgiftat honom. När barnet kom till vår klinik gjorde vi allt vi kunde, men pojken gick inte att rädda.

Mödrar föredrar ofta att ta sina sjuka barn till en religiös ledare snarare än en till vårdcentralen. Det kan också vara dyrt att ta sig till vårdcentralen och trots att vård av undernärda barn ska vara kostnadsfri i landet finns det ofta andra dolda kostnader. Dessutom saknas ofta nödvändiga mediciner eller tillräckligt utbildad personal..

Brist på utbildning

Utbildningsnivån är låg, bara 33 procent i Tchad är läskunniga, och de flesta av de mödrarna vi möter har inte tillbringat en dag i skolan. Många förstår inte vad det är som gör deras barn sjuka. En viktig del av deras besök hos oss är en kort lektion om hygien och näringslära.

– I stället för bröstmjölk ger många mammor sina barn getmjölk eller "bouille" (en typ av buljong som ofta tillverkas av hirs), eller annan ”vuxenmat”. Då får barnet diarré och blir undernärt, säger Benedicte.

Under de senaste fem åren har vi varje år gjort akutinsatser mot undernäringen i Bokoro. Med tiden har det blivit tydligare att detta inte är engångssituationer utan en del av ett mönster av återkommande undernäring med komplexa och sammankopplade orsaker. Som ett resultat startade vi vårt arbete i Bokoro innan antalet undernärda barn nådde toppen i början av regnperioden (maj-oktober) och öppnade mobila kliniker i januari i stället för juli. Sedan dess har vi behandlat fler än 9 140 spädbarn och barn för svår undernäring.